Industri

Landmandsforsamlingen i Svendborg 1878

| | | | | | | | |

Landmands forsamlingen i Svendborg 1878Landmands forsamlingen i Svendborg 1878Adgangstegn til Landmandsforsamlingen 1878 i SvendborgAdgangstegn til Landmandsforsamlingen 1878 i SvendborgI de første dage af juli måned 1878 afholdtes den 14. danske landmandsforsamling i Svendborg. Det var en betydelig og vigtig begivenhed i Svendborgs nyere historie.


Tobaksfabrikationen i Svendborg

| | | | | | |

Lucoppidans "Tobacks Berømmelse" 1714Lucoppidans "Tobacks Berømmelse" 1714I året 1773 omtales første gang en tobaksspinder i Svendborg, og i 1778 etableredes ikke mindre end 4 tobaksspinderier i byen.
1) den 16. maj Birthe Cathrine enke efter købmand og bedemand Lars Andersen
2) den 13. oktober Hans Hansen
3) den 26. december Ditlev Rabe
4) den 28. december Christopher Jakobsen


Erik Bendixens dagbøger 1953 - 1957 - Ordliste 2 - Steder

| | | | | |

Steder Alfabetisk

B
Bi-Jorden
, en lille plet jord tæt ved Humble mejeri over for det sted, hvor vi byggede en butik i 1955. Mens vi boede på Nedergård, var der omkring 12 bistader, nogle af dem blev flyttet til Bukkensbjerg. Vi havde jorden i forpagtning i 15 år efter salg af gården i 1955 og havde have-sager i den.


"Kampmann" runder de 50 år

| | |

Otto Egelund, Stenstrup med en nyrenoveret Taarup grønthøsterOtto Egelund, Stenstrup med en nyrenoveret Taarup grønthøster "Made in Denmark" - en epoke i dansk landbrug og industri"Made in Denmark" - en epoke i dansk landbrug og industriI 1957 fremstillede Maskinfabrikken Taarup ved Kerteminde grønthøsteren. Den præsenteredes første gang den 15. juni 1957 kl. 11 på Hverringe gods, hvor den prøvekørtes på en lucerne mark. En revolution for dansk landbrug. (Kilde: Flemming Larsen, Det fynske Fællesskue 2007).


Industrielle spor

| |

På Stationsvej i Stenstrup genfinder vi byens gamle jævnstrømsværk fra 1910, og længere fremme mod skellet ind til Lunde sogn lå andelsmejeriet, opført 1889, hvor der nu er indrettet lejligheder. Sibast Møbler A/S gamle bygning i Hundtofte er også historien om sognets gamle fattiggård fra 1869, der så i 1930erne omdannedes til møbelfabrik. I dag huser bygningen fortsat erhvervsaktiviteter.


Erik Harding Lange til Rødkilde 1829-1871

| | | | | | | |

Erik Harding LangeErik Harding Lange

Johan Lange til Rødkilde 1790-1829

| | | | | | |

Erik Harding LangeErik Harding Lange

Jens Lange til Rødkilde 1736-1790

| | | | | |

Erik Harding LangeErik Harding Lange

Hvor lå Fyns første jernstøberi?

| | | | |

Af Hans Nørgaard 

Leer og skjærekniv fabrik 1783Leer og skjærekniv fabrik 1783  Leer og skjærekniv fabrik 1783 (2)Leer og skjærekniv fabrik 1783 (2)  Leer og skjærekniv fabrik 1783 (3)Leer og skjærekniv fabrik 1783 (3)Et sådant spørgsmål vil hos de fleste umiddelbart fremkalde en hovedrysten, for enhver historiker ved jo, at Mathias Peter Allerup i 1836 etablerede et jernstøberi i Odense, der regnes som Fyns første og det tredje udenfor København. Det er fakta der står i diverse leksika, Biografisk Leksikon, Salmonsens Leksikon m.fl steder.

 

 

 

 

Søren Mathiasen hammerværk ved BrahetrolleborgSøren Mathiasen hammerværk ved Brahetrolleborg  Hammerværket ved BrahetrolleborgHammerværket ved Brahetrolleborg Smed Søren Mathiasens værksted i BrahetrolleborgSmed Søren Mathiasens værksted i Brahetrolleborg


Svendborg Andels Svineslagteri

| | | | | | |

Af Kaj Finsen

Publiceres på fynhistorie.dk efter aftale med gårdejer Svend Dalgaard og direktør Kaj Finsen

Slagteriets historiske baggrund


Udgiv indhold