Aktiviteter

Tekstilindustri på Sydfyn før 1840

| | |

Carl Dalgas: Svendborg Amt beskrevet 1837
 
I Egense, Øster og Vester Skerninge, Ollerup, Ulbølle, men især i Skt. Jørgens og Sørup sogne findes mange og duelige vævere, som væver lærred og klæde, nogle også drejl af simple mønstre. I Sørup sogn skal der være 40 vævestole i gang. En del af væverne i Sørup og Skt. Jørgens sogne har arbejde for Svendborg, Tåsinge og småøerne.


Evald Tang Kristensen - Skattegraveren 1886

| |

Folkemindesamler Evald Tang KristensenFolkemindesamler Evald Tang Kristensen SterregårdenSterregården Sterregården ca 1875 - bondedigteren Mads Hansen med familieSterregården ca 1875 - bondedigteren Mads Hansen med familie 


De Sydfynske Husmandsforeninger.

| | | |

1908 var året, hvor der oprettedes flere kredsforeninger rundt om på Fyn. Således også i det sydfynske område, hvor man indkaldte til stiftende generalforsamling d. 18.5. 1908 i Svendborg med N.P. Pedersen, Ryslinge som forhandlingsleder .
Kristen Madsen, Ringe valgte som formand. Som næstformand Husmand Johannes Knudsen, FrørupHusmand Johannes Knudsen, FrørupJohannes Knudsen, Frørup, som også var meget aktiv ved oprettelsen af Husmandsskolen. Sekretær Lars Nielsen, Gislev, som med meget fin håndskrift nedfældede den nystartede forenings vedtægter i protokollen.


Stenstrup og (Kirkeby) Husmandsforening, stiftet 1914

| |

Præstevænget i Stenstrup (udstykket 1922)Præstevænget i Stenstrup (udstykket 1922)Kilde: udateret avisartikel fra 1964

Stenstrup sogn har fra gammel tid mange mindre ejendomme. Det gælder for Løgeskovområdet, og det gælder for Hundtofte Mark såvel som for flere andre områder i sognet, at jorden har været delt op i ret små parceller.


Vedtægt for Kirkeby Hede 1708

| |

Kirkeby Hede 1783Kirkeby Hede 1783Udskiftningssager Baroniet Lehn, LAO.  Læs om vider


Optegnelser om teglværkspioneren i Slæbæk Niels Ditlev Fromm og hans slægt

| |

Nyt: Mail fra Eric Fromm, Annapolis, MD, se vedhæftede pdf-fil
 

[Christine Rasmussens slægtsbog Fåborg byhistoriske Arkiv.]


Egeskov Marked

| | | | | | | |

Dyrlæge Peder Jensen (1846-1913)Dyrlæge Peder Jensen (1846-1913)Afladsbrev fra 1517Afladsbrev fra 1517Af dyrlæge P. Jensen, Kværndrup [1913]  Se Tom Hansens fotoserie fra Egeskov Marked i 1987
 


Landstingsmand og højskolemand Niels Kristian Johansen's erindringer

| | | | |

Landstingsmand Niels Johansen, OllerupLandstingsmand Niels Johansen, OllerupOriginalen opbevares på Egebjerg lokalhistoriske Arkiv

(Se grav på Ollerup kirkegård)

Jeg er født 12. april 1850 i Vissenbjerg sogn af Johanne Kristensdatter gift med tømrer Johan V. Sørensen, hos disse mine forældre var jeg til huse indtil mit 14 år, med undtagelse af at jeg fik sommertjeneste fra mit 9. år. Foråret 1864 blev jeg konfirmeret og fik fra nu af fast tjenesteplads ved landbruget. Om ved 20 års alderen blev jeg antaget som avlskarl for en enke, som havde fæstegården Hestehavegården 130 tdr. land i Skydebjerg sogn.


Kirkeby Andelsmejeri 1889-1989

| | | | |

Kirkeby Andelsmejeri 1889-1989  Læs her om et tidligt fynsk ostemejeri og Mejeri- og kvægbrug i Kirkeby sogn og Kløvermælk
Af Aage Slæbæk                             


De første mejerier på Fyn

| | | | |

Claus BjørnClaus BjørnFyens Andels-Foderstofforretning gennem 75 år 1901-1976.

Udarbejdet af Claus Bjørn.


Udgiv indhold