Lokalitet

Smede og maskinværksteder på Sydfyn

| | | |

Et  bidrag til belysning af den tidlige  håndværks- og industrihistorie - Se også Smedelaug for Gudme og Sunds herreder 1759 http://fynhistorie.dis-danmark.dk/node/32115


Vester Skerninge og Ulbølle Sogne

| | | |

Fyns og Lollands Stifter -Copier af beskrivelse over kirkerne og herregårdene i Fyns og Lolland af sognepræsterne til generalmajor og hofbygmester de Thura, forfattet 1755.


Eskilds Kilde ved Syltemae Ådal

| |

Hans NørgaardHans Nørgaard

Af Hans Nørgaard 

Stighovedgård i Øster SkerningeStighovedgård i Øster Skerninge

 Her springer Eskilds kildeHer springer Eskilds kilde Syltemae ÅdalSyltemae ÅdalNår man vandrer af naturstien langs den fredede Syltemae Ådal kommer man tæt forbi Eskilde Kilde. Kilden springer fra den skovklædte skråning "Stiehoveds Have", tilhørende Stighovedgård, matr. nr. 3a, i Øster Skerninge, på den østlige side af åløbet, og er således ikke umiddelbart tilgængelig fra naturstien.

I gammel tid gik der en sti fra Stighovedgård til haven, men denne er nu nedlagt, så stedet i dag er ret vanskeligt tilgængeligt. 

 


Fisker Niels Peder Hansen, Syltemaen

| | |

Ifølge folketroen - en ulykkesbusk - ved SyltemaenIfølge folketroen - en ulykkesbusk - ved SyltemaenSkipperhuset ved SyltemaenSkipperhuset ved SyltemaenBallen havnBallen havnSyltemae Å - Ballen bådelavSyltemae Å - Ballen bådelavGammelgård ved SyltemaenGammelgård ved SyltemaenHvad avisen [formentlig i 1933]


Da der var rigtige sømænd

| |

Af Gunnar Kjær Mortensen 
 

Sømand Jens Peder Pedersen's ejendom i SyltemaenSømand Jens Peder Pedersen's ejendom i SyltemaenFør i tiden bestod befolkningen i Vester Skerninge sogn mest af gårdmænd og husmænd samt håndværkere, som betjente disse erhvervsgrupper. Trods den lange kystlinie med rimelige muligheder for at anlægge anløbssteder, er det først sent, at der dukker personer op, som ernærer sig af søen.


Fiskeriet ved Syltemaen i 1908

| |

Oplysninger hentet fra toldarkiver på Landsarkivet for Fyn

2 fiskekvaser, 2 åbne fiskejoller og 8 både med dam

Fiskefartøjernes byggested og byggeår


Nogle hundredårige minder fra Vester Skerninge

| |

Af kurvemager Søren Nielsen [Fynsk Hjemstavn 1937]
Årene fra den dansk-engelske krig til omkring ved 1830 var strenge for det danske folk, men især bondestanden. Krigen, statsbankerotten, Norges tab, lave priser på alle landbrugsvarer gjorde, at penge var der lidt eller ingen af. Man levede af landets frembringelser, men skatter og afgifter kneb det med at skaffe tilveje.


Bemærkelsesværdige vejrberetninger fra ældre tid

| |

Af kurvemager Søren Nielsen, Vester Skerninge

I årene 1856-57-58 var der tørre somre, navnlig 1857 var slemt med stor vandmangel. 1867 den 13. maj voldsom snestorm fra N.O. med frost. Vejene tildels ufarbare, ligesom rugen blev slået ned og begravet under sneen. Da skytteforeningen den 26. maj samme år fejrede kongens og dronningens sølvbryllup, sammen med Svendborg skyttekreds, ved en fest i Christiansminde var bøgen kun lige udsprungen og hele sommeren blev rå og kold.


Udgiv indhold