Tingbøger

Langå bylov og gildesskrå anno 1607

| | | |

Langå byhorn bag glas - derfor er der genskin i optagelsenLangå byhorn bag glas - derfor er der genskin i optagelsenI samme periode fik Svendborg også deres bylov


Proces i 1589 mellem pastor Niels Knudsen, Ollerup og arvingerne til Nielstrup

| | | |

Ollerup Kirke m. våbenhus fra sydøstOllerup Kirke m. våbenhus fra sydøst Kort 1816 Nielstrup hovedgård, Ollerup sognKort 1816 Nielstrup hovedgård, Ollerup sognHvad der mest af alt ligner et vandresagn vil vide, at præsten Jørgen Pedersen (1536-ca 1574) "hafde Dispute med Ollerup Sognemænd, som lukte Kircke=Døren i for ham 3 Søndage i Rad". Lignende beretninger kendes også andre steder fra, men en dom fra 1589, afsagt ved Sunds herreds ting, dokumenterer, at Jørgen Pedersen på et tidspunkt har afstået, hvad der svarede til halvdelen af Ollerup præstegårds jordtilliggende til Nielstrup.


Sunds Herreds Tingbog fra 1630 Del 1

| | | |

Den ordrette transkription er næsten uforståelig for nutidsdanskere, og Arne Ottesen bad mig om at lave en oversættelse. Det gjorde jeg ved hjælp af bl.a. Kalkers Ordbog over det gamle danske sprog - men jo længere jeg kom jo mere usikker blev jeg på det jeg lavede. Der er sikkert mange ting jeg har mistolket også med hensyn til juraen i stoffet. Dette gjorde, at jeg aldrig fik gjort dette arbejde færdigt. Jeg mente og det gør jeg stadig, at min oversættelse ikke er korrekt nok til at stå på landsarkivet.


Sunds Herreds Tingbog fra 1630 Del 3

| | |

Den ordrette transkription er næsten uforståelig for nutidsdanskere, og Arne Ottesen bad mig om at lave en oversættelse. Det gjorde jeg ved hjælp af bl.a. Kalkers Ordbog over det gamle danske sprog - men jo længere jeg kom jo mere usikker blev jeg på det jeg lavede. Der er sikkert mange ting jeg har mistolket også med hensyn til juraen i stoffet. Dette gjorde, at jeg aldrig fik gjort dette arbejde færdigt. Jeg mente og det gør jeg stadig, at min oversættelse ikke er korrekt nok til at stå på landsarkivet.


Sunds Herreds Tingbog fra 1630 Del 2

| |

Den ordrette transkription er næsten uforståelig for nutidsdanskere, og Arne Ottesen bad mig om at lave en oversættelse. Det gjorde jeg ved hjælp af bl.a. Kalkers Ordbog over det gamle danske sprog - men jo længere jeg kom jo mere usikker blev jeg på det jeg lavede. Der er sikkert mange ting jeg har mistolket også med hensyn til juraen i stoffet. Dette gjorde, at jeg aldrig fik gjort dette arbejde færdigt. Jeg mente og det gør jeg stadig, at min oversættelse ikke er korrekt nok til at stå på landsarkivet.


Udgiv indhold