Venstre

Bondecirkulæret

| | | | |

Claus BjørnClaus BjørnAf Claus Bjørn 


Breve fra rigsdagsmedlem Hans Christensen, Vejstrup 1848-1849

| | | | |

Bonde og politiker Hans Christensen (+1868)Bonde og politiker Hans Christensen (+1868) Mindesten for bonde og politiker Hans Christensen i GudbjerglundMindesten for bonde og politiker Hans Christensen i GudbjerglundHans Christensen , Kohavegården, Vejstrup  var en dygtig og agtet landmand, der ivrigt tog del i arbejdet for at skaffe bønderne bedre kår; 1835 var han stænderdeputeret i Roskilde og 1848 medlem af den grundlovgivende rigsforsamling.   I "Fremragende danske Bønder" af D.E. Rugaard findes et Stykke om Hans Christensen, og der staar bl.a. følgende.....


Breve fra rigsdagsmedlem Hans Christensen, Vejstrup 1848-1849

| | | | | |

Bonde og politiker Hans Christensen (+1868)Bonde og politiker Hans Christensen (+1868) Palæet i Roskilde hvor Øernes stænderforsamling holdt deres møderPalæet i Roskilde hvor Øernes stænderforsamling holdt deres møderBonde og politiker Hans Christensen og hustruBonde og politiker Hans Christensen og hustru Den grundlovgivende forsamling 1848-49Den grundlovgivende forsamling 1848-49 Bonde og politiker Hans Christensen's grav i VejstrupBonde og politiker Hans Christensen's grav i Vejstrup Mindesten for bonde og politiker Hans Christensen i GudbjerglundMindesten for bonde og politiker Hans Christensen i Gudbjerglund


Breve fra redaktør Jørgen Pedersen, Fyns Tidende

| | |

Lærer og redaktør Jørgen Pedersen, Fyns TidendeLærer og redaktør Jørgen Pedersen, Fyns TidendeKilde:Rasmus Wincklers personarkiv. LAO
 
 
Klaus Berntsen, Højby. d. 5. April 1873


Breve fra redaktør Gottlieb Petersen, Svendborg

| | | |

Redaktør Gottlieb PetersenRedaktør Gottlieb PetersenG. Petersen til købmand Rasmus Winckler, Nyborg
 
 
Kilde: Købmand Rasmus Wincklers privatarkiv. LAO. 
 
Kjøbenhavn, 22. Februar 1874


Breve fra Klaus Berntsen, Højby

| | |

Folketingsmand Klaus BerntsenFolketingsmand Klaus BerntsenFolketingsmand i Højrupkredsen, Sofus HøgsbroFolketingsmand i Højrupkredsen, Sofus HøgsbroKlaus Berntsen til Høgsbro
 
 
Højby, 22. Oktober 1873.

  Kjære Høgsbro.
Igaar var jeg hos Pastor Clausen i Ryslinge og bad ham være Deres Stiller, men han turde ikke give Løfte derom, da han derved udsatte sig for en Syndflod af Angreb, ikke mindst fra de grundtvigske Præster, at han derimod vilde stemme paa Dem, var han for længst paa det Rene med.


Breve fra redaktør A.C. Bondegård, Svendborg Avis.

| | | |

Redaktør A.C. BondegaardRedaktør A.C. BondegaardRedaktionen på Morgenbladet m. Berg, I.A. Hansen Viggo Hørup og Balthazar ChristensenRedaktionen på Morgenbladet m. Berg, I.A. Hansen Viggo Hørup og Balthazar ChristensenBondegård til Berg.
 
(Chresten Bergs privatarkiv, Rigsarkivet)
 
Svendborg, 6. August 1886

  Kjære Berg!
Det forekommer mig, at Deres Venner stiller alt for store Fordringer til Dem i Øjeblikket. Længe har Demokratiets ledende Mænd her paa Egnen ønsket Dem hertil. Jeg troede, at naar de tog over for at hilse paa Dem i Kolding, saa vilde De være tilfredse. Men ikke saa snart Mødet i Kolding er forbi, før de paa ny ytrer sig den samme Fordring om at faa Dem hertil.


Højreforening i Nyborg 1877

| | | |

Breve fra husmand og kreaturhandler Peder Jensen, Ullerslev til købmand Rasmus Winckler, Nyborg. (R.W.`s privatarkiv. LAO )
 
Ullerslev 31.3. 1877


Breve fra højskoleforstander Jens Lund, Vejstrup

| | | | |

Højskoleforstander Jens LundHøjskoleforstander Jens LundRedaktionen på Morgenbladet m. Berg, I.A. Hansen Viggo Hørup og Balthazar ChristensenRedaktionen på Morgenbladet m. Berg, I.A. Hansen Viggo Hørup og Balthazar ChristensenChresten Bergs privatarkiv, Rigsarkivet
 
Lund til Chresten Berg

Folkehøjskolen i Vejstrup, d. 24 Apr 1878


Folkeforeningen for Svendborg Amt

| | |

Den 29. juni 1872 stiftedes en politisk forening, Folkeforeningen for Svendborg Amt, hvis formål var at danne bindeled mellem lignende foreninger i Jylland og på Sjælland.


Udgiv indhold