Lokalitet

Bemærkelsesværdige vejrberetninger fra ældre tid

| |

Af kurvemager Søren Nielsen, Vester Skerninge

I årene 1856-57-58 var der tørre somre, navnlig 1857 var slemt med stor vandmangel. 1867 den 13. maj voldsom snestorm fra N.O. med frost. Vejene tildels ufarbare, ligesom rugen blev slået ned og begravet under sneen. Da skytteforeningen den 26. maj samme år fejrede kongens og dronningens sølvbryllup, sammen med Svendborg skyttekreds, ved en fest i Christiansminde var bøgen kun lige udsprungen og hele sommeren blev rå og kold.


Bidrag til det danske vejrs historie

|

Hans NørgaardHans Nørgaard Professor v. Westen om vejrliget i Danmark i 1700-talletProfessor v. Westen om vejrliget i Danmark i 1700-tallet Professor v. Westen om vejrliget i Danmark i 1700-tallet (2)Professor v. Westen om vejrliget i Danmark i 1700-tallet (2)Professor v. Westen om vejrliget i Danmark i 1700-tallet (3)Professor v. Westen om vejrliget i Danmark i 1700-tallet (3) Professor v. Westen om vejrliget i Danmark i 1700-tallet (4)Professor v. Westen om vejrliget i Danmark i 1700-tallet (4)Samlede af Hans Nørgaard

Uvejret har før ramt Fyn, som nedennævnte beretninger viser.

I året 1806 d. 31. august rejste sig om aftenen et frygteligt tordenvejr, som antændte flere steder på Baroniet Lehn og i omegnen.

Den 2. oktober 1852 var der den frygteligste orkan - flere huse faldt og mange træer rykkedes op med rode og på mange steder blev vejene ufremkommelige fordi træer lå hen over dem.


Ballen Bådelaug

| |

Ballen Bådelaug
Af Harry Jensen [1974]

Ballen BådelaugBallen BådelaugBallen Bådelaug er en forholdsvis ny sammenslutning af bådejere med bådeplads i Syltemae åens munding, men fra omkring 1910 har der været jollehavn i åen.


Brændevin og brudte løfter

| |

Brændevin og brudte løfter førte til drabsforsøg


Bonden gik over stregen

| |

19-årige Kirsten Pedersdatter fra Lille Snøde arbejdede i sommeren 1846 for gårdmand Peder Jørgensen på den ene af de to Gundersgårde i Lejbølle i Bøstrup kommune. Hun var fæstet som tjenestepige frem til 1.november.

En arbejdsulykke
Under arbejdet skete der en grim arbejdsulykke. Karlen kom til med stor kraft at stikke en fork i Kirstens ene fod. Den kvæstede pige blev båret ind i bryggerset. Blodet flød i en grad, så vandet i den spand, hvormed man søgte at afvaske såret, snart blev farvet helt dybrødt.


Fanny skubbede til præstens snobberi

| | |

4.oktober 1.søndag efter Mikkelsdag 1885, blev der afholdt konfirmation i Lindelse kirke.


Drejø kirkebog 1700-1731

| | |

1700

2 p epiph havde Anne Jensis en datter til dåben blev kaldet Karen, hvis faddere var: Rasmus Hansens kone bar det. Rasmus Andersen, Hans Nielsen, Rasmus Nielsen, Mette Gregersdatter.

Samme dag havde Maren Pedersdatter en uægte datter til dåben blev kaldet Anne, hvis faddere var: Anne Clausis bar det. Rasmus Strangesen, Hans Rasmussen, Rasmus Andersen, Anne Cathrine Mortensdatter.


Sunds Herreds Tingbog fra 1630 Del 1

| | | |

Den ordrette transkription er næsten uforståelig for nutidsdanskere, og Arne Ottesen bad mig om at lave en oversættelse. Det gjorde jeg ved hjælp af bl.a. Kalkers Ordbog over det gamle danske sprog - men jo længere jeg kom jo mere usikker blev jeg på det jeg lavede. Der er sikkert mange ting jeg har mistolket også med hensyn til juraen i stoffet. Dette gjorde, at jeg aldrig fik gjort dette arbejde færdigt. Jeg mente og det gør jeg stadig, at min oversættelse ikke er korrekt nok til at stå på landsarkivet.


Sunds Herreds Tingbog fra 1630 Del 3

| | |

Den ordrette transkription er næsten uforståelig for nutidsdanskere, og Arne Ottesen bad mig om at lave en oversættelse. Det gjorde jeg ved hjælp af bl.a. Kalkers Ordbog over det gamle danske sprog - men jo længere jeg kom jo mere usikker blev jeg på det jeg lavede. Der er sikkert mange ting jeg har mistolket også med hensyn til juraen i stoffet. Dette gjorde, at jeg aldrig fik gjort dette arbejde færdigt. Jeg mente og det gør jeg stadig, at min oversættelse ikke er korrekt nok til at stå på landsarkivet.


Drejø's kirkebog 1732-1749

| | |

1732
11. maj havde Jens Larsen på Birkholm ved den hellige dåb en datter som blev kaldet Karen. Faddere var Maren Anders som bar barnet og Karen Hansøn begge fra Drejø. Thomas Andersen fra Skarø, Anders Hansen husmand på Drejø, Ane Nielsdatter fra Skarø.

22. maj lod Peder Eriksen husmand på Drejø en datter døbe som blev kaldet Ane, hvis faddere var Peder Top ...der og farver i Svendborg, Niels Friis tolderens søn i Svendborg. Hans Eriksen fra Drejø. Ane Nielsdatter bar barnet. Ane Eriksdatter, Peder Josephsens hustru, begge fra Drejø


Udgiv indhold