Kirkebøger

Lindelse sogns kirkebøger 1706-1842

| | | |

Lise Vøhtz er nu nået til 1842 med at renskrive Lindelses kirkebøger.

NB: "Opslags nr., jeg henviser til i højre side af afskrifterne er side nr. til Arkivalier Online". NB: Kaj Jørgensen i Greve har sendt nogle rettelser til fødte 1706-64, fødte 1769-96 og døde 1790-1813, som Lise nu har føjet ind. Da jeg ikke orker at lægge alle filerne om igen, betyder det rent praktisk, at de reviderede filer skal søges nederst på siden.


Begravelseslister fra langelandske sogne 1718-1720

| |

 Anders B. Christophersen skriver: "Denne gang sender jeg ikke skifteprotokoller, men derimod begravelseslister 1718-1720 for de langelandske sogne, hvor kirkebogen er brændt i løbet af 1800tallet. Det drejer sig om de 3 pastorater (6 sogne)

Longelse og Fuglsbølle

Snøde og Stoense

Tranekær og Tullebølle

Begravelseslisterne er blevet gemt som bilag i forbindelse med skatteudskrivning – idet der var lagt skat på egekister.


Langelands sønder, Magleby sogns kirkebog for perioden 1682-1706

| | |

 "Langelands sønder - Magleby kirkebog Anno 1682-1706.pdf" kirkebogen, og håber, at den vil blive vel modtaget rundt omkring, hos dem der kan få brug for den.

Denne bog forefindes nu i PDF form, og har været ca. 1 år undervejs. Jeg har lavet den i nær samarbedejde med brugerne inde på DIS forum,
bla. Anders B. Christophersen og Jørgen Thue Pedersen m.fl.

Bogen er forsøgt holdt så tæt på originalen som muligt, dog med en lille afvigelse i formatet, da jeg , pga. vanskeligheden i at opsætte


Registre til kirkebøger Fyn

| | | | |

Drejø kirkeDrejø kirkeNyt: Sørup 1716-1794

 

 

 

Se borgerlige ægteskaber 1851-1961 Svendborg amt NB: Ved Kirkeby og Gislev sogne er tilsyneladende sket det, at under Kirkeby gemmer sig Gislevdata, mens der under Gislev gemmer sig Kirkebydata


Drejø kirkebog 1770 - 1794

| |

Afskrift ved Karin Jørgensen


Drejø kirkebog 1750- 1769

| |

Afskrift ved Karin Jørgensen


Kværndrup sogn - trolovelser 1661-1680

| | |

Kværndrup 1661-80 -trolovelser (1)Kværndrup 1661-80 -trolovelser (1) Kværndrup 1661-80 -trolovelser (2)Kværndrup 1661-80 -trolovelser (2) Kværndrup 1661-80 -trolovelser (3)Kværndrup 1661-80 -trolovelser (3) Kværndrup 1661-80 -trolovelser (4)Kværndrup 1661-80 -trolovelser (4) Kværndrup 1661-80 -trolovelser (5)Kværndrup 1661-80 -trolovelser (5) 

Kværndrup 1661-80 -trolovelser (6)Kværndrup 1661-80 -trolovelser (6)


Udgiv indhold