Højtider

Ridder Tyge Vind af Haldager

| | | | |

 Arild Huitfeldts Krønicke ( år 1314)Arild Huitfeldts Krønicke ( år 1314) Arild Huitfeldts Krønicke ( år 1314) (2)Arild Huitfeldts Krønicke ( år 1314) (2)Vind - fra Lisbet Bryskes våbenbogVind - fra Lisbet Bryskes våbenbogI Tved sogn har i middelalderen ligget en herregård Heldager (Haldagger), der 1314 blev inddraget under kronen fra hr. Tyge Vindsen, som havde forbrudt den ved utroskab mod kong Erik Mændved. (Trap Danmark,(1957)).

Senere blev Tyge Vind dog taget til nåde, og han optræder atter i 2 dokumenter, begge dateret maj 1337. Og eftersom de er forfattet på latin er de jo ikke umiddelbart tilgængelig for menigmand, men museumsleder Johs. Olsen har i en artikel i Sv. Avis den 10.4. 1926 bragt en oversættelse af de 2 dokumenter:

 

 

 


De Svendborg tømrere

| | | | | |

Tømren på arbejdeTømren på arbejdeKilde: Uddrag af artikel af museumsleder Johs. Olsen, 25.4. 1930 i Sv. Avis


1831-1931 - 100 år i røg og damp

| | | | |

Kronprins Christian FrederikKronprins Christian Frederik"I dag er det 100 år siden det første dampskib kom til Svendborg og de første dampere spredte skræk og rædsel på havene" skrev Museumsleder Johs. Olsen i Sv. Avis 3.7. 1931.


Da Frands Brockenhuus kom til kort over for Kong Christian III

| | | | |

Nyborg med slot (tv) og kirkeNyborg med slot (tv) og kirkeI årene 1545 til 1562 sad den egenrådige og magtfulde Frans Brockenhuus til Egeskov som lensmand i Nyborg. En sag ved "Kongens retterting" dateret, København 30.09.1557 illustrerer ganske glimrende, hvor brutalt den tids magtmennesker kunne fare frem. I den aktuelle sag var det gravfreden, som Frans Brockenhuus havde set stort på. Hvordan sagen er kommet kongen for øre, ved jeg ikke, men sagens parter var byskriver Mads Lauridsen i Odense og Frans Brockenhuus.


Af livet i Svendborg omkring 1800

| | | | | | | |

Pakhuse fra købmandsgård på hjørnet af Kyseborgstræde og GerritsgadePakhuse fra købmandsgård på hjørnet af Kyseborgstræde og GerritsgadeAf museumsleder Johs. Olsen, Sv. Avis 31.12. 1921

Den svendborgske historieskriver, præsten Begtrup, delte de handlende i Svendborg i 3 klasser, nemlig:

1) De, som drev korn- og fedevareforretning og havde deres egne skibe og desuden var i stand til at forsyne landmændene med alt fornødent. Af dem var der ikke mindre end 27.

2) De, som forhandlede isenkram, alenvarer og urtekram, men hverken havde brænderi eller kornhandel; af dem var der kun 7.


Træk af adelens liv i Svendborg

| | | | |

Anne Hvide's gård i SvendborgAnne Hvide's gård i SvendborgAf museumsleder Johs. Olsen


Dannebrogsmand og krigsveteran Niels Christensen Grønlund, Vejstrup

| | | | | | | | |

Dannebrogs mand N.C. GrønlundDannebrogs mand N.C. GrønlundFra et avisudklip:
"92 aars fødselsdag".


Kongen besøger Svendborg 1913

| |

Kong Christian X i Svendborg 1913Kong Christian X i Svendborg 1913Ikke siden landmandsforsamlingen i 1878 havde kongen gæstet Svendborg. De kongelige gæster opholdt sig i Svendborg et par timer, kørte derefter en tur rundt i omegnen og aflagde også et besøg på Tåsinge, hvor de bl.a. var oppe i Bregninge kirketårn.

"kongebogen" - Bregninge kirketårn"kongebogen" - Bregninge kirketårn 

 

 

 

 

 


Landmandsforsamlingen i Svendborg 1878

| | | | | | | | |

Landmands forsamlingen i Svendborg 1878Landmands forsamlingen i Svendborg 1878Adgangstegn til Landmandsforsamlingen 1878 i SvendborgAdgangstegn til Landmandsforsamlingen 1878 i SvendborgI de første dage af juli måned 1878 afholdtes den 14. danske landmandsforsamling i Svendborg. Det var en betydelig og vigtig begivenhed i Svendborgs nyere historie.


Minder fra det gamle apotek i Svendborg

| | | | |

Svendborg torv med LøveapoteketSvendborg torv med LøveapoteketAf museumsleder Johs. Olsen

I året 1738 fik Svendborg by sit første apotek; Nyborg havde allerede fået sit 1668, mens  Fåborg var sprunget Svendborg forbi med kun et år; Rudkøbing var dog foran, thi apoteket her skriver sig fra 1705, mens Ærøskøbing først nåede så langt 102 år senere.

Ældst af alle fynske apoteker er Løveapoteket i Odense, som skriver sig fra 1636.


Udgiv indhold