Aktiviteter

Den indemurede jomfru på Egeskov

| | |

EgeskovEgeskovEgeskovEgeskovHerregården Egeskov i Kværndrup sogn, Svendborg amt, er

 

 

 


Folkesagn, Folketro og Folkeskik i Ryslinge Sogn, Svendborg Amt

| | |

Brev 21.4. 1854 fra Svend Grundtvig til magister K.F. ViborgBrev 21.4. 1854 fra Svend Grundtvig til magister K.F. ViborgBrev 21.4. 1854 fra Svend Grundtvig til magister K.F. Viborg (2)Brev 21.4. 1854 fra Svend Grundtvig til magister K.F. Viborg (2)  Svend GrundtvigSvend GrundtvigDFS 1883/001-016. Svend Grundtvigs samling: Folkeminder. Bidrag fra folkemunde, indsendte til Svend Grundtvig. Alfabetisk ordnede efter meddelernes navne. 19 pk, ca. 1834-1883.
Stof indenfor diverse folkloristiske genrer. Samlingen danner baggrundsmateriale for bl.a. Svend Grundtvig: Gamle danske Minder i Folkemunde 1-3, Kbh. 1854-61.


Sagn og overtro fortalt af Maren Andersen

| |

enke efter murersvend A.M. Andersen, Egebjerg Hede, Kirkeby sogn.
Optegnet ca 1975 af Hans Nørgaard, Egebjerg

Ligtog.
"Senderpigerne" i Egebjerg skal engang have mødt et ligtog ved  Egebjerg Smedje. Det kom videre forbi deres hus.

"Svenskestalden" i Egebjerg by, Kirkeby sogn"Svenskestalden" i Egebjerg by, Kirkeby sognSvenskerstalden i Egebjerg
Huset i den lille gyde i Egebjerg, som kaldes Tarmen skal være bygget af svenskerne.

 

 

 


Stevner og folde m.m.

| | |

Dyrlæge Peder Jensen (1846-1913)Dyrlæge Peder Jensen (1846-1913)Af dyrlæge P. Jensen, Kværndrup [1908]

En af vore landsbyers ejendommelige fremtoninger fra gamle dage er bystævnerne med de forskellige indretninger, som sluttede sig hertil eller grupperede sig derom. Bystævnen var hovedsamlingsstedet for bymændene, når sager skulle afgøres, der vedkom hele byen, og i fællesskabets tid var det meget hyppigt tilfældet.


Byled og hyrdehuse

| | |

Dyrlæge Peder Jensen (1846-1913)Dyrlæge Peder Jensen (1846-1913) Kort over Kværndrup byKort over Kværndrup byAf dyrlæge P. Jensen, Kværndrup

Ser vi ud over et sydfynsk landskab i vore dage finder vi det smukt, og de ægte sydfynboere finder det vel endogså meget smukt, de mange levende hegn bidrager sit dertil, skovene, bakkerne osv yde sit og huse og gårde, der ligger strøede ud over det hele, halvt gemte bag hegn og haver, forringer ikke indtrykket.


Stenstrup kro, dens fæstere og ejere gennem 260 år

| | | |

Alfred AbrahamsenAlfred AbrahamsenManuskript udarbejdet af Alfred Abrahamsen, Lunde 1973.

[Den 8. december 1678 omtales en Chrestoffer Krumand i Stenstrup - hvilket jeg tolker som Christoffer Kromand.HN]


Sagn fra Svenskekrigen 1658-60

| |

 Dyrlæge Peder Jensen (1846-1913)Dyrlæge Peder Jensen (1846-1913)Af dyrlæge P. Jensen, Kværndrup

En svensk dragon kom ridende fra Egeskov ved solopgang og sang på en salme. Da han var nær ved Kværndrup, skød en af sognemændene ham. Det skete på vejen, der fortsættes i kirkestien hen mod landevejen, den hedder Ramsherred. For denne mand, der skød den svenske dragon, ville ingen ting trives efter den tid. Det har været almindelig folketro, at det netop var fordi, han skød svenskeren, mens han sang en salme, at alt vantrivedes for manden.


Lunde Gymnastikforening

| |

Lunde Gymnastikforenings officielle stiftelsesår er 1949. Foreningen havde i 1955 ikke helt styr på tiden forud. Det vides dog, at gymnastikken begyndte allerede i den gamle skytteforening, som i starten var sammensluttet med skytteforeningen i Stenstrup. I 1908 blev den en selvstændig kreds med mejeribestyrer H.P. Nielsen som formand, medens Niels Espelund som delingsfører havde den daglige ledelse af den fra starten stærkt blomstrende gymnastikafdeling. Marquard Jensen, mejeribestyrer Andersen og lærer Poulsen var andre kendte ledere fra de første år.


Gårdejer Rasmus Knudsens dagbogsoptegnelser

| |

( i afskrift v. Alfred Abrahamsen, Lunde.
 

Aar 1670. Kørtes der med Slæde fra Nyborg til Korsør i 12 Uger.

1709 var der saa haard en Vinter at ingen mindedes en saadan.

1831 kom Høsten saa tidlig, at den ny Rug kom til Mølle 24. Juli og den ny Byg 1.August.

1839 den 3. December døde Kong Frederik den sjette Kl.8½ Morgen og samme Dag blev Kong Kristian den ottende udraabt til Konge, Klokken 11.
 Frederik VI


Lunde Bylov

| |

Danske Vider og Vedtægter. Udg. af Poul Bjerge, Thyge J. Søegaard og August F. Schmidt. I´IV. 1904´1938

Danske Vider og Vedtægter.III. p. 222. 
 
1. 1800

Anno 1800 den 17. December vare vi underskrevne forsamlede hos oldermanden Peder Thomsen, Lunde, og da til vort laugs destobedre holdelse vedtoge følgende poster:


Udgiv indhold