Foreninger

Et tilbageblik på Søllinge og Hellerup sogne

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INDHOLD:

Forord:

Søllinge Kirke

Hellerup Kirke

Skolerne

Forsamlingshuse

Foreningslivet og fritiden

Herregårde i Søllinge-Hellerup sogne

Historiske mindesteder

Søllingeploven

Søllinge Mølle

Handel og håndværk


Oure Baptistmenighed

| | | |

Sidst i 1830rne fik vækkelsen i Oure-Vejstrup også et baptistisk indslag. I sommeren 1839 modtog Hans Andersen på Vejstrup mark besøg af baptisten Købner fra Hamborg. Hans Andersen fulgte ham til gårdmand Peter Mortensen på Oure mark, en af de hellige, og ham lykkedes det Købner at vinde for baptismen. Han og hans familie blev de første baptister på Fyn. I flere år var de dog kun meget få, men 1857 var de blevet så mange, at de kunne bygge et kapel på Oure mark, hvor der endnu samles en baptistmenighed. (Vækkelsernes frembrud i Danmark i første halvdel af det 19.


Kirkeby Idrætsforening

| | | | |

Kirkeby IF 1944-94Kirkeby IF 1944-94


Svendborg amts SG & I

| | | |

Lærer Hans LarsenLærer Hans Larsen Lokalforeninger i Svendborg Amts SG & I 1961Lokalforeninger i Svendborg Amts SG & I 1961Af lærer Hans Larsen, fmd for Svendborg Amts SG & I (1961)

Amtsforeningen blev stiftet 13. november 1865, og dens første formand var auditør d'Origny, medens Edvard Nielsen blev sekretær.


Skyttefesten ved Kværndrup 1867

| | | | |

Dannevirke rømmes 1864Dannevirke rømmes 1864Der var en tid her i landet, da en mands hæderlighed for en væsentlig del beroede på, hvor godt han kunne bruge sine våben. 

 


Et blik på skyttefesten ved Kværndrup i Svendborg amt den 24. september 1866

| | | | | |

Digteren Mads Hansen (1834-80)Digteren Mads Hansen (1834-80)Af Mads Hansen

Det har været en mørk og stormfuld nat i Danmark, men jeg tror det begynder at dages.

 Dannevirke rømmes 1864Dannevirke rømmes 1864Dengang Dannevirke rømmedes, da var det det hårdeste og mørkeste vejr; det tordnede og det lynede, det føg med jern og bly. Og det var koldt, det isnede i hele folket. Den dag, da Sønderjylland tabtes, var Danmarks midnatstime.


Mads Hansen's vennekreds i Vester Skerninge

| | | | | | | | |

Dyrlæge Rasmus Rasmussen Skov (+1908)Dyrlæge Rasmus Rasmussen Skov (+1908)Den Skovske slægtsbog. Kopi på Egebjerg lokalhistoriske arkiv.
Uddrag
 
I sin ungdomstid var Maren Andersen (gmd. Anders Pedersen Kusk' datter, der blev gift med dyrlæge Skov), meget sammen med Mads Hansen, Peder R. Møller og dennes søstre og flere andre unge der sluttede sig til disse, og hun fik tidlig sin interesse vakt for den virksomhed som Mads Hansen udfoldede iblandt de unge.


Slagsmål i Stenstrup Forsamlingshus

| | | | |

Kilde: politidokumenter. Sunds Gudme Herreder. LAO.
Politiassistent Røssel
Svendborg den 21. Juli l897
Til Sunds-Gudme Herreders Kontor.
Rapport


Den fynske biskops syn på forsamlingshusene

| |

Hundstrup og Øster Skerninge Forsamlingshuse. Bispevisitats - Øster Skerninge- Hundstrup 1896. 

 


Hvad der gik forud for opførelsen af Ollerup Forsamlingshus

| | |

Ollerup ForsamlingshusOllerup ForsamlingshusOllerup Forsamlingshus. Domprotokol 1871-92, folio 312ff, Sunds Gudme herredsfoged. LAO.
År 1886 den 28 oktober blev i sagen Hans Madsen m. fl. af Ollerup kontra møllebygger Lars Jensen af Stågerup afsagt sålydende dom!
 


Udgiv indhold