Højtider

Gamle minder fra stavnsbåndets dage

| | | | | | | | | |

Friskolelærer Rasmus Hansen (1825-1883), VejstrupFriskolelærer Rasmus Hansen (1825-1883), VejstrupFolkeminde samleren Rasmus HansenFolkeminde samleren Rasmus HansenFriskolelærer Rasmus Hansen VejstrupFriskolelærer Rasmus Hansen Vejstrup "Gamle Minder eller Træk fra Folkets Liv og Tankesæt fra det syttende og attende Aarhundrede I og II Stavnsbaandets Dage. Gengivne efter mundtlige Fortællinger af Rasmus Hansen, fhv. Friskolelærer i Vejstrup. Odense 1883".


Mindelunden Gudbjerglund

| | | | | | |

Gudbjerglund 2 ha blev beplantet 1923-24. Her genforeningssten 1930, endvidere en del store sten til minde om historiske begivenheder og personer: stavnsbåndets løsning, grundloven, 5. maj, politikeren Hans Christensen, højskoleforstander Thøger Dissing m.fl.

Indkørsel til GudbjerglundIndkørsel til GudbjerglundMindelunden GudbjerglundMindelunden Gudbjerglund1942 "Flyv ud mit korn i mulde" - Gudbjerglund1942 "Flyv ud mit korn i mulde" - GudbjerglundDanmarks befrielse 1945Danmarks befrielse 1945Danmarks befrielse 1945Danmarks befrielse 1945Genforeningen 1920Genforeningen 1920


Skikke og overtro i forbindelse med kornhøsten

| | | | |

Om kornsorterne i al almindelighed, deres såning, høst og hjemkørsel, kan anføres: I høsttiden spiller vejret vel nok en større rolle end ellers hele året rundt, og derfor agtes der på de forskellige vejrtegn; der kan da falde en udtalelse om: "Det ser ikke godt ud i vejret, det bliver nok ikke kornvejr i dag. Er der fugtige lavninger i marken, vil det ofte være nødvendigt at lade kornet stå en stund endnu på dette sted, da modningen her sker langsommere.


Gilder i det gamle Åstrup

| | |

Af førstelærer v.Würden Pedersen


Julekort igennem tiden

| |

Her er vores lille samling af julekort igennem tiden som vi har modtaget.

julekort-068julekort-068Det er bemærkelsesværdigt, hvor meget de enkelte kort har ændret sig igennem tiden. Ikke kun størrelsesforhold, som jo aldrig kom igennem det danske postvæsen i dag, men også i stil og indhold. Temaet for årets julekort er efter min opfattelse typisk for tiden samt typisk for tegnerens fortolkning af hvad der er oppe netop nu.


Sæder og skikke i Danmark omkring år 1900

| | | |

H.F. FeilbergH.F. FeilbergNationale sæder og skikke Af H.F. Fejlberg [ca. 1900] 
 
Vort lands beliggenhed gør det til en bro mellem syd og nord. I århundreder er kulturstrømmen med dens mangfoldige materielle og åndelige påvirkninger gået fra syd mod nord.

Men der har med alt dette været en stor sejhed i folkekarakteren, så de gamle sædvaner ere blevne bevarede i deres ejendommelighed indtil de sidste tider. Først nutidens økonomiske omdannelse af samfundet har rokket ved dem.


Jul og nytår på Sydfyn og Øerne

| | | |

Meddeler, husmand i Fiskop Niels Sørensen Jensen, 62 år, født i Fiskop. Optegnet af sønnen stud theol. Johs. M. Jensen, 1924. - Egense sogn.
 
Jul og Nytaar. Julen regnedes at begynde med Lillejuleaften. Der er intet bestemt om, hvornaar den sluttede.


Livserindringer

| | | | | | | | |

Af Hans Andersen, Sødinge [1928]


Udgiv indhold