Grundskole

Folkeskoler

| | | | | | | |

Dansk kulturhistorisk opslagsværk

Betegnelsen folkeskoler er af nyere dato, knæsat med skoleloven af 24.3.1899. Den afløste "borger- og almueskole" og "almueskole" som officiel betegnelse for den kommunale børneskole henholdsvis i købstæderne og på landet.


Friskoler

| | | | | | |

Dansk kulturhistorisk opslagsværk

Ved friskoler forstås dels betalingsfrie skoler for fattige børn, de såkaldte frie danske skoler, senere fattigskoler eller blot friskoler, og dels de af N.F.S. Grundtvig (1783-1872) og Christen Kold (1816-70) prægede private børneskoler.


Friskoler efter oprettelsesår

| | |
Dalby friskoleDalby friskoleEgebjerg friskole og øvelseshus ca 1920Egebjerg friskole og øvelseshus ca 1920Friskoler ordnet efter oprettelsesår, afdelingsvis


(Afdøde friskoleleder Carlo Larsens liste)* betyder tilføjelse til CL.s liste


Sørup Fri- og Højskole

| | | |

Sørup HøjskoleSørup HøjskoleKilde: Johs. Jensen. Træk fra Sørup sogns historie.
Svendborg Avis 1907.
31.5. 1907. Skolejubilæum
.

Som meddelt er det i morgen 25 år siden, Gundesen og hustru begyndte deres virksomhed ved Sørup Fri- og Højskole.
25 år er lang tid for den, der med alvor og flid lægger dag til dag i den velsignelsesrige skolegerning - og flid og hæderlighed fra første til sidste dag, har været de to menneskers ledetråd i de svundne år.


Egebjerg Kommune - 10 år - 1970-1980

| | | | | | | | | | | | | | |

Jubilæumsskrift trykt 1980 og husstandsomdelt til indbyggerne i Egebjerg kommune

For yderligere oplysninger:

Erik Hansen: 36 år med Egebjerg Kommune. 96 sider, 100 kr. Bestilling: Lokalhistorisk Forening, Egebjerg egebjerg-lhf@get2net.dk


Skårup sogn

| | | | | | | | | | | |

Kilde: Trap Danmark, Svendborg Amt, Svendborg Amt, Skårup sogn, s. 669ff:

Skårup sogn har byerne: Skårup (*1319) Scorp; udskiftet 1796);m. kirke m. seminarium;  Øster Åby (1470 Aaby, 1579 Øster Ovby, udskiftet 1794); Holmdrup (1470 Horbedroppe, 1572 Holmedrup; udskiftet 1782); Åbyskov; Skårupøre (1531 Skorpøør; udskiftet 1796)

Samlinger af gårde og huse: Holmdrup Stævning; Brohave; Helleskov; Holmdrup Huse; Rubjerg; Vængemose; Ellekær, Ulkensdal.


Kristen Kold

| | | |
Kristen Kold. [Den nordiske Folkehøjskole. Bidrag til dens historie af Ludvig Schrøder. Kbh. 1905.]


De koldske skoler

| | | |
De koldske skoler. Kristen Kold finder sit ståsted. [H.M. Henriksen: Ryslinge sogns historie. Udgivet af H.M. Henriksen 1955]

Den berømte skolemand Kristen Kold [Christen Kold] var en fattig skomagers søn fra Thisted, hvor han var født 1816. Hans fader prøvede at lære ham skomagerhåndværket, men dette kunne ikke optage drengen, som så uden videre gav sig til at være først biskolelærer og så huslærer.


Christen Kold i Ryslinge 1849

| | | |
Christen Kold i Ryslinge 1849 Højskolebevægelsen på Fyn
Kilde: Resa genom Danmark, Tyskland och Schweitz åren 1849,1850 och 1852.... af J, Herm. Ehendal.Stockholm, 1852. Typografiska føreningens Boktryckeri. 


En gammel skoleprotokol

| | |

Af Inger Hartby, arkivar, cand.mag.


Udgiv indhold