Grundskole

Lidt om Kolds Skole

| | |
Af friskolelærer Kr. Rasmussen Stenbæk Højskolebladet 1898

Der findes folk, som mener, at i højskolens første dage bestilte man ikke stort andet på disse skoler end synge og høre foredrag. De samme folk mener endvidere, at i friskolens første dage gik tiden i disse skoler med sang, fortælling og leg.
Ikke alene under samtaler kan man støde på en sådan mening; men den kommer også af og til frem i taler og på prent, dog her noget mere afdæmpet og mindre tilspidset.


N. F. S. Grundtvig

| | | | |

N. F. S. GrundtvigN. F. S. Grundtvig


Lærer Rasmus Sørensen, Venslev - pioner aftenskole, bondehøjskole m.m

| |
Lærer Rasmus SørensenLærer Rasmus SørensenAftenskole på landet
Rasmus Sørensens indsats


Bispevisitatser i fynske friskoler

| |
Bispevisitatser i friskoler beliggende i gl. Svendborg amt

Biskoppens visitatsprotokol, Landsarkivet for Fyn, Odense.

Brudager Kile friskole, Brudager sogn, Gudme herred
Oprettet 1860

Visitatsprotokol for Gudme herred 1834-1895, p. 61ff

Egebjerg friskole, Kirkeby sogn, Sunds herred
Oprettet 1863

Visitatsprotokol for Sunds herred 1834-1896, p.19

Gislev friskole, Gislev sogn, Gudme herred
Oprettet 1872

Visitatsprotokol for Gudme herred 1834-1895, p. 41a, 45a


Brahetrolleborg sogns skolevæsen

| | |
Gærup skoleGærup skoleTræk af Brahetrolleborg sogns skolevæsen 
 
Af lærer Jørgensen, Ludvigsminde, 1915

Folkeskolevæsenet i Brahetrolleborg sogn er vistnok det ældste landsbyskolevæsen i landet. Det begyndte i året 1693 med, at baron Frederik Trolle på Brahetrolleborg kirkegård lod opføre en skole, hvor alle sognets børn kunne gå i skole og lære religionskundskab, læsning og skrivning. Ifølge fundats af 4 dec 1693 skænkede baronen to huse i Ulbølle til skolen.


Bregninge Privatskole

| | |
Efter mundtlig oplysning af arkivleder Erik Hansen, Bellisvej, Vindeby.

"Friskolelæreren" som han kaldtes, lærer Ferdinand Madsen, født 15.4. 1840, Bregninge, Tåsinge, som søn af den lokale lærer, vendte i 1882/83 [fæstebrev udstedt 1883] tilbage til fødesognet fra en lærergerning i Jylland, og drev her frem til sin død 22.11. 1908 en privatskole.
En broder Jørgen Madsen drev Bregninge kro.


Brudager Kile Friskole 1860-1910

| | | |
ved Jens P. Espersen. Bavnen. 1910

Gårdejer Christen Hansen Rosager, VejstrupGårdejer Christen Hansen Rosager, VejstrupDer var, da Brudager Kile friskole oprettedes kun en friskole i egnen, nemlig den i Vejstrup. Det var den bekendte, "vakte" bondemand Christen Hansen, der havde fået den i gang. Rasmus Hansen, en af Kolds elever, var dens lærer.


Dalby Friskole

| |

Dalby friskoleDalby friskoleDalby Friskole
Optegnelser 1856. Kolds arkiv. Rigsarkivet

Selskabet for den danske Almueskole.
Dette Selskabs Formaal er som bekjendt, Oprettelsen af frie Almueskoler, hvortil i den senere Tid en begyndende Trang er vakt især i Bondestanden, hvorimod Kjøbstæderne ved en Mængde private Læreanstalter, under Navn af Institutter allerede have søgt at tilfredsstille samme.


Den fynske vækkelse og de første friskoler

| |
Gudelig forsamlingGudelig forsamlingVækkelsernes frembrud i Danmark i første halvdel af det 19. århundrede. Fyn, bd. III,2 , under redaktion af Anders Pontoppidan Thyssen.
Friskolesogne ifølge Hanne Engberg: Historien om Christen Kold. 28 friskoler oprettet pr. 1/1 1865 med tilknytning til Kolds Skole. 
 
Dalby friskoleDalby friskole1. Dalby friskole. 1852.


Helletofte Skole, Bøstrup sogn

| | |
[Tage Heunecke og Jens Mollerup: Lærerstand på Langeland. 1989]

[Liste over 52 "friskoler" i Kolds regnskabsbog.
Helletofte (Langeland).
Fra Hanne Engberg: Historien om Christen Kold]


Udgiv indhold