Breve

Jørgen Blome i Svendborg - en stridbar adelsmand

| | | | | |

Blome slægtenBlome slægten E.B. 2.3. 1589E.B. 2.3. 1589Blandt de adelige, der 1590 var i Svendborg, nævner biskop Jacob Madsen, en Jørgen Blomme. Ifølge bispens visitatsbog var han bosiddende i Sankt Nicolai sogn. I modsætning til et par andre adelige i Svendborg på den tid, Oluf Urne og Hans Eriksen, der ifølge bispen begge "levede på polsk" - Oluf Urne "met 1 Quinde aff Julland" og Hans Eriksen havde "(en Boelskab hos sig)",  så havde Jørgen Blomme familie og børn. Det fremgår af Eiler Brockenhuus' kalenderoptegnelser 2.


Skibshøvedsmand Kjeld Baad til Tiselholt

| | | |

Et af Christian IV's orlogsskibeEt af Christian IV's orlogsskibe I forbindelse med visitatsen i 1589 i Vejstrup blev biskop Jacob Madsen indbudt til at besøge Tiselholt, hos "Frue Karine Jens Bods". Deres søn Kjeld Baad arvede siden Tiselholt og ejede tillige Skovsbo på Langeland. Han var 1582 søofficer, og som chef for krigsskibet St. Michel ledsagede han Christian IV på rejserne 1599 til Nordkap og 1606 til England. Han døde barnløs 1608 som slægtens sidste mand, og efter tidens skik tog han våbenskjoldet med sig i graven. Hans enke Regitze Grubbe til Skovsbo ægtede i sit 70.


Udskibning af okser fra Nyborg 1591

| | | | |

Studedrift ved Ribe i 1580erneStudedrift ved Ribe i 1580erne Markedsscene i Hamborg ca 1500Markedsscene i Hamborg ca 1500Bortset fra de korte færgeruter, der bandt landsdelene sammen, altså Assens-Årøsund-Haderslev, Middelfart-Kolding, Korsør-Nyborg og Helsingborg-Helsingør, så blev danske stude til eksport drevet over landjorden til toldstederne, som i 1589 var ved Ribe, Kolding, Assens, Middelfart og Rødby. I Jylland vandrede studene så videre ad de gamle okseveje ned gennem hertugdømmerne, f.eks. til Wedel ved Hamborg.


Fåborg akseltorv

| | | |

Torvet i FåborgTorvet i FåborgAkseltorv hentyder til, at bønderne kom kørende til torvet på deres vognaksler. Akseltorvet var altså det sted, hvor handelen mellem by og land foregik.


Fru Birgitte Rønnow's begravelsesfest

| | | |

Hjortesalen på HesselagergårdHjortesalen på Hesselagergård Hjortesalen på HesselagergårdHjortesalen på HesselagergårdJagt var alene forbeholdt kongen og adelen; hvis almuen således forgreb sig på især råvildt stod krybskytterne til at få en livsstraf. "Ingen almuesfolk er tilstedt at skyde dyr eller i så måde at bære bøsse", hed det; da nogle bønder således i 1574 blev taget på fersk gerning, blev der rejst en dobbelt galge til at hænge krybskytterne i. 


Sognepræst og rektor Henrik Hansen (ca 1529-1604) i Gudme

| | | | |

Gudme kirkeGudme kirkeFormentlig i sensommeren 1590 nedbrændte Gudme-præstens bolig. Det fremgår af et brev, som kongen i august samme år sendte til lensmanden i Nyborg. Den uheldige sognepræst, Henrik Hansen mistede ved den lejlighed alt, hvad han ejede og var derfor kommet ud i stor armod. Det normale på den tid var, at ildsramte fik en skriftlig tilladelse af myndighederne til at vandre omkring og tigge.


Striden om de sydfynske havne

| | | | | | |

25. marts 1589 udgik kgl. åbent brev med gentagelse af forbudet fra 1470, 1480, 1518 og 1560 mod at bruge ulovlige havne på Fyn. Måske var den kongelige forordning denne gang især møntet på adelen, som måske før 1589 i praksis havde været "undtaget" fra forbudet.?


Drejø 1535-1668

| | | |

Drejø kirkeDrejø kirke Barnedåbs færd 1883Barnedåbs færd 1883                             Nyt: Kirkeregnskab 1581-1675

 Den sidste rejse fra Birkholm til DrejøDen sidste rejse fra Birkholm til DrejøDrejøs historie http://www.fynhistorie.dk/node/10285

Jordebog 1572 http://www.fynhistorie.dk/node/6407 

Birkholm 1630 http://www.fynhistorie.dk/node/27848 og http://fynhistorie.dk/node/14300 

Ulovlig handel ved Drejø ca 1600 http://www.fynhistorie.dk/node/10702 


Da Carl Bryske gik bersærk i Odenses natteliv

| | | | |

Hans Mule til Nislevgård og hustru Mette KotteHans Mule til Nislevgård og hustru Mette Kotte1589 var Carl Bryske til Langesø i Odense til bryllup, da han om aftenen sammen med andre adelige i strålende humør gik fra brylluppet, standsede man uden for Hans Mules dør og ruskede i den for at få ham op. Hans Mule havde ikke den fjerneste lyst til at stå op og forhandle med de kåde bryllupsgæster, så han lod, som om han intet hørte, men det blev for farligt, for under latter og spøg blev 54 glasruder slået ind i huset, og spyd og sværd huggede i karm og sprosser.


Striden mellem borgerne i Kerteminde og købmand Niels Bager 1588

| | | | | |

Brev 3.12. 1588Brev 3.12. 1588 Niels Bager fik 1591 tilladelse til at indløse Kirkeby godsetNiels Bager fik 1591 tilladelse til at indløse Kirkeby godsetBrev 3.12. 1588 (2)Brev 3.12. 1588 (2)


Udgiv indhold