Politik

Svendborg Rådstueprotokol 1664-1699

| | | | | | | |

Svendborg rådstue protokol 1664Svendborg rådstue protokol 1664Om rådstuen og dens arkivalier henvises til Center for Dansk Byhistorie. Se også Fynske borgmestre, rådmænd og byfogder 1682  - Årets gang 1600-tallet

  Paa efterfølgende Spørgsmaalle ville edler og velvise Magistraten udi Svendborg sig udførlig erklære og ved hver Post især hosteigne dessen eigentlig beskaffenhed: [Odense Amtsarkiv journalnr. 226 11/184. Kildehenvisning og afskrift landsarkivar G.L. Wad]

1/ Hvorudi Byens Indkomster fornemmelig bestaar.  


Registre over alle Lande nr. 5-10 1546 - 1571 - Fyn

| | | | | | |

Kong Christian III Registre o.a. Lande 1546-52Registre o.a. Lande 1546-52Er originaler fra Christian 3. og Frederik 2.s tid. Delvis med registre. Indeholder også breve vedrørende Norge.Kong Frederik IIKong Frederik II


Frederik 1.s Danske Registre [nr. 3] 1523 - 1533 - Fyn

| | | | | | |

Kong Frederik IKong Frederik I DK B11 1523-33DK B11 1523-33 DK B11 1523-33DK B11 1523-33Indeholder ekstrakter og kopier af åbne breve for perioden 1523 27. marts - 1533 2. april.

Afskrift fra Frederik 1.s tid, sandsynligvis indrettet i sidste halvdel af året 1528, med en enkelt undtagelse helt igennem ført med samme hånd, som genfindes i de originale Danske Registre 1524-1532 fra 1528 oktober.
For perioden 1524 14. august - 1532 14. oktober direkte afskrift (med en del udeladelser) af det bevarede originaleksemplar af registrene; for perioden før og efter ovennævnte tidsrum formentlig afskrift af nu tabte originalregistre.

Med register.


Kansler Johan Friis' privatarkiv 1523-1570

| | | | |

Kansler Johan Friis til HesselagerKansler Johan Friis til Hesselager HesselagergårdHesselagergård Marmor mindetavle over Friisernes slægtMarmor mindetavle over Friisernes slægt Mindesten sat 1557 af Johan Friis o. sine forfædreMindesten sat 1557 af Johan Friis o. sine forfædreJohan Friis(20/2 1494- 5/12 1570), Kansler. Født vistnok paa Lundbygaard, Fyn. Forældre: Jesper Friis til Hesselager  og Anne Brockenhuus. Efter en omhyggelig Uddannelse hjemme og paa Udenlandsrejser blev han 1521 ansat i Kancelliet.


Tegnelsesbog 1471 - 1512

| | | | | | |

Kong Christian I og dronning DorotheaKong Christian I og dronning Dorothea Kong Hans med sønnen Christian II i baggrundenKong Hans med sønnen Christian II i baggrunden DK 232 1471-1512DK 232 1471-1512 DK 232 1471-1512DK 232 1471-1512 DK 232 1471-1512DK 232 1471-1512Statens Arkiver oplyser følgende om kilden: Tidsangivelsen er omtrentlig. Omfatter perioden 1471, 1481, 1486 - 1512. Samtidig original, ført med vekslende hænder, deriblandt Ove Billes og Andreas Globs. Udgivet i Danske Magazin 4. R. II, 144 - 70, 272 - 301. Kopier af adelsbreve 1450 - 1513 se Registre over alle Lande nr. 1 Kopier eller ekstrakter af pante- og lensbreve 1463 - 1513 se Christian 3.s lensbog 1544 - 48. Kopier af lensbreve 1467 - 1513 se Registre over alle Lande nr. 1 og 4. (Ref: Vejledende Arkivregistratur I, s. 16).


Kong Christian II.s Registre 1513-1523 - Fyn

| | | | | |

Kong Christian II med sin fader kong Hans forrestKong Christian II med sin fader kong Hans forrest Christian II.s RegistreChristian II.s Registre Christian II.s RegistreChristian II.s RegistreChristian (Christiern II) II 1/7 1481-25/1 1559. Konge født på Nyborg slot. Forældre Kong Hans og Christine af Sachsen. Blev opdraget delvis i borgerlige forhold og tidlig vænnet til deltagelse i regeringen. 1506-12 styrede han Norge kraftig, men egenmægtig. Efter at han 1513 var blevet konge, kom han hurtigt i et spændt forhold til adelen, især efter Torben Oxes henrettelse.


Fynske landeveje ca 1560-1645

| | | | | |

Fynske landeveje ca 1560-1645Fynske landeveje ca 1560-1645 Fynske landeveje ca 1560-1645Fynske landeveje ca 1560-1645Fra Lars Aggeboe har vi modtaget følgende: Jeg er kandidat i historie og har skrevet speciale om emnet "Fynske landeveje ca 1560-1645" - et emne der ikke er skrevet meget om. Et 10 siders resume af specialet blev trykt i Tidsskrift for Historisk Forskning 1066 18. Årgang Nr. 4. Lars AggeboeLars Aggeboe

Fynske landeveje ca 1560-1645 (2)Fynske landeveje ca 1560-1645 (2) Fynske landeveje ca 1560-1645 (3)Fynske landeveje ca 1560-1645 (3) Fynske landeveje ca 1560-1645 (4)Fynske landeveje ca 1560-1645 (4)


For kommissionsdomstolen 1771-72

| | | | |

Poul Abraham LehnPoul Abraham Lehn Jens LangeJens Lange Rødkilde før 1854Poul Abraham Lehn til Hvidkilde blev den 20.


Enklaverne i Svendborg. Byen og borgen. Den forsvundne landsby.

| | | | | | |

Ørkilds Fang 1823Ørkilds Fang 1823Af museumsleder Johs. Olsen 6.4. 1925. Dagen hvor indlemmelsen i Svendborg kommune var til drøftelse i byrådet.

I Svendborg findes tre såkaldte enklaver, hvorved man forstår jordarealer, som er omsluttede af byens egne arealer, men dog ikke kommunalt hører til Svendborg by, men til en anden kommune, i dette tilfælde Tved sogn.


Udgiv indhold