Radikale

Det forenede Venstre 1870

| | | | | | | | | | | | |

Det forenede Venstres forhandlingsprotokolDet forenede Venstres forhandlingsprotokolStatsministeren var i det historiske hjørne under sin landsmødetale i Herning (2018), da han bemærkede at venstreorganisationerne sluttede sig sammen i 1870 og dannede Det forenede Venstre - i 2020 er det 150 år siden.

Dansk Folketidende 1865-1883 

Folketingets formand 1867-1887 

 

Svendborg Amts Landbosparekasse 

Slagfærdige Slengerik 

Erik fra Ringe  


Slagfærdige Slengerik

| | | | |

Mindesten over politikeren Carl SlengerikMindesten over politikeren Carl SlengerikPeter Storm, Middelfart

Et ganske pudsigt efternavn – i alt fald sjældent. Manden havde også en sjælden god humor og kunne tale folkets sprog. Da han engang blev spurgt, hvorfor hans markante overskæg var sort og hans hår hvidt, svarede han prompte: ”Det er da helt naturligt, skægget er tyve år yngre end håret.”


Folketingsvalg Kværndrupkredsen (fra 1/2 1901 Gudmekredsen).

| | | | | | |

Svendborg Amts 2. Valgkreds.
Omfattede sognene Gislev, Svindinge, Gudbjerg, Langå-Øksendrup, Hesselager, Gudme-Brudager, Oure-Vejstrup, Kværndrup, Stenstrup-Lunde og Ollerup-Kirkeby. 
 
 
Gårdfæster og folketingsmand Jens R. Jacobsen (1818-73)Gårdfæster og folketingsmand Jens R. Jacobsen (1818-73)4.12. 1849
gårdfæster J.R. Jacobsen, Lundby,
V, valgt ved Kåring

4.8. 1852 (1997-525-26,3)
gårdfæster Jens Jensen, Trunderup, V................ 428
hmd. H.P. Larsen, Vejstrup.................................... 97


Fyns Stifts Husmandsskole

| | | | |

Fyns Stifts HusmandsskoleFyns Stifts Husmandsskole Fyns Stifts HusmandsskoleFyns Stifts HusmandsskoleP.V. Jeppesen: Husmandsbevægelsens Historie gennem 25 Aar. Kbh. 1927.


Odense radikale Venstre 1892-1992

| | |

Af Henning Nielsen

Forord
Når man bliver 100 år, bør det markeres. Odense radikale Venstre har også ønsket at se lidt på sin historie, og det sker i kort form på de følgende sider, hvor man også kan få forklaringen på, at man i Odense kan fejre 100 års-jubilæum, selv om Det radikale Venstres landsforbund først blev stiftet i 1905.


Demokratisk Forenings historie gennem 70 år.

| | | | |

Langelands Folkeblad jubilæumsnummeret i 1955.

Da det langelandske demokrati rejste sig mod Højres privilegier ved starten af en forening med redaktør Axel Rosenstand som formand og bondeføreren Morten Foged fra Guldborggården i Illebølle som førstekraft.


Andelsselskabet Langelands Folkeblad.

| | |

Forhandlingsprotokollen for tidspunktet for kopieringen opbevaredes hos daværende fhv. sognerådsformand i Helsned Aksel Jørgensen.


Den fynske husmandsbevægelse (1927)

| | | | | |

Af P.V.Jeppesen:

Husmandsbevægelsens Historie gennem 25 Aar.. Slagelse 1927.

Litteratur om husmandsbevægelsen


Udgiv indhold