Venstre

Gårdejer og folketingsmedlem Andreas Rosager, Vejstrup

| | |

Nekrolog Svendborg den 22. februar 1924, Svendborg Avis  


Sofus Høgsbro 1822-1902

| | | | | |

- Med særligt hensyn på Rødding og Dansk Folketidende. Af Jørgen Nielsen.(Den danske Højskole. Et tidsskrift, udg. af Holger Begtrup. 2. årgang 1902)

Sofus HøgsbroSofus HøgsbroSofus Høgsbros betydningsfuldeste arbejde for det danske folkelivs vækst og fremme falder i tre dele: Højskolegerningen i Rødding, det politiske arbejde og udgivelsen af Dansk Folketidende.- Blandt det menige folk er det vist således, at alle, der da lever en smule med, mindes hans blad Dansk Folketidende, og en endnu mindre del af folket mindes med tak hans arbejde i den danske folkehøjskole.


Hans Christensen, Kohavegården, Vejstrup

| | |

Hans Christensen -medlem af den grundlovgivende forsamling 1848-49
Forfatter Anders UhrskovForfatter Anders UhrskovAf Anders Uhrskov


Det forhandlende Venstre

| | |

Af Martin Pedersen


Demokratisk Forenings historie gennem 70 år.

| | | | |

Langelands Folkeblad jubilæumsnummeret i 1955.

Da det langelandske demokrati rejste sig mod Højres privilegier ved starten af en forening med redaktør Axel Rosenstand som formand og bondeføreren Morten Foged fra Guldborggården i Illebølle som førstekraft.


Demokratisk Forening for Svendborg Amts 2. Valgkreds

| | | | |

Lokalhistorisk Arkiv for Egebjerg Kommune


Mejeribestyrer og højskoleforstander Kristen Kristensen Tange

| | | | |

Mejeribestyrer og højskoleforstander Kristen Kristensen Tange, Rudkøbing [Levnedsbeskrivelse i Rudkøbing byhistoriske Arkiv]


Humble Skytte- og Forsamlingshus

| | | | |

Forhandlingsprotokollen opbevaredes på tidspunktet for kopieringen hos daværende sognerådsformand ? Jørgensen i Helsned, Humble sogn.


Erindringer ved Morten Jensen, Bernekilde.

| | | | | |
Elevskrift for Ollerup Folkehøjskole v. Morten Jensen

Gårdejer Morten Jensen, Bernekilde, Vester SkerningeGårdejer Morten Jensen, Bernekilde, Vester SkerningeI midten af halvtredserne blev Gårdejer Jens Ditlev JensenGårdejer Jens Ditlev Jensenfar [Jens Ditlev Jensen] dragon i Itzehoe. I 1856 døde hans far, men brevet var så længe om at nå derned, så det var umuligt for ham at komme hjem til begravelsen, selv om han havde fået lov til det. Fars bror, som skulle have haft gården, var død af tyfus; den yngste bror, Søren Jensen (senere bosiddende i Hundstrup [Bommosegård]] var ca. 18 år, derfor bad farmor far om at komme hjem og styre gården for hende.

Kildegårds familiegravsted Ollerup kirkegårdKildegårds familiegravsted Ollerup kirkegård


Landstingsmand og højskolemand Niels Kristian Johansen's erindringer

| | | | |

Landstingsmand Niels Johansen, OllerupLandstingsmand Niels Johansen, OllerupOriginalen opbevares på Egebjerg lokalhistoriske Arkiv

(Se grav på Ollerup kirkegård)

Jeg er født 12. april 1850 i Vissenbjerg sogn af Johanne Kristensdatter gift med tømrer Johan V. Sørensen, hos disse mine forældre var jeg til huse indtil mit 14 år, med undtagelse af at jeg fik sommertjeneste fra mit 9. år. Foråret 1864 blev jeg konfirmeret og fik fra nu af fast tjenesteplads ved landbruget. Om ved 20 års alderen blev jeg antaget som avlskarl for en enke, som havde fæstegården Hestehavegården 130 tdr. land i Skydebjerg sogn.


Udgiv indhold