Foreninger

Svendborg amts SG & I

| | | |

Lærer Hans LarsenLærer Hans Larsen Lokalforeninger i Svendborg Amts SG & I 1961Lokalforeninger i Svendborg Amts SG & I 1961Af lærer Hans Larsen, fmd for Svendborg Amts SG & I (1961)

Amtsforeningen blev stiftet 13. november 1865, og dens første formand var auditør d'Origny, medens Edvard Nielsen blev sekretær.


Skyttefesten ved Kværndrup 1867

| | | | |

Dannevirke rømmes 1864Dannevirke rømmes 1864Der var en tid her i landet, da en mands hæderlighed for en væsentlig del beroede på, hvor godt han kunne bruge sine våben. 

 


Et blik på skyttefesten ved Kværndrup i Svendborg amt den 24. september 1866

| | | | | |

Digteren Mads Hansen (1834-80)Digteren Mads Hansen (1834-80)Af Mads Hansen

Det har været en mørk og stormfuld nat i Danmark, men jeg tror det begynder at dages.

 Dannevirke rømmes 1864Dannevirke rømmes 1864Dengang Dannevirke rømmedes, da var det det hårdeste og mørkeste vejr; det tordnede og det lynede, det føg med jern og bly. Og det var koldt, det isnede i hele folket. Den dag, da Sønderjylland tabtes, var Danmarks midnatstime.


Mads Hansen's vennekreds i Vester Skerninge

| | | | | | | | |

Dyrlæge Rasmus Rasmussen Skov (+1908)Dyrlæge Rasmus Rasmussen Skov (+1908)Den Skovske slægtsbog. Kopi på Egebjerg lokalhistoriske arkiv.
Uddrag
 
I sin ungdomstid var Maren Andersen (gmd. Anders Pedersen Kusk' datter, der blev gift med dyrlæge Skov), meget sammen med Mads Hansen, Peder R. Møller og dennes søstre og flere andre unge der sluttede sig til disse, og hun fik tidlig sin interesse vakt for den virksomhed som Mads Hansen udfoldede iblandt de unge.


Slagsmål i Stenstrup Forsamlingshus

| | | | |

Kilde: politidokumenter. Sunds Gudme Herreder. LAO.
Politiassistent Røssel
Svendborg den 21. Juli l897
Til Sunds-Gudme Herreders Kontor.
Rapport


Den fynske biskops syn på forsamlingshusene

| |

Hundstrup og Øster Skerninge Forsamlingshuse. Bispevisitats - Øster Skerninge- Hundstrup 1896. 

 


Hvad der gik forud for opførelsen af Ollerup Forsamlingshus

| | |

Ollerup ForsamlingshusOllerup ForsamlingshusOllerup Forsamlingshus. Domprotokol 1871-92, folio 312ff, Sunds Gudme herredsfoged. LAO.
År 1886 den 28 oktober blev i sagen Hans Madsen m. fl. af Ollerup kontra møllebygger Lars Jensen af Stågerup afsagt sålydende dom!
 


Foreningslivet i Kirkeby sogn 1884 -1901-1908

| | | | |

Rasmus Peder Rasmussen (1877-1946)Rasmus Peder Rasmussen (1877-1946)Af skoleelev og senere gårdejer Rasmus P. Rasmussens dagbog 1893.

 Født 23.11
1877, død 19.11. 1946. 


Mejeri- og kvægbrug i Kirkeby sogn.

| | | | |

Studier af Hans Nørgaard, Egebjerg, februar 2004


Foreningslivet i Kirkeby sogn 1883-1908

| | | | | | | |

Kirkeby Forsamlingshus og Egebjerg Øvelseshus

2 forsamlingshuse i Kirkeby sogn
I mange år var der to forsamlingshuse i Kirkeby sogn. Det var der i årene fra 1892 til 1948, da Egebjerg øvelseshus blev overdraget til Egebjerg friskole.
Sammenholder vi de to huses formålsparagraf er der ikke de store iøjnefaldne forskelle, der kan motivere, at sognet fik 2 forsamlingshuse.

Formålene lyder som følger:


Udgiv indhold