Social demokraterne

Da demokratiet kom til byen

| |
Da demokratiet kom til byen

I første halvdel af 1800-tallet var det politiske styre i Danmark et enevældigt kongedømme. I 1849 fik landet folkestyre centralt, men allerede tidligere var der taget initiativer i denne retning for det lokale styres vedkommende.
Følgende er historien om ét af samtlige mange kommunale valg på landet ifølge lov af 13.august 1841 - nemlig i Humble sogn på Sydlangeland.


Mit livs erindringer

| |

Af teglbrænder Hans Nielsen, Stenstrup [Privat eje]

Da det måske kan interessere nogle af mine familiemedlemmer at få oplysninger om, hvad jeg kan huske fra min barndom, og hvad jeg har udrettet i årene derefter. Jeg nedstammer fra Søren Nielsen, søn af gårdmand Niels Clausen, Slæbæk, en gård som ligger øst for Slæbækskoven, og hvortil der i sin tid hørte 100 tdr land. Til denne gård hørte i sin tid 7 tdr land, som ligger lige overfor Kirkeby Mejeri, ved modsat side af landevejen.


Udgiv indhold