Foreninger

Andelsforeninger

| | | | | |

Dansk kulturhistorisk opslagsværk 
 


Øster Skerninge Forsamlingshus 1883-1983

| | | | | | | | |

Øster Skerninge ForsamlingshusØster Skerninge ForsamlingshusPubliceres på fynhistorie.dk efter aftale med Kaj Lykke Jørgensen


Breve fra redaktør Gottlieb Petersen, Svendborg

| | | |

Redaktør Gottlieb PetersenRedaktør Gottlieb PetersenG. Petersen til købmand Rasmus Winckler, Nyborg
 
 
Kilde: Købmand Rasmus Wincklers privatarkiv. LAO. 
 
Kjøbenhavn, 22. Februar 1874


Københavns Kvindevalgretsforening, december 1906.

| | | | | |

Kilde. Brev dat. decbr. 1906, Ryslinge lokalhistoriske Arkiv.

Læs også her;     
Elna Munch i 1913 om kvindernes valgret - dansk lydhistorie
  
                          Hr. Snedker Niels Jensen


Rejsende husmænd

| | | | |

 P.V.Jeppesen: Husmandsbevægelsens Historie gennem 25 Aar.. Slagelse 1927. skriver om husmandsrejserne:


Ryslinge Øvelseshus

| | | | |

Ryslinge ØvelseshusRyslinge Øvelseshus Brev 12.3. 1879 fra Edvard NielsenBrev 12.3. 1879 fra Edvard NielsenRyslinge ØvelseshusRyslinge ØvelseshusSvendborg Amts Skytteforening besluttede på deres generalforsamling den 28. marts 1877: "Forsamlingen bevilgede Udgifterne til Fotografering af et af Foreningens Øvelseshuse samt til denne Fotograferings mangfoldiggjørelse ved Træsnit". [Ryslinge Øvelseshus ]

Se også Ryslinge Forsamlingshus

Se også Egebjerg Øvelseshus


Landboforeningen for Svendborg og Omegn

| | | | | |

Sv. & Omegns landbf 1901-2001Sv. & Omegns landbf 1901-2001

 Sv. & Omegns landbf 1901-2001Sv. & Omegns landbf 1901-2001 Sv. & Omegns landbf 1901-2001Sv. & Omegns landbf 1901-2001 Sv. & Omegns landbf 1901-2001Sv. & Omegns landbf 1901-2001 Publiceres på fynhistorie.dk efter aftale med formanden for De fynske Landboforeninger Niels Rasmussen.

 

 

 

 

 

 


Ældre litteratur om husmandsbevægelsen

| | | | | | | |

Aalborg amts sammensluttede husmandsforeninger: Jubilæumsskrift ved N.P. Nielsen.
Andersen, A.N.: Præmiering af ypperligt dyrkede huslodder i Fyen. 1888-1897. 10 årgange
Andersen, Viggo: Husmandsbrug contra herregårde. 1943. 56s.
Andreasen, N.P./Aage Fogh: Til Danmarks husmænd. 4s.
Areander, E.O.: Den mindre jordbrukarens handbok, Linodling. 1918.
Arnskov, L. Th.: Midler til egne hjem. 1918. 140s.


Et tilbageblik på Søllinge og Hellerup sogne

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INDHOLD:

Forord:

Søllinge Kirke

Hellerup Kirke

Skolerne

Forsamlingshuse

Foreningslivet og fritiden

Herregårde i Søllinge-Hellerup sogne

Historiske mindesteder

Søllingeploven

Søllinge Mølle

Handel og håndværk


Oure Baptistmenighed

| | | |

Sidst i 1830rne fik vækkelsen i Oure-Vejstrup også et baptistisk indslag. I sommeren 1839 modtog Hans Andersen på Vejstrup mark besøg af baptisten Købner fra Hamborg. Hans Andersen fulgte ham til gårdmand Peter Mortensen på Oure mark, en af de hellige, og ham lykkedes det Købner at vinde for baptismen. Han og hans familie blev de første baptister på Fyn. I flere år var de dog kun meget få, men 1857 var de blevet så mange, at de kunne bygge et kapel på Oure mark, hvor der endnu samles en baptistmenighed. (Vækkelsernes frembrud i Danmark i første halvdel af det 19.


Udgiv indhold