Aktiviteter

Fynske forsamlingshuse

| | | | | | | |

Af Svend Frederiksen.

Fynske Årbøger 1976.
I de 194 gamle sogne i Fyns Stift har jeg ialt noteret 297 forsamlingshuse. Heraf er 84 i tidens løb forsvundet eller bruges nu til andet formål.
Hvis disse huse samles årgangsvis efter byggeår og resultatet indtegnes på en tavle, da bliver det en kurve med en meget brat stigning fra 1886 og frem til 1910, hvorefter den ganske flader ud.


Erindringer- Lærer Jørgen Nielsen, Stenstrup

| | | | | |

Lærer Jørgen Nielsen, Stenstrup skoleLærer Jørgen Nielsen, Stenstrup skole(Originalen tilhørte sønnen, jernbaneassistent Karl Ludvig Nielsen, død 2.9. 1968 i Middelfart).   


De fattige

| |

  
Fru Kirstine Rasmussen (f. 1890), Egebjerg, Kirkeby sogn, gift med savværksarbejder Ferdinand Rasmussen fortæller [Udskrift af båndoptagelse i Dansk Dialektforskningsinstitut]


Folketro og besværgelser

| | |

Fra Skattegraveren 1886

I Ejby imellem Odense og Middelfart ligger en gammel gård, hvor ejeren P. Kristensen over alle døre ud til gården eller gaden samt over porten har fundet en lille trækasse af et kvarters længde og en tommes brede med en hyldepind liggende i. Marven var udtaget og i stedet for lå et sammenrullet stykke papir, hvorpå der stod:
I: P: S: k Christum
Domine fades Paln ad
ro+ Jasit Liv, datu
Bumela Jadet Fiptin
i Ni et Pi et Fil Sp
etSanati Amen.


Overtro fra Kirkeby sogn

| | |

Niels Peder Voldstrup med fanen for et hold gymnaster i EgebjergNiels Peder Voldstrup med fanen for et hold gymnaster i Egebjerg
Af N.P. Volstrup [Fynsk Hjemstavn 1929]

Jeg er opvokset i Egebjerg i Kirkeby sogn, og det er minder fra den tid, jeg meddeler her. Der på egnen var på den tid mange ældre folk, som var stærkt overtroisk, og deres daglige liv prægedes deraf. Når vi unge kritiserede deres måde at være på, blev de vrede og troede, at vi gjorde nar af dem.


Skyttegården i Rødme

| | | |

Hans NørgaardHans NørgaardAf Hans Nørgaard

Ved Egebjergvejen i Rødme ligger en gammel slægtsgård, Skyttegården.1.5. 1980 var det akkurat 170 år siden, slægten holdt sit indtog på gården, de første par år som forpagtere, siden 1812 som ejere.


Egebjerg Mølle

| | |

Af Otto Jonasen.

Årbog for Svendborg & Omegns Museum 1984.


Da giftmordersken henrettedes i Kirkeby

| |

Alfred AbrahamsenAlfred AbrahamsenAf Alfred Abrahamsen

Fredagen den 16. marts 1824 stod for Sunds-Gudme herredsting den 15-årige Niels Rasmussen af Tved og redegjorde med stor sindsro for en række tyverier, som hans stedfader, slagter Hans Jakob Jensen af Tved og hans medleverske Karen Jacobsdatter, var skyldige i. Sluttelig rettede drengen den frygtelige anklage mod nævnte par, at de havde ombragt hans mor, Kirsten Andersdatter, med gift for ni år siden ..


Brev fra Dalum Højskole - Anne Fromm, Slæbæk, Kirkeby sogn

| | |

Familien Fromm på Slæbæk teglværk i 1880'erneFamilien Fromm på Slæbæk teglværk i 1880'erneBreve fra etatsråd Mads Rasmussens privatarkiv, Fåborg byhistoriske Arkiv 
                              Dalum Højskole 25.6. 1867
 
  Kære forældre og søskende! 


Da brugsen kom til sognet

| | | |

Hans NørgaardHans NørgaardAf Hans Nørgaard, Egebjerg


Udgiv indhold