Venstre

Klaus Berntsen om rigsdagsarbejdet

| | | |

Skolemand og politiker Klaus Berntsen (1844-1927)Skolemand og politiker Klaus Berntsen (1844-1927)Mindesmærke for politikeren Klaus BerntsenMindesmærke for politikeren Klaus BerntsenKlaus Berntsen 1925Klaus BerntsenKlaus BerntsenKlaus Berntsen med sit ministerium 1910Klaus Berntsen


Folketingsmand Jensen-Broby og Gudmekredsen

| |

folketingsmand Jens Christian Jensen-Brobyfolketingsmand Jens Christian Jensen-BrobyAf J.C. Jensen-Broby, Holte
 
 
Gudmekredsen var altid en sikker venstrekreds. Moderate venstremænd og reformpartivenstre havde råd til at slås om folketingsmandatet, og hvert parti havde sin presse, nemlig Amtstidende og Svendborg Avis. -  Egebjergs og Bondegaards blade - de to redaktører var ikke altid lige blide mod hinanden, og det var man heller ikke ude i vælgerorganisationerne og på vælgermøderne.


Politikeren I.A. Hansen's barndom og ungdom i Rudkøbing

| | | | |

Folketingsmand I.A. Hansens barndom og ungdom i Rudkøbing 
Jens Andersen Hansen

"Mit Livs Historie og Gjerning" fra "Almuevennen" 1873. Ordret afskrift af tandlæge Kiilsgaard, Rudkøbing byhistoriske Arkiv.

Politikeren I.A. HansenPolitikeren I.A. Hansen  I.A. Hansen, Foto Rudkøbing byhistoriske Arkiv

1. Halvaar: Nr. 11. Side 165.


Grundlovsværneforeningen af 1877

| |

Ved et møde i Middelfart 2.4. 1877 besluttede repræsentanter for venstre at danne Grundlovsværneforeningen. Det blev besluttet, at hver by, sogn og valgkreds skulle have sin forening, og i spidsen skulle der stå en fællesbestyrelse. Et udvalg med forstander P. Bojsen, Gedved, som formand blev nedsat for at føre beslutningen ud i livet.


Folketingsvalg i Langelandskredsen

| | |

[Kilde: Svendborg Avis 1863-1963 ved Frode Aagaard]
 
 
1863


Ollerup Demokratiske Forening 1885ff

| | | |

Kilde: forhandlingsprotokol 1885 f.ff, Egebjerg lokalhistoriske Arkiv. 

Medlemsliste 1892
  
8. januar 1892
Hans Klausen
Jørgen Kristian Povlsen
Hans Jeppesen
Kristian Rasmussen
Peder Hansen Jeppesen
Peder Kristoffer Nielsen


Breve og skriftlige arbejder fra gårdejer og landstingsmand Christen Hansen, Rosagergård, Vejstrup

| |

Gårdejer Christen Hansen Rosager, VejstrupGårdejer Christen Hansen Rosager, VejstrupGdr. og stifter af friskole 1856 m.v. Christen Hansen Rosager (+1901) - Vejstrup valgmenigheds kirkegårdGdr. og stifter af friskole 1856 m.v. Christen Hansen Rosager (+1901) - Vejstrup valgmenigheds kirkegård| Rosagergårds arkiv, Vejstrup

 

 
Kjøbenhavn d 15de December 1860

Min dyrebare og kjære Kone!
For en Time siden kom jeg fra Møde! Da jeg kom Hjem laae dit Brev til mig paa Bordet. Jeg tager nu strax fat og svarer dig.


Samarbejdsrelationer i Venstre 1881-1886

| |

Partiet Venstres lederskikkelser før 1900: Fra venstre øverst Frede Bojsen, nederst Viggo Hørup, i centrum Chresten Berg, øverst (th) Sofus Høgsbro og nederst HolsteinPartiet Venstres lederskikkelser før 1900: Fra venstre øverst Frede Bojsen, nederst Viggo Hørup, i centrum Chresten Berg, øverst (th) Sofus Høgsbro og nederst HolsteinBreve til belysning af samarbejdsrelationerne i Venstres Folketingsgruppe 1881-1886 
Frede Bojsens privatarkiv. Rigsarkivet.
 
 
[Udateret, [30.maj 1881]
I et fællesmøde af de såkaldte moderate og udtrådte venstregrupper samt flere nyvalgte folkethingsmænd vedtoges det at forespørge, hvorvidt den gruppe, der kalder sig "folkethingets venstre" er villig til at samarbejde med de øvrige venstregrupper, idet formen for sådan samvirken forbeholdes nærmere overvejelse. Svar udbedes snarest.


I.C. Christensens ophold på Fyn

| |

Konsejlspræsident I.C. Christensen (1856-1930)Konsejlspræsident I.C. Christensen (1856-1930)Fra min barndom og ungdom.  Fyn
I.C. Christensen: [Århus. 1925]
 
I sommeren 1874 opholdt jeg mig på Fyn for at se hvorledes undervisningen gik for sig i de fynske friskoler, som jeg havde hørt meget om, navnlig af en morbror Hans Kristian, den samme, som jeg var med, da vi skulle have været til Tønder med lam. Senere havde han været på Kolds højskole og var blevet gift med en fynsk pige. De boede i hendes fødehjem en lille gård i Pederstrup.


Redaktionssekretær V. Orloff's erindringer fra Svendborg

| | | | | |

Redaktionssekretær Valdemar OrloffRedaktionssekretær Valdemar OrloffAvisen i købmandsgården
 
Livet i de gamle købmandsgårde formede sig for trekvart århundrede siden nogen anderledes end nu. Da var det ikke så meget facaden, det kom an på, som det, der lå bag ved. Først og fremmest en rummelig gårdsplads til bøndernes vogne, staldplads til hestene, pakhuse til varerne og en skænkestue, hvor bønderne kunne spise deres medbragte mad med snapsflaske, ølkrus og tobakskasse på bordet, senere kaffe til konerne, når det var fint oppe i stadsstuen hos madammen.


Udgiv indhold