Andet

Verdenskrigen 1940-45

| | | | |

Ti stille med hvad du ikke vedTi stille med hvad du ikke ved Birthe Dinesen med forældrene ved Ringsted sygehusBirthe Dinesen med forældrene ved Ringsted sygehusFar var sygehuslæge i Ringsted. Far, mor og jeg boede over på sygehuset i en lille lejlighed.

I Ringsted var der kaserne for tyske soldater, så de "grønne" var overalt i bybilledet. Soldaterne fik deres navn, fordi de bar grønne uniformer. De marcherede syngende rundt i gaderne, og omtalte danskerne som 'Die dumme Dänen'. Normalt ignorerede folk dem totalt, så mor var rædselslagen, når jeg pænt nejede, hver gang vi mødte en soldat på gaden. Jeg var lidt bange for dem og ville være på den sikre side.


Assens toldregnskab 1519-20

| | | | |

Regnskaber før 1559 (RA)Regnskaber før 1559 (RA)I kong Christian I's forordning af 30. september 1475 blev Assens sammen med de jyske købstæder Kolding og Ribe ophøjet som toldsteder for den danske okseeksport. Færgeruten Assens-Årøsund var på den tid den normale rute fra Fyn til Haderslev. [Læs mere Poul Enemark: Studier i toldregnskabsmateriale, bd. 1, s. 33ff. ((1971)].


Svendborgs 700 års jubilæum 1253-1953

| | |

Svendborg 700 årSvendborg 700 år Svendborg 700 årSvendborg 700 årFra den 13. - 23 august 1953 havde Svendborg 700 års jubilæum.

Hver person, som var med til festlighederne, fik en fin, lille, sort bowlerhat i plastic i et rødt bånd, hvorpå der stod 1253 - 1953. I 11 dage var der optog og fester. Torvet var fyldt med boder, skydetelte, karruseller, gynger og spillehaller, hvor man på den 'enarmede tyveknægt' kunne spille en masse penge væk. Samme sted kunne man også opleve 'dødsdronen', der var bygget op af 4½ meter høje lodrette vægge, hvor motorcyklister kørte rundt i høj fart, - det virkede farligt.


Else Kruuse Hansen på Ollerup Gymnastikhøjskole sommeren 1923

| | | | | |

Else Kruuse Hansen på Ollerup Gymnastikhøjskole 1923Else Kruuse Hansen på Ollerup Gymnastikhøjskole 1923 Else Birgithe Kruuse HansenElse Birgithe Kruuse Hansen Else Birgithe Kruuse HansenElse Birgithe Kruuse HansenElse på Ollerup Gymnastikhøjskole sommeren 1923. Else står 3. række, lige bag ved den lille pige med den store sløjfe.


Svendborg Rådstueprotokol 1664-1699

| | | | | | | |

Svendborg rådstue protokol 1664Svendborg rådstue protokol 1664Om rådstuen og dens arkivalier henvises til Center for Dansk Byhistorie. Se også Fynske borgmestre, rådmænd og byfogder 1682  - Årets gang 1600-tallet

  Paa efterfølgende Spørgsmaalle ville edler og velvise Magistraten udi Svendborg sig udførlig erklære og ved hver Post især hosteigne dessen eigentlig beskaffenhed: [Odense Amtsarkiv journalnr. 226 11/184. Kildehenvisning og afskrift landsarkivar G.L. Wad]

1/ Hvorudi Byens Indkomster fornemmelig bestaar.  


Konfirmation i Dinsesen slægten

| | | | | |

KonfirmationKonfirmationMaterialet er opsat af Birthe Kruuse


Gårdene i Åstrup sogn

| | | | |

Offentliggørelsen sker efter aftale med Bodil Agertoft.


Gravskrifter og inskriptioner i Aastrup kirke fra den gamle notesbog.

| | | | | | |

Lærer Michael Agertoft, ÅstrupLærer Michael Agertoft, Åstrup Lærer Michael Agertoft, ÅstrupLærer Michael Agertoft, Åstrup Åstrup kirkeÅstrup kirkeI 90 år hed læreren ved Åstrup Skole, Agertoft. Fra 1808 til 1850 hed læreren Willadz Agertoft og i årene fra 1850 til 1898 Michael Agertoft.


Udgiv indhold