Konservative

Den røde ko på Midtfyn -

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kulturminister Bertel Haarder i Eskildstrup 2016Kulturminister Bertel Haarder i Eskildstrup 2016

Bertel Haarder har i sin erindringsbog Op mod strømmen: med højskolen i ryggen (2013) givet sin analyse af, hvad betydning andelsmejeribruget har haft for det danske samfund. Det begyndte i Vestjylland i 1882 med Hjedding, som regnes for verdens første andelsmejeri.
"Andelsmejerierne og de veluddannede mejerister blev omdrejningspunktet for landbrugets hurtige omstilling til animalsk produktion - og skabte tidligt fundamentet til Danmarks globale førerstilling, når det gælder steril produktion af medicin, enzymer og ingredienser af enhver art (og øl)”.


Folketingets formand 1867-1889

| | | | | | |

Folketingets formand Sofus HøgsbroFolketingets formand Sofus Høgsbro


Fra okser og oldensvin til Jerseysmør og baconsvin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kap. 1_Dronning Margrethe 1 -1412

Kap. 2_Erik 7. af Pommern  1397 - 1439          

Kap. 3._Christoffer 3. af Bayern 1439 - 1448         

Kap.4._Christian 1. første 1448 - 1481          

Kap. 5_Kong Hans 1481 - 1513          

Kap. 6._Christian 2 1513 - 1523          

Kap. 7._Frederik 1 1523 - 1533          


Forpagter Rasmus Christiansen, Brænderupgaard

| | | | | | |

Forpagter Rasmus ChristiansenForpagter Rasmus ChristiansenEn af de mere fremtrædende mænd, som gennem en årrække virkede i Gudbjerg sogn, var Rs. Christiansen, Brænderupgaard.  Allerede som 14 års dreng begyndte han at føre regnskab med faderens køer og foretog prøvemalkninger ugentlig. Den kloge og pædagogisk indstillede far, Chr. Rasmussen, har sikkert indgivet den videbegærlige og aarvaagne dreng initiativet, men at en dreng i den alder — 14 år —, hvor de fleste endnu mest tænker paa leg, viser en sådan interesse og siden holdt fast ved den gennem aarene, vidner om mere end almindelig energi.


Højreforening i Nyborg 1877

| | | |

Breve fra husmand og kreaturhandler Peder Jensen, Ullerslev til købmand Rasmus Winckler, Nyborg. (R.W.`s privatarkiv. LAO )
 
Ullerslev 31.3. 1877


Breve fra hofjægermester Peter Lindegaard, Lykkesholm.

| |

 Hofjægermester P.S. LindegaardHofjægermester P.S. LindegaardFolketingsmand Lars DinesenFolketingsmand Lars DinesenKilde: MF Lars Dinesens privatarkiv. Rigsarkivet.
 
 
S.T.
Hrr. Statsrevisor L. Dinesen

Ved Skrivelse af 17 ds fra Næstformanden for Høires Repræsentantskab er Undertegnede indbudt til Mødet i Odense den 29 ds, og er jeg derhos anmodet om at sende Svar paa om jeg kan give Møde eller ei til Dem Hr. Statsrevisor.


Breve fra kaptajn og skyttesagsagitator Edvard Nielsen, Nyborg

| | |

Kaptajn Edvard NielsenKaptajn Edvard NielsenFolketingsmand Lars DinesenFolketingsmand Lars DinesenKilde: MF. Lars Dinesens privatarkiv. Rigsarkivet. 
 
 1880 5.12.


Svendborg Amtstidende

| | | | |

Svendborg Købstads Historie, s. 856ff.

Redaktør Maximilian AssamRedaktør Maximilian AssamSvendborg Amtstidende oprettedes den 3. januar 1842 ved kongeligt privilegium af Maximilian Assam som det første dagblad på Fyn uden for Odense. Det udkom til at begynde med 3 gange om ugen og var på 4 små sider. Efterhånden voksede bladets format, det udkom oftere for i 1870erne at udsendes hver søgnedag. Assam ejede og redigerede bladet i over 45 år.


Folketingsvalg Kværndrupkredsen (fra 1/2 1901 Gudmekredsen).

| | | | | | |

Svendborg Amts 2. Valgkreds.
Omfattede sognene Gislev, Svindinge, Gudbjerg, Langå-Øksendrup, Hesselager, Gudme-Brudager, Oure-Vejstrup, Kværndrup, Stenstrup-Lunde og Ollerup-Kirkeby. 
 
 
Gårdfæster og folketingsmand Jens R. Jacobsen (1818-73)Gårdfæster og folketingsmand Jens R. Jacobsen (1818-73)4.12. 1849
gårdfæster J.R. Jacobsen, Lundby,
V, valgt ved Kåring

4.8. 1852 (1997-525-26,3)
gårdfæster Jens Jensen, Trunderup, V................ 428
hmd. H.P. Larsen, Vejstrup.................................... 97


Hvorledes det konservative Folkeparti blev dannet

| | |

Asger Karstensen: Et liv i politik. Kbh. 1940
 
 
Da jeg 1901 var opstillet i Ærøkredsen betegnede jeg mig som "national Fremskridtsmand". Dette var en naturlig betegnelse, fordi jeg 1898-99 havde taget initiativet til dannelsen af et nyt parti: "Det nationale Fremskridtsparti".


Udgiv indhold