Kildemateriale

Fåborg - mandtal 1735 og skifter 1733-65

| |

Fåborg byfoged skifteprotokoller 1733-65 er i afskrift ved Karin Jørgensen.


Espe Skovgaard

| | | | |

Espe SkovgårdEspe Skovgård Espe SkovgårdEspe SkovgårdNiels Arne Skovgaard Andersen fortæller: "Jeg ligger inde med et gammel brev på 4 sider fra min oldemor, som hun har skrevet i april 1901 til hendes børn og de kvaler der var på Espe Skovgaard dengang, med at skulle være alene med gården. jeg ved ikke om det har nogens interesse, for så vil jeg godt sende det til jer. Jeg har vedhæftet et billed af gården, hvor gammel det er ved jeg ikke".


Københavns Universitets Matrikel 1611-1740

| | | |

I Københavns Universitets Matrikel i 2 bind, af S. Birket-Smith. Udgivet København 1890-94 ses immatrikulerede studerende, medstuderende, deres lærere og rektor: 

Første bind: årene 1611-1667

Andet bind: årene 1667-1740

+ register arrangeret efter årstal


Falske penge i omløb

| | | |

Domstol på Christian IV's tidDomstol på Christian IV's tidI 1591 pågreb man i Nakskov "en ved navn Anders Rasmussen, barnefødt i Odense", som "på andet år" satte "falske "Mark-Stykker" i omløb på Fyn, Langeland og Lolland. Kunsten at lave falske mønter havde han ifølge eget udsagn lært af "Matz Möller" i Svendborg. - Hvem denne Mads Møller var lader sig vanskeligt påvise, der synes i det mindste ikke at have været tale om nogle af Svendborg-egnens møllere. I Nyborg lensregnskaber optræder derimod omkring 1590 ved skovauktionerne en "Mattis Møller" i Svendborg.


Landsdommer Gabriel Knudsen Akeleye ( - 1608)

| | | |

Landsdommer Gabriel Knudsen Akeleyes epitafium i Ørsted kirkeLandsdommer Gabriel Knudsen Akeleyes epitafium i Ørsted kirkeDa landsdommeren på Fyn Morten Brock til Barløse døde i 1591, fik rigsråderne Absalon Gøye og Erik Hardenberg af kongens formynderregering besked på at kalde Henrik Norby, Laurids Stråle og Jørgen Quitzow til sig og anmode den af disse tre, der var bedst egnet til embedet, om at overtage det. Det blev dog ingen af disse tre, der blev ny landsdommer på Fyn, men derimod Gabriel Knudsen Akeleye til Nordskov gods i Gestelev sogn.


Jørgen Blome i Svendborg - en stridbar adelsmand

| | | | | |

Blome slægtenBlome slægten E.B. 2.3. 1589E.B. 2.3. 1589Blandt de adelige, der 1590 var i Svendborg, nævner biskop Jacob Madsen, en Jørgen Blomme. Ifølge bispens visitatsbog var han bosiddende i Sankt Nicolai sogn. I modsætning til et par andre adelige i Svendborg på den tid, Oluf Urne og Hans Eriksen, der ifølge bispen begge "levede på polsk" - Oluf Urne "met 1 Quinde aff Julland" og Hans Eriksen havde "(en Boelskab hos sig)",  så havde Jørgen Blomme familie og børn. Det fremgår af Eiler Brockenhuus' kalenderoptegnelser 2.


Sagn og overtro i Hillerslev sogn

| | | | |

Stud. theol. Jens Pilegaard i sit studerekammerStud. theol. Jens Pilegaard i sit studerekammer Jens Pilegaards manuskript "Hillerslev sogn"Jens Pilegaards manuskript "Hillerslev sogn"


Skibshøvedsmand Kjeld Baad til Tiselholt

| | | |

Et af Christian IV's orlogsskibeEt af Christian IV's orlogsskibe I forbindelse med visitatsen i 1589 i Vejstrup blev biskop Jacob Madsen indbudt til at besøge Tiselholt, hos "Frue Karine Jens Bods". Deres søn Kjeld Baad arvede siden Tiselholt og ejede tillige Skovsbo på Langeland. Han var 1582 søofficer, og som chef for krigsskibet St. Michel ledsagede han Christian IV på rejserne 1599 til Nordkap og 1606 til England. Han døde barnløs 1608 som slægtens sidste mand, og efter tidens skik tog han våbenskjoldet med sig i graven. Hans enke Regitze Grubbe til Skovsbo ægtede i sit 70.


Udskibning af okser fra Nyborg 1591

| | | | |

Studedrift ved Ribe i 1580erneStudedrift ved Ribe i 1580erne Markedsscene i Hamborg ca 1500Markedsscene i Hamborg ca 1500Bortset fra de korte færgeruter, der bandt landsdelene sammen, altså Assens-Årøsund-Haderslev, Middelfart-Kolding, Korsør-Nyborg og Helsingborg-Helsingør, så blev danske stude til eksport drevet over landjorden til toldstederne, som i 1589 var ved Ribe, Kolding, Assens, Middelfart og Rødby. I Jylland vandrede studene så videre ad de gamle okseveje ned gennem hertugdømmerne, f.eks. til Wedel ved Hamborg.


Udgiv indhold