Skole

Else Kruuse Hansen på Ollerup Gymnastikhøjskole sommeren 1923

| | | | | |

Else Kruuse Hansen på Ollerup Gymnastikhøjskole 1923Else Kruuse Hansen på Ollerup Gymnastikhøjskole 1923 Else Birgithe Kruuse HansenElse Birgithe Kruuse Hansen Else Birgithe Kruuse HansenElse Birgithe Kruuse HansenElse på Ollerup Gymnastikhøjskole sommeren 1923. Else står 3. række, lige bag ved den lille pige med den store sløjfe.


Svendborg Rådstueprotokol 1664-1699

| | | | | | | |

Svendborg rådstue protokol 1664Svendborg rådstue protokol 1664Om rådstuen og dens arkivalier henvises til Center for Dansk Byhistorie. Se også Fynske borgmestre, rådmænd og byfogder 1682  - Årets gang 1600-tallet

  Paa efterfølgende Spørgsmaalle ville edler og velvise Magistraten udi Svendborg sig udførlig erklære og ved hver Post især hosteigne dessen eigentlig beskaffenhed: [Odense Amtsarkiv journalnr. 226 11/184. Kildehenvisning og afskrift landsarkivar G.L. Wad]

1/ Hvorudi Byens Indkomster fornemmelig bestaar.  


Fyns biskop

| | | |

Fyns bispearkivFyns bispearkiv


Odense Magistrat

| | | | |

Odense Magistrats ArkivOdense Magistrats Arkiv    


Registre over alle Lande nr. 5-10 1546 - 1571 - Fyn

| | | | | | |

Kong Christian III Registre o.a. Lande 1546-52Registre o.a. Lande 1546-52Er originaler fra Christian 3. og Frederik 2.s tid. Delvis med registre. Indeholder også breve vedrørende Norge.Kong Frederik IIKong Frederik II


Frederik 1.s Danske Registre [nr. 3] 1523 - 1533 - Fyn

| | | | | | |

Kong Frederik IKong Frederik I DK B11 1523-33DK B11 1523-33 DK B11 1523-33DK B11 1523-33Indeholder ekstrakter og kopier af åbne breve for perioden 1523 27. marts - 1533 2. april.

Afskrift fra Frederik 1.s tid, sandsynligvis indrettet i sidste halvdel af året 1528, med en enkelt undtagelse helt igennem ført med samme hånd, som genfindes i de originale Danske Registre 1524-1532 fra 1528 oktober.
For perioden 1524 14. august - 1532 14. oktober direkte afskrift (med en del udeladelser) af det bevarede originaleksemplar af registrene; for perioden før og efter ovennævnte tidsrum formentlig afskrift af nu tabte originalregistre.

Med register.


Registre over alle Lande nr. 1 - Fyn 1523-1546

| | | | |

Kong Frederik IKong Frederik I Kong Christian III DK B17 1467-1546DK B17 1467-1546Indeholder ekstrakter og kopier af åbne breve. Afskrift fra Christian 4.s tid foretaget af Niels Krag, der var kancellisekretær 1596-1603, og er identisk med afskriften Registre nr. 4. Som forlæg har antagelig tjent originale (nu tabte) registraturer.


Den gamle latinskole i Svendborg

| | | | | | | | |

Svendborg latinskoleSvendborg latinskoleAf museumsleder Johs. Olsen 30.11. 1922 (Dagblad?)

I året 1539 befalede kong Christian III, at der i Danmarks købstæder skulle oprettes latinskoler, og da må Svendborg også have fået sin; thi to år senere, da kongen overdrog Franciskanerklosteret og kirken til byen, bestemte han, at skolen skulle vedblive at være skole.


Kaptajnen Johan Larsen Jørgensen

| | | | | | |

Kaptajn Johan Larsen JørgensenKaptajn Johan Larsen Jørgensen Kaptajn Johan Larsen JørgensenKaptajn Johan Larsen Jørgensen Skonnertbrig J.M. NielsenSkonnertbrig J.M. NielsenHan er født i Åbyskov i Skårup Sogn den 24. september 1848. Han opvoksede i det søfarts miljø, der var omkring Skårupøer og Åbyskov. Hans far, farfar, oldefar var alle bådfører. Det er den betegnelse som præsten bruger mest ved indskrivelse af kirkelige handlinger i Kirkebogen. I dag vil man nok betegne dem som skippere. Desuden var der på faderens side flere brødre til faderen, farfaren og oldefaderen der var søvant. Men også på hans moders side fandtes flere morbrødre, der var bådfører og længere tilbage har han aner som er fiskere.


Udgiv indhold