Aktiviteter

Om forsamlingshuse i Vester Skerninge og Ulbølle sogne

| | |

Hans NørgaardHans NørgaardAf Hans Nørgaard

J.C. Danielsen: Sydfynske skytteforeninger i 100 år (1963)

Peder R. Møller: Vester Skerninge-Hundstrup Sangforening (1908)

 

 


Sydfynske skytteforeninger i 100 år

| | | | |

Brev 16.2. 1861 fra S. Theijll Svendborg til kaptajn V. MønsterBrev 16.2. 1861 fra S. Theijll Svendborg til kaptajn V. MønsterAf J.C. Danielsen [1963]

Her på Sydfyn er der i løbet af det sidste års tid blevet holdt fest for 2-3 skytteforeninger, der rundede de 100 år, og som stadig var i fuld virksomhed, selv om motiverne for denne aktivitet har ændret karakter.

Der kan være al mulig grund til at mindes endnu en skytteforening, som i år kan fejre 100 årsdagen for sin oprettelsen, Vester Skerninge Skyttekreds. Dens virksomhed er ganske vist ophørt - måske dog kun foreløbig. Men i de første 60 år af dens levetid hørte den til de mest livskraftige og virksomme.

 


Mads Hansens forsamlingshus i Vester Skerninge

| | | | |

Af kurvemager Søren Nielsen

Aksel Dencker Jensen: Magnus Jeppesen -Sydfynsk pioner for folkelig sang

Peder R. Møller: Vester Skerninge og Hundstrup Sangforening (1908)


Nogle gamle fynske spillemænd

| | | | |

Spillemand Evald Thomsen med orkester i Hundstrup sognegårdSpillemand Evald Thomsen med orkester i Hundstrup sognegårdAf Frands Johan Ring  Se også Dansemusik fra Ollerup - 18. årh.

Landsbyspillemanden - eller musikanteren som det rettelig hedder på fynsk - havde sin glansperiode i midten af forrige århundrede.


Mads Hansen og Skytteforeningen Palnatoke

| | | | |

Sammenkomst i Vester Skerninge sognegård 2019 hvor Birte Fahnøe Lund fremviser den gamle faneSammenkomst i Vester Skerninge sognegård 2019 hvor Birte Fahnøe Lund fremviser den gamle fane

 

Af kurvemager Søren Nielsen [Fynsk Hjemstavn 1938]


Vester Skerninge - Hundstrup Sangforening

| | | | |

Forfatter Peder R. Møller (1848-1926)Forfatter Peder R. Møller (1848-1926)Af Peder R. Møller [1908]

Lad mig straks sige, at jeg fra flere sider har været opfordret til at skrive ovennævnte sangforenings historie. Når jeg ikke hidtil har efterkommet opfordringen, er grunden den, at jeg dels tvivlede om, at emnet var omfangsrigt nok til at drages frem i bogform og dels frygtede for, at folk ville finde det ubeskedent, når det gjorde krav på almen opmærksomhed landet over.


Magnus Jeppesen - sydfynsk pioner for den folkelige sang

| | | | |

Af Aksel Dencker-Jensen  Læs også: Nogle gamle fynske spillemænd

Få har betydet så meget for udviklingen af sang og musik på det folkelige plan i egnen mellem Svendborg og Fåborg som Magnus Jeppesen, der for 100 år siden den 6. september 1888 blev født i Vester Skerninge i det historiske Mads Hansens sangforeningsbygning i Vester SkerningeMads Hansens sangforeningsbygning i Vester Skerningeforsamlingshus, som digteren Mads Hansen og en kreds af betydelige mænd lod bygge som ramme om de mange epokegørende foretagender, Mads Hansen var igangsætter af.


Hundtofte bylaugs historie

| | |

Ved Store Lergrav og stævnepladsen i HundtofteVed Store Lergrav og stævnepladsen i HundtofteHugin - forside med byhornet i HundtofteHugin - forside med byhornet i Hundtofte
Af Edvard Brehmer - 1931

Oldermandsstenen stod nær Store Lergrav - Hundtofte by:  .Oldermandsstenen stod nær Store Lergrav - Hundtofte by:  .Oldermands stenen i HundtofteOldermands stenen i HundtofteStævnepladsen i Hundtofte nord for Store Lergrav - markeret ved et egetræStævnepladsen i Hundtofte nord for Store Lergrav - markeret ved et egetræHvor mange Aar Hundtofte Bylaug har bestaaet ved man intet om, i gamle Dage var Folk ikke stærke i at skrive, det eneste Minde, som findes, er det gamle Byhorn, i sin Tid beslaaet af Jeppe Smed (Jens Jepsens Fader).

 

 

 

 

 

 


Mit livs erindringer

| |

Af teglbrænder Hans Nielsen, Stenstrup [Privat eje]

Da det måske kan interessere nogle af mine familiemedlemmer at få oplysninger om, hvad jeg kan huske fra min barndom, og hvad jeg har udrettet i årene derefter. Jeg nedstammer fra Søren Nielsen, søn af gårdmand Niels Clausen, Slæbæk, en gård som ligger øst for Slæbækskoven, og hvortil der i sin tid hørte 100 tdr land. Til denne gård hørte i sin tid 7 tdr land, som ligger lige overfor Kirkeby Mejeri, ved modsat side af landevejen.


Udgiv indhold