Social demokraterne

En gammel ven bli'r 100 år - Socialdemokratisk Forening - Svendborg

| | | | | |

En gammel ven bli'r 100 årEn gammel ven bli'r 100 årSvendborg Socialdemokratiske Forening - bestyrelsen 1891Svendborg Socialdemokratiske Forening - bestyrelsen 1891 Publiceringen på Fynhistorie.dk sker efter aftale med Bjarne Bekker. På Svendborg byhistoriske Arkiv opbevares Svend Aage Andersen's omfattende arkiv.


Folketingsvalg Kværndrupkredsen (fra 1/2 1901 Gudmekredsen).

| | | | | | |

Svendborg Amts 2. Valgkreds.
Omfattede sognene Gislev, Svindinge, Gudbjerg, Langå-Øksendrup, Hesselager, Gudme-Brudager, Oure-Vejstrup, Kværndrup, Stenstrup-Lunde og Ollerup-Kirkeby. 
 
 
Gårdfæster og folketingsmand Jens R. Jacobsen (1818-73)Gårdfæster og folketingsmand Jens R. Jacobsen (1818-73)4.12. 1849
gårdfæster J.R. Jacobsen, Lundby,
V, valgt ved Kåring

4.8. 1852 (1997-525-26,3)
gårdfæster Jens Jensen, Trunderup, V................ 428
hmd. H.P. Larsen, Vejstrup.................................... 97


Kirkeby & Omegns Socialdemokratiske Forening 1909-1984

| |

Kort over Socialdemokratiet's faglige og politiske foreninger 1896Kort over Socialdemokratiet's faglige og politiske foreninger 1896Snedkermester Hans Erichsen, Kirkeby -Snedkermester Hans Erichsen, Kirkeby -Ollerup og Kirkeby sogneråd: Mødested: Lykkensdal i Egebjerg, hvor sognestanderskab og senere sogneråd holdt deres møder helt tilbage fra begyndelsen i 1842.Ollerup og Kirkeby sogneråd: Mødested: Lykkensdal i Egebjerg, hvor sognestanderskab og senere sogneråd holdt deres møder helt tilbage fra begyndelsen i 1842.Ollerup og Kirkeby sognerådOllerup og Kirkeby sogneråd   

 

 

 

 

 

Kirkeby & Omegns Socialdemokratiske Forening 1909-1984Kirkeby & Omegns Socialdemokratiske Forening 1909-1984Kirkeby & Omegns Socialdemokratiske Forening 1909-1984 (2)Kirkeby & Omegns Socialdemokratiske Forening 1909-1984 (2)


Fagforeninger

| | | | | | | | | | | | | |

Fagforeninger
Dansk kulturhistorisk opslagsværk

Fagforeninger er lokale sammenslutninger af lønarbejdere til varetagelse af deres løn- og arbejdsforhold over for arbejdsgiverne. Fagforeninger dannes efter medlemmernes uddannelse (fag) eller efter deres brancheområde.


Fyns Stifts Husmandsskole

| | | | |

Fyns Stifts HusmandsskoleFyns Stifts Husmandsskole Fyns Stifts HusmandsskoleFyns Stifts HusmandsskoleP.V. Jeppesen: Husmandsbevægelsens Historie gennem 25 Aar. Kbh. 1927.

På Rigsarkivet/Odense opbevares Nordisk Landbrugsakademis arkiv, herunder enkelte arkivalier fra Fyns Stifts Husmandsskole, f.eks forhandlingsprotokoller og enkelte regnskaber fra 1907-. Ifølge Arkiv.dk har Pårup lokalhistoriske Arkiv også en omfattende samling arkivalier fra Fyns Stifts Husmandsskole og Nordisk Landboskole 


Socialdemokratiets historie (1871 - ca. 1990 ) Del 1

| | | | |
Socialdemokratiet i Danmark 1871 - ca. 1990

Arbejderbevægelsens opståen

I sammenligning med andre lande er Danmark et homogent land: der findes ingen sproglige, nationale eller religiøse modsætninger af større betydning, landet er overskueligt, og der er en demokratisk tradition i adfærdsmønstret. Det er vigtige forudsætninger for den rolige udvikling, landet og dermed også arbejderbevægelsen har haft i nyere tid.


Dagliglivet på teglværkerne

| | | | | |

Petersminde Teglværk ca 1903Petersminde Teglværk ca 1903

 Antagne arbejdere på Petersminde Teglværk 1889Antagne arbejdere på Petersminde Teglværk 1889

Antal ansatte på Petersminde og Egebjerg TeglværkerAntal ansatte på Petersminde og Egebjerg Teglværker

 

 

 

 

 

 

Arbejdsregler 1894 på Petersminde TeglværkArbejdsregler 1894 på Petersminde TeglværkArbejdsregler 1894 på Petersminde TeglværkArbejdsregler 1894 på Petersminde Teglværk

Arbejdskontrakt 1909 Petersminde TeglværkArbejdskontrakt 1909 Petersminde Teglværk


Den fynske husmandsbevægelse (1927)

| | | | | |

Af P.V.Jeppesen:

Husmandsbevægelsens Historie gennem 25 Aar.. Slagelse 1927.

Litteratur om husmandsbevægelsen


Udgiv indhold