Kildemateriale

Register over Nyborg Byes privilegier (1175) 1514-1700

| | | | | |

 Register over Nyborg Byes privilegier (1175) 1514-1700Register over Nyborg Byes privilegier (1175) 1514-1700Nyborg købstad og slot i 1700-talletNyborg købstad og slot i 1700-tallet


Sallinge Herred - jordebog 1667

| | |

Vester Skerninge kirkeVester Skerninge kirke


Gudme Herred - jordebog ca 1570

| | |

Hesselager kirkeHesselager kirke Gislev kirkeGislev kirke Ringe kirkeRinge kirke Gudbjerg kirkeGudbjerg kirke Gudme kirkeGudme kirke Brudager kirkeBrudager kirke


"Lykkebo" i Grønderup by

| | | | | | | | | |

BrahetrolleborgBrahetrolleborgArne E. Andersen skriver: Jeg har fundet papirerne på Lykkebo i Grønderup, Brahetrolleborg sogn, midt i 1960erne, da min bror købte gården. Familien Lykkesen, som ikke er vores familie, har ejet gården i mindst 150 år. Gården er nu revet ned. Stuehuset var det originale fra ca. 1778-80. Gården blev på det tidspunkt navngivet af grevinden på Brahetrolleborg sammen med digteren Jens Baggesen. 

 

 

 


Breve til kaptajn Edvard Nielsen fra 1. hovedkreds i Svendborg Amts Skytteforening 1869-1881

| | | | |

Kaptajn Edvard Nielsen (1824-1899)Kaptajn Edvard Nielsen (1824-1899)  Mindesten for Edvard Nielsen (1824-1899)- Trunderup, Kværndrup sognMindesten for Edvard Nielsen (1824-1899)- Trunderup, Kværndrup sognEdvard Emil Peter Nielsen (1824-1899) officer. Nielsen må anses for en af skyttesagens mest utrættelige forkæmpere her hjemme. I 1862 var han medstifter af den første skytteforening i Sønderjylland,og arbejdede efter krigen 1864 for skyttesagen på Fyn, idet han 13. novbr. 1865 stiftede Svendborg Amts Skytteforening, hvis leder, formand og repræsentant han var indtil 1885, da han pga af de politiske forhold dannede Svendborg Amts nye Skytteforening, hvis formand han var, indtil den i 1895 indgik i den gamle.


Brudager kirkebøger, Gudme Herred, Svendborg Amt

| | |

Det er muligt, der er nogle tydningsfejl, da det er meget dårligt skrevet og nærmest ulæseligt flere steder.


Udgiv indhold