Andet

Brev fra kong Christian III til Svendborg ang. indkvartering. Dat. 13. nov. 1545

| |

lKongebrev 13. nov. 1545Kongebrev 13. nov. 1545Kongebrev 13. nov. 1545Kongebrev 13. nov. 1545


Toldregnskab Svendborg 1519-21

| |

Reference: Se f.eks. Bjørn Poulsen: Land-by-marked. (1988), s. 175-76


Svendborg bylov 1619 (1572)

| | |

J.O. Bro-Jørgensen: Svendborg Købstads Historie (1959), s. 108f.: "En vigtig kilde til oplysning om handelsforholdene er Svendborg bylov, som den blev vedtaget af borgmestre og råd, byfoged og kæmnere samt byens 24 mænd den 10. april 1619. Som det klart siges i indledningen, drejer det sig i virkeligheden om en revideret og med enkelte artikler forbedret gengivelse af en ældre vedtægt fra 1572. Se Svendborg Rådstueprotokoller 1664-1699


Udgiv indhold