Foreninger

Hundstrup Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening

| | | | |

Gymnaster i Hundstrup 1955Gymnaster i Hundstrup 1955Efter optegnelser ca 1955 
 
Foreningen i Hundstrup er en aflægger af den gamle skyttekreds i Vester Skerninge, der blev oprettet allerede i 1866. Den blev selvstændig med handelsmand Anders Jessen som den første formand, men i dens første år, hvor landboungdommen ikke var gennemsyret af den nu så ganske naturlige idrætsinteresse, var der flere perioder, hvor arbejdet i Hundstrup SG&I lå helt stille.

Folkedansere i Hundstrup 1921Folkedansere i Hundstrup 1921 Folkedansere i Hundstrup 1921Folkedansere i Hundstrup 1921 Gymnastikpiger fra Hundstrup 1921Gymnastikpiger fra Hundstrup 1921


Ollerup Gymnastikforening

| | | | | |

Efter optegnelser ca 1955 
 

Denne kreds er en af amtets ældste. Den oprettedes allerede i 1867 og er siden gået støt frem. Den hævder sig den dag i dag som en af amtets bedste kredse både på gymnastikkens og de øvrige idrætsgrenes område. Den omstændighed, at en af dansk gymnastiks mest fremtrædende skikkelser, Niels Bukh, byggede sin gymnastikhøjskole - eller højborg, om man vil - i Ollerup, har naturligvis også bidraget til at give Ollerupkredsen ry udadtil og grøde og vækst indadtil.


Baroniet Lehn's Skytteforening 1862-1962

| | | | |

Materiale fra Orla Dons Hansen. Afskrift foretaget af Hans Nørgaard, Egebjerg 


Højby Skytte- og Gymnastikforening 1866-1991 i uddrag

| | | | | | |

Udgivet af Højby lokalhistoriske Forening
 
Kaptajn H.P.V. MønsterKaptajn H.P.V. MønsterSkyttesagens opståen. 1859-1878
Skyttesagen i Danmark er nærmest rejst efter forbillede fra England, hvor der i 1859 dannedes frivillige skyttekorps. I Danmark var det artillerikaptajn og skoleofficer på den Kgl. Militære Højskole, V. Mønster, der gav stødet til skyttesagens opståen.


Ollerup Gymnastikhøjskole's Historie

| | | | | | | |

 Publiceres på fynhistorie.dk efter aftale med fhv. forstander Gunnar HansenOllerup Gymnastikhøjskole - historieOllerup Gymnastikhøjskole - historieOllerup Gymnastikhøjskole - historieOllerup Gymnastikhøjskole - historieOllerup Gymnastikhøjskole - historieOllerup Gymnastikhøjskole - historieOllerup Gymnastikhøjskole - historieOllerup Gymnastikhøjskole - historieOllerup Gymnastikhøjskole - historieOllerup Gymnastikhøjskole - historieOllerup Gymnastikhøjskole - historieOllerup Gymnastikhøjskole - historie


Svendborg Amts Skytteforening 1865-1885

| | | | | | |

Danmarks første skytteforening. Protokollen i Amtsskytteforeningens arkiv i Ringe, da kopieringen blev foretaget


En gammel ven bli'r 100 år - Socialdemokratisk Forening - Svendborg

| | | | | |

En gammel ven bli'r 100 årEn gammel ven bli'r 100 årSvendborg Socialdemokratiske Forening - bestyrelsen 1891Svendborg Socialdemokratiske Forening - bestyrelsen 1891 Publiceringen på Fynhistorie.dk sker efter aftale med Bjarne Bekker. På Svendborg byhistoriske Arkiv opbevares Svend Aage Andersen's omfattende arkiv.


Breve fra redaktør A.C. Bondegård, Svendborg Avis.

| | | |

Redaktør A.C. BondegaardRedaktør A.C. BondegaardRedaktionen på Morgenbladet m. Berg, I.A. Hansen Viggo Hørup og Balthazar ChristensenRedaktionen på Morgenbladet m. Berg, I.A. Hansen Viggo Hørup og Balthazar ChristensenBondegård til Berg.
 
(Chresten Bergs privatarkiv, Rigsarkivet)
 
Svendborg, 6. August 1886

  Kjære Berg!
Det forekommer mig, at Deres Venner stiller alt for store Fordringer til Dem i Øjeblikket. Længe har Demokratiets ledende Mænd her paa Egnen ønsket Dem hertil. Jeg troede, at naar de tog over for at hilse paa Dem i Kolding, saa vilde De være tilfredse. Men ikke saa snart Mødet i Kolding er forbi, før de paa ny ytrer sig den samme Fordring om at faa Dem hertil.


Højreforening i Nyborg 1877

| | | |

Breve fra husmand og kreaturhandler Peder Jensen, Ullerslev til købmand Rasmus Winckler, Nyborg. (R.W.`s privatarkiv. LAO )
 
Ullerslev 31.3. 1877


Udgiv indhold