Foreninger

Brugsforeningen Mjølner, Øster Skerninge

| | | | |

Brugsforeningen "Mjølner" i Øster SkerningeBrugsforeningen "Mjølner" i Øster Skerninge Mjølner gl. brugsforeningMjølner gl. brugsforeningBrugsforeningen Mjølner 1896-1946. 
 


Øster Skerninge Brugsforening

| | | | |

Øster Skerninge BrugsforeningØster Skerninge BrugsforeningArkivalier opbevares på Egebjerg lokalhistoriske Arkiv.
 
VEDTÆGTER 1882
Ved et Møde som blev afholdt i Øster Skjerninge den 21de Maj 1882, blev det vedtaget at oprette en Forbrugsforening for Øster Skjerninge og Omegns Beboere.
Til Sagens Fremme blev der valgt en Bestyrelse af 5 Medlemmer og følgende Love og Vedtægter affattedes og vedtoges:

      § 1.
Varerne forhandles til Medlemmerne uden anden Forhøjelse af Indkjøbsprisen end det Svind, Poser, Papir, Fragt og Assurance samt Løn til Udsælgeren og Regnskabsføreren, medfører.


Næringsbeviser for detailhandel og brugsforeninger

| | | | |

Kilde: Sunds Gudme herredsfogedarkiv LAO
Næringsprotokoller 1869-83, 1883-1901
Salling Herredsfogedarkiv
Næringsprotokol 1886-1912

Sødinge Husholdningsforening, næringsbevis 13.4.1872 nedl.?

Brændeskov:
høker Anders Rasmussen 12.11.1875
høker Hans Jensen 1.11.1879
+ næringsbrev som bager 10.81882
Brændeskov Forbrugsforening, næringsbrev, brændevinshandel 21.10. 1882
høker Christoffer Pedersen 4.11.1882 opsagt 14.1. 1887


Brugsforeninger på Tåsinge

| | | |

Tåsinge Brugsforening 
Der blev i midten af 1870èrne oprettet en brugsforening på Tåsinge, der fik navnet Tåsinge Brugsforening, med et hovedudsalgssted og flere filialer, blandt andet i Bregninge og Vornæs. Udsalgsstedet i Vornæs var i begyndelsen hos Hans Smed, men blev senere flyttet til Peder Skov i Strammelse.


Gislev og Omegns Husholdningsforening

| | |
 

VEDTÆGTER for
HUSHOLDNINGSFORENINGEN
i GISLEV OG OMEGN 1874
 
      § 1.
Foreningens Formaal er ved Bidrag af Medlemmerne at danne et Fond, for at sætte dem i Stand til et fordelagtigere Indkjøb af Livsfornødenheder.


Ollerup Brugsforening

| | | |
Ollerup Brugsforening


Sødinge Brugsforening

| | | |

Friskolelærer Knud Rasmussen (1837-1920) m. sønnen ThorvaldFriskolelærer Knud Rasmussen (1837-1920) m. sønnen Thorvald Friskolelærer Chr. Rasmussen Stenbæk (1839-1908)Friskolelærer Chr. Rasmussen Stenbæk (1839-1908)Sødinge Brugsforening [uddrag af Knud Rasmussen: En Livsskildring fortalt af ham selv. Svendborg 1921].
 
I året 1871 blev jeg ophavsmand til oprettelse af en brugsforening. Min gode ven, friskolelærer Christian Rasmussen Stenbæk fra Sjælland besøgte os, og han fortalte om de mange brugsforeninger, der var på Sjælland, hvor han var regnskabsfører for en, der havde flere udleveringssteder.


Brugsforeninger

| | | | |

Dansk kulturhistorisk opslagsværk 
 


Andelsforeninger

| | | | | |

Dansk kulturhistorisk opslagsværk 
 


Øster Skerninge Forsamlingshus 1883-1983

| | | | | | | | |

Øster Skerninge ForsamlingshusØster Skerninge ForsamlingshusPubliceres på fynhistorie.dk efter aftale med Kaj Lykke Jørgensen


Udgiv indhold