Breve

Tegnelser over alle lande 1535-1571

| | | | | | | | |

Kong Christian IIIKong Christian III Kong Frederik IIKong Frederik II http://www.fynhistorie.dk/node/19045 Tegnelser o.a. Lande 1535-38Tegnelser o.a. Lande 1535-38


Fyns biskop

| | | |

Fyns bispearkivFyns bispearkiv


Odense Magistrat

| | | | |

Odense Magistrats ArkivOdense Magistrats Arkiv    


Liber Copiarum 1565 ca. 1842 - Sunds herred

| | |

Liber copiarum 1565-ca 1842Liber copiarum 1565-ca 1842 Liber copiarum 1565-ca 1842Liber copiarum 1565-ca 1842


Dokumenter ang. Sct. Knuds Kloster, besørget af prioren Christian Poulsen

| | | | |

 Kopibog  Sankt Knuds Kloster i OdenseKopibog Sankt Knuds Kloster i OdenseGejstlige arkiver på RigsarkivetGejstlige arkiver på RigsarkivetArkivserien er dannet i perioden:   1548 - 1620 
Arkivserien indeholder oplysninger om perioden:   1239 - 1620 
NB: Ganske enkelte sider er desværre af den ene eller anden årsag ikke medtaget 


Registre over alle Lande nr. 5-10 1546 - 1571 - Fyn

| | | | | | |

Kong Christian III Registre o.a. Lande 1546-52Registre o.a. Lande 1546-52Er originaler fra Christian 3. og Frederik 2.s tid. Delvis med registre. Indeholder også breve vedrørende Norge.Kong Frederik IIKong Frederik II


Frederik 1.s Danske Registre [nr. 3] 1523 - 1533 - Fyn

| | | | | | |

Kong Frederik IKong Frederik I DK B11 1523-33DK B11 1523-33 DK B11 1523-33DK B11 1523-33Indeholder ekstrakter og kopier af åbne breve for perioden 1523 27. marts - 1533 2. april.

Afskrift fra Frederik 1.s tid, sandsynligvis indrettet i sidste halvdel af året 1528, med en enkelt undtagelse helt igennem ført med samme hånd, som genfindes i de originale Danske Registre 1524-1532 fra 1528 oktober.
For perioden 1524 14. august - 1532 14. oktober direkte afskrift (med en del udeladelser) af det bevarede originaleksemplar af registrene; for perioden før og efter ovennævnte tidsrum formentlig afskrift af nu tabte originalregistre.

Med register.


Kansler Johan Friis' privatarkiv 1523-1570

| | | | |

Kansler Johan Friis til HesselagerKansler Johan Friis til Hesselager HesselagergårdHesselagergård Marmor mindetavle over Friisernes slægtMarmor mindetavle over Friisernes slægt Mindesten sat 1557 af Johan Friis o. sine forfædreMindesten sat 1557 af Johan Friis o. sine forfædreJohan Friis(20/2 1494- 5/12 1570), Kansler. Født vistnok paa Lundbygaard, Fyn. Forældre: Jesper Friis til Hesselager  og Anne Brockenhuus. Efter en omhyggelig Uddannelse hjemme og paa Udenlandsrejser blev han 1521 ansat i Kancelliet.


Udgiv indhold