Højtider

Tiendeøl eller tiende=skænk

| | | | |

Hesselager kirkeladeHesselager kirkelade Protestantisk kirkeordning 1536Protestantisk kirkeordning 1536Tinggildet, som helt op mod vor tid var en fast årlig sammenkomst i mange sydfynske landsbyer, har muligvis rødder tilbage i middelalderen. Tinggilde betyder oprindeligt tiendegilde. Og ser vi på Christian III.s ældste protestantiske kirkeordning fra 1536, så står der: "Og skulle bønderne i hvert sogn føre samme tiendekorn udi kærverne (negene) til kirkeladen, og der skal tiendet skiftes i trende (3) dele" .. "og skal bønderne gives samme dag et måltid mad og drikke, når de fremføre tienden".


Slægten Elnegaard

| | | | | | | | | |

Indledning

Karl Marius Rasmussen Elnegaard (K.E.) blev födt den 10. november 1871 og döde, knap 80 aar gammel, den 4. juni 1951. Han var min oldefar, Alfred Möller Voigt’s, faetter. Selv er jeg födt 2 aar efter K.E.’s död.

„Dagbladet“ (förhen: „Sorö Folketidende“) skrev den 10. november 1971 bl.a.:

„Ikke mange mennesker har betydet saa meget for det folkelige liv paa Vest- og Midtsjaelland i dette aarhundredes förste halvdel som K.E.


En familiekrønike

| | | | | | | | |

Af Birthe Vang Kruuse, født Dinesen

Søren Andersen var gift med
Johanne Christoffersdatter.
De boede i Brøndbyvester.

Deres søn hed Anders Sørensen, han blev født 6/2 1821. Allerede som 22 årig drog han til København og blev her gift med Ane Margrethe fra Lille Næstved.

De fik 3 børn:
Carl Thorvald blev født 1849 (min oldefar), Johannes Waldemar blev født 1858 og Johanne Marie Sylvidia blev født 1863.


Skolebestyrerinde Ida Holst's erindringer 1925

| | | | | | | | | |

 Avisannonce 1880Avisannonce 1880 Ved frk. Holst's Realskoles indvielse august 1894Ved frk. Holst's Realskoles indvielse august 1894                                                   

 

 

 

 

 

 

Ida Holst's Realskole i SvendborgIda Holst's Realskole i Svendborg


Komponist Oluf Ring

| | | | | |

Oluf Rings kor holder kaffepauseOluf Rings kor holder kaffepause "Syng med os" udsendelserne"Syng med os" udsendelserne Dommer fuldmægtig Lasse Habersaat er speaker under en koncertDommer fuldmægtig Lasse Habersaat er speaker under en koncertMusikken.

Forfattet af Birthe Vang Kruuse født Dinesen

En gang om ugen tog mine forældre læge Keld Dinesen og Agnete Dinesen sammen med mejeribestyrer Johs. og Dagny Winther til Skårup, hvor de sammen med andre sang- og musikglade mennesker mødtes for at synge i komponisten Oluf Rings seminariekor.

 

 

 

 


Helligkilder efter Ole Worm 1623

| | | | |

Hellige kilder i Svendborg amtHellige kilder i Svendborg amtPræsteindberetninger til Ole Worm 1623. Indkomne breve fra Gudme herred. Bispearkivet. LAO


Christian Spillemands kongebrev

| | | |

Sydfynsk dansemusik fra begyndelsen af 1700-talletSydfynsk dansemusik fra begyndelsen af 1700-tallet Vignet fra 1700-talletVignet fra 1700-talletVi Friderich den fjerde, af Guds naade, konge til Danmark og Norge, de Venders og Goters, hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmarsken, greve udi Oldenburg og Delmenhorst, gøre alle Vitterligt at Vi efter allerunderdanigste ansøgning og begæring allernaadigst haver bevilget og tilladt, saa og hermed bevilger og tillader, at Christian Andræsen som sig udi Vor købstad Svendborg skal have nedsat og sit borgerskab lovlig vundet, maa der i byen og to mile der omkring, saavel som og ellers uden for samme "circumferentz" udi Vort land Fyn, med sine &qu


Rådmand Strange Mogensen og St. Gertrudsgildet i Svendborg

| | | | | | |

Søren Norby's håndskriftSøren Norby's håndskriftI 1529 skrev kong Frederik I: Johan Friis har berettet for os, at Oluf Pedersen har en anpart i gården Ovenskov [Anhof, Svindinge sogn] og er bortrømt med Søren Norby, "som er og har været vor og Rigets åbenbare Fjende og fører Avindsskjold mod os og sit fædrene Rige, og har derved forbrudt sit Jordegods".

 

 

 


"Et forliig mellem Søren Bager og Maren Pedersdatter, af Hannem krænket" - 1574

| | | | |

Ægteskabs sag 1574Ægteskabs sag 1574Breff om en ecteskaffs Sag - En forligelse mellem Söuren Bager och Marine Pedersdatter som hand belaa


Morgengavebrevet til Valdemar den Unges brud 1229

| | |

Morgengave brevet 1229Morgengave brevet 1229  Valdemar den Unge såvel som hans gemahlinde Eleonora ligger begravet i Sct. Bendts kirke i RingstedValdemar den Unge såvel som hans gemahlinde Eleonora ligger begravet i Sct. Bendts kirke i RingstedSvendborg omtales første gang i et dokument udstedt i Ribe den 25. juni 1229 i anledning af brylluppet mellem kong Valdemar II's søn, den unge udvalgte kong Valdemar og den portugisiske prinsesse Eleonora (Alienor).

I dokumentet stadfæster Valdemar II, at hans søn i medgift som morgengave har givet sin hustru den halve indtægt af det sydlige Fyn med borgene Svendborg, Wordborg og Faaborg samt hele Odense by.


Udgiv indhold