Grundskole

Trunderup Friskole

| | | |
Dyrlæge Peder Jensen (1846-1913)Dyrlæge Peder Jensen (1846-1913)Trunderup Friskole ved Svendborg- Efter optegnelser af dyrlæge P. Jensen, Kværndrup

I vinteren 1851-52 begyndte gårdmand Jens Jensen i Trunderup, Kværndrup sogn, og hans hustru Ane Jensen, en hjemmeundervisning for deres ældste barn, som da var nået 7års alderen.


Ollerup Friskole

| | |
Småtræk af Ollerup Friskoles historie. [Trykt i Bavnen]

Den 11. november 1867 begyndtes arbejdet i Ollerup friskole med 7 elever. Skolen oprettedes af nogle få mænd, der havde forståelse af Kolds skoletanker og forældres ret og pligt til selv at sørge for deres børns undervisning.


Bernstorfsminde Seminarium -Provinsens første lærerseminarium

| | | |

Brahetrolleborg Seminariums arkivBrahetrolleborg Seminariums arkivBrahetrolleborg Seminarium forhandlingsprotokolBrahetrolleborg Seminarium forhandlingsprotokolved J. Chr. Clausen. (Svendborg Amts Historiske Samfund 1909) Se også Selskabet for Borgerdyd 1786


Sødinge Friskole

| | | |
[uddrag af "Knud Rasmussen - En Livsskildring fortalt af ham selv". Svendborg 1921.]

Friskolen i Sødinge oprettedes i året 1857. Ophavsmændene dertil var nogle sognebåndsløsere til Vilhelm Birkedal: brødrene drejer Lars Jørgen Jeppesen og gårdmand Niels Peder Jeppesen, Sødinge, der begge havde deltaget i Kolds aftenmøder i hans skole i Ryslinge. Endvidere gårdmand Hans Rasmussen, Sødinge Hede, og måske ungkarl, senere gårdmand Hans Hansen, Sødinge. Til dem sluttede sig snedker Søren Nielsen, Eskildstrup, væverne Hans Bendtsen, Sødinge, Peder og Lars Knudsen, Eskildstrup, og flere.


Vejstrup Friskole

| | |
Lærer A.C. Poulsen DalLærer A.C. Poulsen DalFriskolelærer Rasmus Hansen (1825-1883), VejstrupFriskolelærer Rasmus Hansen (1825-1883), VejstrupBreve fra friskolelærer Rasmus Hansen, Vejstrup. Kolds arkiv. Rigsarkivet.  

Til
Lærer Poulsen
Dalby Folkeskole
ved Kjerteminde

Veistrup d. 16 December 1856
Kjære Poulsen!


Friskolelærer F.F.D. Holtz

| | |
Lægprædikant, klog mand og friskolelærer F.F.D.Holtz 
En lokal vise fra Kirkeby sogn

Hos nu afdøde husmand Helge Holst Hansen, Stågerup i Ollerup sogn har jeg optegnet følgende brudstykke af en gammel lokal nidvise fra Kirkeby sogn. Mig bekendt det ældst kendte eksempel fra Kirkeby sogn.

Friedrich Ferdinand Diderich Holtz
og Ditlev Ludvig Herman Hansen
de kunne ej tåle at ses af hinanden
endskønt de godt kunne behøve en tolk
den ene var tysk - den anden dansk
men sproget de førte lød nærmest som fransk


Skolelærerlitteraturens veteraner - Anton Nielsen og C.A. Thyregod

| | |

Skolelærerlitteraturens veteraner - Anton Nielsen og C.A. Thyregod

Af Anders J. Eriksholm
 
 
Højskolebladet 1898


Refs Vindinge Friskole

| | |

Der var engang...
 

"Der kom en Soldat marscherende henad Landevejen: Enn To, Enn To!" - sådan begynder H.C. Andersens eventyr om Fyrtøjet, og omtrent sådan begynder historien om Refs Vindinge Friskole.


Børneskolen på landet i tidligere tider.

| | | | |
Børneskolen på landet i tidligere tider.

Når der ses bort fra de såkaldte "rytterskoler", startede et organiseret statsligt skolevæsen på landet med to love i 1739 og 1740.
I de sogne hvor der ikke fandtes skoler, skulle disse nu bygges, og der skulle ansættes "skoleholdere", der kunne varetage lærergerningen.
Ifølge Vilhelm Lütkens "Langelandshistorie" fandtes der på Langeland såvel som andre steder allerede før denne tid dog en del skoler.


Vester Skerninge skole

| | |

Degne og lærere i Ulbølle og Vester Skerninge ca 1600- ca 1920Degne og lærere i Ulbølle og Vester Skerninge ca 1600- ca 1920 Degne og lærere i Ulbølle og Vester Skerninge ca 1600- ca 1920 (2)Degne og lærere i Ulbølle og Vester Skerninge ca 1600- ca 1920 (2)Brandtaksationsprotokol 1850-53 Landsarkivet i Odense.  Se også Ulbølle skole 


Udgiv indhold