Seminarium

Skårup Seminarium

| | | | | | | | |

Skårup SeminariumSkårup Seminarium Skårup SeminariumSkårup Seminarium  Skårup SeminariumSkårup Seminarium Skårup SeminariumSkårup Seminarium                                                    

Jeg har været i gang med at samle materiale (billeder) fra Skårup seminarium. Foreløbig har jeg samlet en stor del af det på denne adresse http://www.ddvo.dk/skaarupsem/#startside.html Foruden det, jeg selv har liggende, har jeg fået fra Dorthe Schmidt-Nielsen, hvis far var rektor på seminariet i 50'erne og 60'erne.


Skolebestyrerinde Ida Holst's erindringer 1925

| | | | | | | | | |

 Avisannonce 1880Avisannonce 1880 Ved frk. Holst's Realskoles indvielse august 1894Ved frk. Holst's Realskoles indvielse august 1894                                                   

 

 

 

 

 

 

Ida Holst's Realskole i SvendborgIda Holst's Realskole i Svendborg


Anne og Sigvard Hansen i Oure Friskole 1884-1907

| | | | | | | |

Friskolelærer Sigvard Hansen, OureFriskolelærer Sigvard Hansen, Oure


Modstandsgrupper under 2. verdenskrig

| | | |

Jens Emil Grønlund - modstandsgruppeJens Emil Grønlund - modstandsgruppe Modstandsgrupper - SkårupModstandsgrupper - SkårupFotos fra Jens Emil Grønlund, hvis slægtning sendte dem til Anette Grønlund Møller, der har videresendt dem til redaktionen.


Friskolelærer Thomas Jørgensen Nørrelunds erindringer

| | | | | | |

Lærer Thomas Jørgensen Nørrelund i gang med undervisningen på Håstrup friskoleLærer Thomas Jørgensen Nørrelund i gang med undervisningen på Håstrup friskole(uddrag) (Originalen i Biblioteket for det folkelige Arbejde, Ollerup)

 

 


Friskoler

| | | | | | |

Dansk kulturhistorisk opslagsværk

Ved friskoler forstås dels betalingsfrie skoler for fattige børn, de såkaldte frie danske skoler, senere fattigskoler eller blot friskoler, og dels de af N.F.S. Grundtvig (1783-1872) og Christen Kold (1816-70) prægede private børneskoler.


Egebjerg Kommune - 10 år - 1970-1980

| | | | | | | | | | | | | | |

Jubilæumsskrift trykt 1980 og husstandsomdelt til indbyggerne i Egebjerg kommune

For yderligere oplysninger:

Erik Hansen: 36 år med Egebjerg Kommune. 96 sider, 100 kr. Bestilling: Lokalhistorisk Forening, Egebjerg egebjerg-lhf@get2net.dk


Skårup Seminarium

| | |

Kilde: Trap Danmark, Svendborg Amt (1957), Skårup sogn s. 670:

Amtsprovst begyndte undervisningen 1803 i længen til venstreAmtsprovst begyndte undervisningen 1803 i længen til venstreSkårup statsseminarium er opr. ved kgl. reskript af 3. juni 1803 og begyndte sin virksomhed 5. okt. samme år i den østlige sidebygning af præstegården hos daværende sognepræst, Amtsprovst P.A. Wedel (+1842)Amtsprovst P.A. Wedel (+1842)amtsprovst P.A. Wedel, +1842, der var den egentlige stifter af seminariet.

 

 

 

 

 


Skårup sogn

| | | | | | | | | | | |

Kilde: Trap Danmark, Svendborg Amt, Svendborg Amt, Skårup sogn, s. 669ff:

Skårup sogn har byerne: Skårup (*1319) Scorp; udskiftet 1796);m. kirke m. seminarium;  Øster Åby (1470 Aaby, 1579 Øster Ovby, udskiftet 1794); Holmdrup (1470 Horbedroppe, 1572 Holmedrup; udskiftet 1782); Åbyskov; Skårupøre (1531 Skorpøør; udskiftet 1796)

Samlinger af gårde og huse: Holmdrup Stævning; Brohave; Helleskov; Holmdrup Huse; Rubjerg; Vængemose; Ellekær, Ulkensdal.


Bernstorfsminde Seminarium -Provinsens første lærerseminarium

| | | |

Brahetrolleborg Seminariums arkivBrahetrolleborg Seminariums arkivBrahetrolleborg Seminarium forhandlingsprotokolBrahetrolleborg Seminarium forhandlingsprotokolved J. Chr. Clausen. (Svendborg Amts Historiske Samfund 1909) Se også Selskabet for Borgerdyd 1786


Udgiv indhold