Venstre

Breve til den langelandske bondefører Morten Foged

| |

Landstingsmand Morten FogedLandstingsmand Morten FogedKorrespondance m.m. vedrørende Grundlovsværneforeningen. (Bilag i forhandlingsprotokollen, Rudkøbing byhistoriske Arkiv) 
 
Kjøbenhavn d. ? Juli 1884


Folketingsvalg Kværndrupkredsen (fra 1/2 1901 Gudmekredsen).

| | | | | | |

Svendborg Amts 2. Valgkreds.
Omfattede sognene Gislev, Svindinge, Gudbjerg, Langå-Øksendrup, Hesselager, Gudme-Brudager, Oure-Vejstrup, Kværndrup, Stenstrup-Lunde og Ollerup-Kirkeby. 
 
 
Gårdfæster og folketingsmand Jens R. Jacobsen (1818-73)Gårdfæster og folketingsmand Jens R. Jacobsen (1818-73)4.12. 1849
gårdfæster J.R. Jacobsen, Lundby,
V, valgt ved Kåring

4.8. 1852 (1997-525-26,3)
gårdfæster Jens Jensen, Trunderup, V................ 428
hmd. H.P. Larsen, Vejstrup.................................... 97


Friskolelærer Thomas Jørgensen Nørrelunds erindringer

| | | | | | |

Lærer Thomas Jørgensen Nørrelund i gang med undervisningen på Håstrup friskoleLærer Thomas Jørgensen Nørrelund i gang med undervisningen på Håstrup friskole(uddrag) (Originalen i Biblioteket for det folkelige Arbejde, Ollerup)

 

 


Svendborg Avis 1863-1963

| | | | | | |

Redaktør P.C. JacobsenRedaktør P.C. Jacobsen  Redaktør Johs. Nygaard om Middelfart Venstreblad - der 1892-1901 var en aflægger af Svendborg AvisRedaktør Johs. Nygaard om Middelfart Venstreblad - der 1892-1901 var en aflægger af Svendborg AvisRedaktør Johs. Nygaard om Middelfart VenstrebladRedaktør Johs. Nygaard om Middelfart VenstrebladRedaktionen på Fyns Amts Avis har for en god ordens skyld givet deres samtykke til at redaktør P.C. Jacobsen's artikel offentliggøres her på fynhistorie.dk


Svendborg Amts Riffelforening

| | | | | | |

Omkring 1860 blev der oprettet frivillige skytteforeninger og skyttekorps i en række europæiske lande. Baggrunden var de nationale modsætninger; i Danmark var det modsætningen til Tyskland, der var afgørende. Den 10.2. 1861 blev Centralkomiteen for Oprettelse af Skytteforeninger dannet og frem til 1865 blev der oprettet ca 150 skytteforeninger rundt om i landet. Nederlaget i 1864 medførte øget tilslutning til skytteforeningerne; i 1865 blev Svendborg Amts skytteforening dannet som den første amtsforening, og i løbet af få år kom der tilsvarende sammenslutninger i de øvrige amter.


Bondeuro på Østfyn i 1845

| |

Kilde:Politiforhørsprotokol 1845, Sunds-Gudme herreder, LAO 
  
Lærer Rasmus Sørensen, VenslevLærer Rasmus Sørensen, VenslevAar 1845 den 24 Juli blev paa Herredstinget et Forhør optaget til Oplysning om en af Skolelærer Sørensen conciperet Ansøgning til H.M. Kongen angaaende Landboeforholdene m.m., hvilken Ansøgning skal have circuleret til Underskrift af Landboerne i flere Sogne her under Jurisdictionen ifølge Amtets Skrivelse af 9de d ? der indeholder det Kongelige danske Cancellies Resolution af 3 f. Md.?  


De sjællandske bondevenner

| | | | |

  
Arvefæster og politiker Jens Gregersen (1794-1874)Arvefæster og politiker Jens Gregersen (1794-1874)Brev 14.4. 1854 fra Jens Gregersen til A.F. TscherningBrev 14.4. 1854 fra Jens Gregersen til A.F. Tscherning  Brev 14.4. 1854 fra Jens Gregersen til A.F. Tscherning (2)Brev 14.4. 1854 fra Jens Gregersen til A.F. Tscherning (2)Brev - udat. 1865-66 fra Jens Gregersen til A.F. Tscherning om D.G. Monrad udvandringBrev - udat. 1865-66 fra Jens Gregersen til A.F. Tscherning om D.G. Monrad udvandringBondevennen Jens Gregersen, Kundby (1794-1874) 
 

SJÆLLANDSKE BØNDER. Personskildringer fra den sjællandske bondebevægelse ved Jens Peter Jensen, højskolelærer i Høng. Forelagt af H. Aschehoug & Co. MDMXIX

 

 

 
Lærer og politiker Asmund C. Gleerup (1809-65)Lærer og politiker Asmund C. Gleerup (1809-65)Forord:
Da Gleerup den 11. oktober 1845 talte til sjællandske bønder om det vågnende liv i bondestanden, sagde han:"Hvad der fra 1788 indtil nu er gjort for bondestanden, er gjort uden medvirkning fra bøndernes side. Men den tid må ophøre.


Da Jens Lund på Vejstrup højskole blev ramt af økonomiske sanktioner

| | | |

Venstre i Svendborgkredsen. 
 

Rundskrivelse 1881.
 
  
Vindinge kommunale arkiv. Sager vedr. aftenskole og Rosilde friskole. LAO
Til det ærede Sogneraad for Vindinge Sogn


Langelands Avis 100 Aar 1850 - 1950

| | | | | |

 - i uddrag -
Af H.A. Hansen:
 
Den 12. april 1850 udkom det første nummer af Langelands Avis. Landets ældste venstreblad.  Stifteren, bogtrykker Julius Rosenstand, var født i Horsens 1822. Efter at have lært bogtrykfaget i fødebyen arbejdede han en tid i København og blev i midten af 40èrne ansat i Morten Hempels trykkeri i Odense, hvorfra Fyns Stiftstidende udgik.


Udgiv indhold