Aktiviteter

Omkring Nakkebølle Fjord"

| | | |

Artikel af gdjr. Svend Lebæk:

 Medlemsnyt/Lokalhistorisk  Forening for Egebjerg kommune, april 1986.
 


Dagbog 1894 Jerntvedgård, Ulbølle Sogn.

| |

Jerntvedgård i Ulbølle (foto 1906)Jerntvedgård i Ulbølle (foto 1906) Jerntvedgård i Ulbølle -et sjældent bevaret eksempel på Jens Lange's byggeskikJerntvedgård i Ulbølle -et sjældent bevaret eksempel på Jens Lange's byggeskik

Henvisning: Eigil Hansen: Jens Langes Udflyttergårde (Fynske Minder (1960-62, bd. 4, s. 87-119)), hvor gårdens daværende ejer, Vilhelm Madsen fortæller hele Jerntvedgårds historie

Opbevares på Egebjerg Lokalhistorisk Arkiv i Vester Skerninge.


Ulbølle Smedie (nu i Den fynske Landsby)

| | |

Ulbølle SmedieUlbølle Smedie Af Steen Balle

Efter interview med fhv elværksbestyrer Chr. J. Madsen, Vester Skerninge.

 

 

Ulbølle SmedieUlbølle Smedie Ulbølle SmedieUlbølle SmedieSmedien
Smedien, som i 1948 blev flyttet til Den fynske Landsby i Odense for 800 kr, lå på Fåborgvej [Nr. 119] og blev kaldt Ulbølle Smedie. Ydervæggene var lavet af gammeldags lersten, som er tørret i solen, hvorimod essen var lavet af brændte Flensborgsten, som var meget tyndere end de sten man på dette tidspunkt kunne få på Fyn.


Ulbølle Mølle 1863-1997

| | |

Af møller Verner Nielsen


Ulbølle Maskin og Møllebyggeri

| | |

Efter Amtshistorien 1931

Ulbølle Maskin- og Møllebyggeri startedes i 1910 af Hans Pedersen, der købte hørspinder Andrea Pedersens lille ejendom [Fåborgvej 123], der var opført i 1830erne. Her begyndte Hans Pedersen under små forhold sin virksomhed som møllebygger. Virksomheden voksede og et nyt værksted tilbyggedes i 1915. 1916 byggedes et stort moderne maskinværksted; 1924 ombyggedes det gamle stuehus, og samtidigt indkøbtes en naboejendom. Foruden møllebygning optoges fabrikation af Ulbølle kværn fundet på Højgård i Hundstrup sogn 1989Ulbølle kværn fundet på Højgård i Hundstrup sogn 1989landbrugsredskaber.


Skibskonstruktør Hans Madsen, B&W i København

| | |

Efter lærer ved Ulbølle skole, Rendbæks optegnelser

I foråret 1850 blev Hans Madsen konfirmeret i Ulbølle på Sydfyn. Han var søn af fæstehusmand Mads Nielsen Hornbo, som boede på Fjellebrosvej 22.


Rødkilde Hovedgård

| | | | | | | | | |

Beskrivelse fra Trap Danmark, Svendborg Amt (1957), Ulbølle sogn, s. 739f.

Voldsted for det ældste RødkildeVoldsted for det ældste Rødkilde Voldsted og vandmøllen (opf. 1764) ved Rødkilde, Ulbølle sognVoldsted og vandmøllen (opf. 1764) ved Rødkilde, Ulbølle sogn

 Kilde der afgav vand til afkøling af mælken i Rødkildes mejeriKilde der afgav vand til afkøling af mælken i Rødkildes mejeriRødkilde, hvis navn kommer af de mange jernholdige kilder omkr. gden, der farver jorden rød, nævnes allr. 1314 og tilhørte da Abildgaard - slægten Anne Eilersdatter Rønnow's slægtebogAbildgaard - slægten Anne Eilersdatter Rønnow's slægtebogkammersvend hr. Tyge Lauridsen (Abildgaard), en af de adelsmænd, der for landsforrædderi blev erklæret fredløs og mistede sit gods. Sen. ejedes R. 1453 af væbn.

 

 

 


Ollerup Håndværkerskole - vandrebog - uddrag

| | | |

Kilde. vandrebog, Ollerup Håndværkerskoles arkiv, Egebjerg lokalhistoriske Arkiv.

Uddrag


Brev fra Niels Bukh til sine gamle elever

| | | |

 

Indvielse af Ollerup Arena 2019Indvielse af Ollerup Arena 2019

Med støtte fra A.P. Møllers Fond og Real Dania på ialt 110 millioner, og en restaurering og modernisering over de sidste 15 år, blev den 28. marts 2019 Ollerup Arena indviet med taler af kulturminister Mette Bock, repræsentanter fra fondene, Region Syddanmark, Svendborgs borgmester Bo Hansen og formanden for gymnastikhøjskolens bestyrelse.

 

Ollerup GymnastikhøjskoleOllerup GymnastikhøjskoleNiels Bukh Delingsførerskole i OllerupNiels Bukh Delingsførerskole i Ollerup

Årsskrift Gymnastikhøjskolen i Ollerup 1948


Ollerup Håndværkerskole

| | | | |

Højskolens stifter Daniel Rasmussen fortæller:

Fra mit ophold som elev på Vallekilde Folkehøjskoles håndværkerafdeling vinteren 1883-84 og fra den følgende sommer, hvor jeg arbejdede for bygmester Andreas Bentsen, stammer min lyst til at blive lærer for håndværkere og min tanke om, at dette måtte ske i forbindelse med en højskole.


Udgiv indhold