Aktiviteter

Maskin & Radrensefabriken "Fyen" v/ Peder Nielsen, Stenstrup

| |

Her drev Peder Nielsen sin virksomhed 1910-20'erneHer drev Peder Nielsen sin virksomhed 1910-20'erne

regningshovedregningshovedSmedesvend Peder Nielsen kom til Kapersmedien i Lunde sogn 1905, hvor han blev kendt med en datter af fabrikant Mads Henriksen. Parret blev viet i 1910 i Stenstrup kirke og Peder Nielsen etablerede nu egen forretning - Maskin & Radrensefabriken "Fyen" på Assensvej i Stenstrup.
Ifølge sønnen Kaj Nielsen ophørte fabrikationen af radrensere midt i 1920erne, da dobbeltradrenserne kom frem, og selve ejendommen afhændedes i 1928 til en søn af smeden i Brænderup, Jens Hansen Snedker.


Genforeningsstene i Egebjerg gl. Kommune

| | |

Folkedans foran genforeningsstenen i Hundstrup 1921Folkedans foran genforeningsstenen i Hundstrup 1921 Genforeningsfesten på Dybbøl 1920Genforeningsfesten på Dybbøl 1920Genforeningssten træffes overalt i Danmark. De er som navnet antyder opstillet for at fejre genforeningen af Sønderjylland med det øvrige Danmark i 1920.

Oplysningerne til denne artikel er især hentet fra Thorvald Sehesteds optegnelser om genforeningsminderne i Svendborg amt, skrevet i  1935.

 

 

Stenen ved højskolerne i Ollerup


Teglværkerne ved Stenstrup Issø - En historisk oversigt 1810 - 1920

| | |

 1987 begyndtes en undersøgelse af tegværksindustrien. Rundt omkring i Danmark først og fremmest på Broager land som var Danmarks største teglværksområde, næst størst var Stenstrup og Kirkeby på Sydfyn. Jeg fik til opgave at skrive en artikel til Svendborg Museums Årbog om teglværkerne ved Stenstrup Issø.


Hvad den isdæmmede Sø gemte i Tusinder af Aar

| | |

Stenstrup IssøStenstrup Issø 

Teglværksindustriens Udvikling i Stenstrupegnen gennem 60 Aar. 
Af redaktør J.Therkelsen, artikel i Svendborg Avis 29.8.29?


Vand- og vindmøller i Svendborg Amt

| | | | |

Museumsinspektør Johs. Olsen, SvendborgMuseumsinspektør Johs. Olsen, SvendborgAf museumsinspektør Johs. Olsen, Svendborg [1937] 


Smede og maskinværksteder på Sydfyn

| | | |

Et  bidrag til belysning af den tidlige  håndværks- og industrihistorie - Se også Smedelaug for Gudme og Sunds herreder 1759 http://fynhistorie.dis-danmark.dk/node/32115


Fisker Niels Peder Hansen, Syltemaen

| | |

Ifølge folketroen - en ulykkesbusk - ved SyltemaenIfølge folketroen - en ulykkesbusk - ved SyltemaenSkipperhuset ved SyltemaenSkipperhuset ved SyltemaenBallen havnBallen havnSyltemae Å - Ballen bådelavSyltemae Å - Ballen bådelavGammelgård ved SyltemaenGammelgård ved SyltemaenHvad avisen [formentlig i 1933]


Da der var rigtige sømænd

| |

Af Gunnar Kjær Mortensen 
 

Sømand Jens Peder Pedersen's ejendom i SyltemaenSømand Jens Peder Pedersen's ejendom i SyltemaenFør i tiden bestod befolkningen i Vester Skerninge sogn mest af gårdmænd og husmænd samt håndværkere, som betjente disse erhvervsgrupper. Trods den lange kystlinie med rimelige muligheder for at anlægge anløbssteder, er det først sent, at der dukker personer op, som ernærer sig af søen.


Fiskeriet ved Syltemaen i 1908

| |

Oplysninger hentet fra toldarkiver på Landsarkivet for Fyn

2 fiskekvaser, 2 åbne fiskejoller og 8 både med dam

Fiskefartøjernes byggested og byggeår


Udgiv indhold