Industri

H. C. Ørsted - En lokal opfinder/iværksætter som blev verdenskendt!

| | | |

Fysiker Hans Christian Ørsted (1777-1851)Fysiker Hans Christian Ørsted (1777-1851)Vor berømte lokale opfinder/iværksætter set med med udenlandske øjne.
Gid kreativiteten/fremsynetheden må gentage sig her på Sydfyn i dette nye århundrede

http://chem.ch.huji.ac.il/~eugeniik/history/oersted.htm

Andre links:


Det danske landbrugs udvikling i det 19. århundrede.

| | |

Beretning om den attende danske Landmandsforsamling i Odense den 30. juni til 8. juli 1900. Ved Landmandsforeningens sekretær landbrugskandidat Chr. Krogh. Odense Miloske Bogtrykkeri. 1901.
Mandag den 2. juni. -Foredrag af professor V. Maar. 

 
Man har vist mig den ære at anmode mig om ved denne lejlighed at holde et foredrag om landbruget i det 19. århundrede, og jeg har ment ikke at burde frasige mig dette hverv.


Landbrugslærer Emil Konradi i England 1905

| | | |

Landbrugslærer Emil KonradiLandbrugslærer Emil KonradiHvad jeg så og hørte i England april, maj og juni 1905. 


A/S Svendborg Bryghus

| | | |

Svendborg BryghusSvendborg BryghusFå andre virksomheder i Svendborg  gjorde før hen byen så kendt som bryghuset. Dets forskellige ølsorter blev kendt over det ganske land samtidig med at der skabtes en betydelig eksport.

 

Fabrikant, konsul Valdemar Hansen, R. af D., Svendborg: Overtog som 25-årig ung mand et bryggeri og en eddikefabrik i Svendborg og føjede senere hertil eddikefabrikker i Fredericia og Århus, der oparbejdedes til landskendte virksomheder. Medstifter af og direktør for Svendborg Bryghus. Medlem af bestyrelsen for bryggeriforeningen. Svensk konsul. En af de førende sejlsportsmænd i de fynske farvande.Fabrikant, konsul Valdemar Hansen, R. af D., Svendborg: Overtog som 25-årig ung mand et bryggeri og en eddikefabrik i Svendborg og føjede senere hertil eddikefabrikker i Fredericia og Århus, der oparbejdedes til landskendte virksomheder. Medstifter af og direktør for Svendborg Bryghus. Medlem af bestyrelsen for bryggeriforeningen. Svensk konsul. En af de førende sejlsportsmænd i de fynske farvande.Svendborg Bryghus blev grundlagt i 1898-99 af konsul Valdemar Hansen og ingeniør cand. polyt R. Lyman og var i begyndelsen baseret på Hansens Hvidtølsbryggeri, som var oprettet i 1848.


Det lokale mejeri lukker og slukker

| | | |

Fyns sidste andelsmejeri ophører pr. 1.5. 1995.
 
Efter et dårligt regnskabsår og dårligt første halvår besluttede andelshaverne ved det 107 år gamle Krarup andelsmejeri at fusionere med MD FOODS pr. 1. maj 1995. De 14 ansatte tilbydes anden beskæftigelse. Det var et voldsomt prisfald på ost, der medførte lukningen, hvilket gav en forskel i a`conto udbetaling på 17 øre 2.57 kr. og 2.40 kr. for 4.20% mælk. Beslutningen var næsten enstemmig.
 
Verdens ældste andelsselskab fusionerer med MD
 


Langhøj - Miljø- og Råstofhistorisk Center

| | | |

Langhøj(*) Miljø- og Råstofhistorisk Center ( (*) Der har løbende været en diskussion om det var Langhøj eller Langhøjs. 18. juli 1806  hedder det- "en opbygget Hollandsk Veyrmølle Langhøys Mølle, kaldet i Steenstrup Sogn". (Realregister til Sunds-Gudme S&K protokoller) Kommentar Hans Nørgaard)

Publiceres på fynhistorie.dk efter aftale med Mie Bendrup.

Redaktør Erik Hansen skrev om præsentationen af projektet :


Kløver Mælk -

| | | | | | |

Kløver-mælkKløver-mælk Hjedding AndelsmejeriHjedding Andelsmejeri                                                                                        Publiceres på fynhistorie.dk efter aftale med ARLA's kommunationsafdeling    

 Læs også Peter Larson: History of Danish Dairy farming and Danish Jersey (World Jersey Journal 2008)

 Læs også Det lokale andelsmejeri lukker og slukker                       


Teglværksarbejder P. Svendsen List, Lunde

| | |

I 1989 fik jeg Svend Erik Pryds i Humble til at tage et par billeder af Svendsen List i hans værksted, - han var da oppe i 90'erne.

Teglværksarbejder med plejl og kornskuffeTeglværksarbejder med plejl og kornskuffeSvendsen List er opvokset på egnen og kom i 1926 som graver til Kirkeby Teglværk. Svendsen List fortalte, at han i sit barndomshjem på Egebjerg Bakker fik lært at lave det meste af sit håndværktøj selv, såsom plejl til at tærske korn med, og kornskuffen har han også selv lavet.


Damp- og Motorploven

| | | | | | |

Studier af Hans Nørgaard, Egebjerg, februar 2004
 

imageEV7imageEV7En imaginær dampplov fra 1810 
 
Helt tilbage i 1618/19 udtog englænderne David Ramsay og Th. Wildgoose patent på en maskine, der skulle" pløje, gøde og saa, uden Anvendelse af levende Trækkraft". 


Fra hjulplov til svingplov

| | | | | | | | |

Pløjescene i Hunderup i 1790ernePløjescene i Hunderup i 1790erneStudier af Hans Nørgaard, Egebjerg, februar 2004 (Nyt: Eskel Sørensens optegnelser i Ejby lokalarkiv og Frydendahls samlinger)

 

 

 

 

imageCJJimageCJJ

  Bayeux tapetet udført mellem 1066 og 1077Bayeux tapetet udført mellem 1066 og 1077Pløjescene fra Bayeux tapetet udført mellem 1066 og 1077 
 
 imageNROimageNROPløjescene ca 1180 

 

 

 


Udgiv indhold