Langelands Sønder Herred

Erik Bendixens dagbøger 1953 - 1957 - Ordliste 3 – Diverse Emner

| | | | |

Ordliste 3 – Diverse Emner
Alfabetisk

B
Bagenkop Kranse
. Når der var begravelse fra Bagenkop kirke, fik vi ofte en ordre på kranse, idet vi leverede til en dame, der aldrig blev kaldt andet end fru Hansen, Bagenkop.


Erik Bendixens dagbøger 1953 - 1957 - Ordliste 2 - Steder

| | | | | |

Steder Alfabetisk

B
Bi-Jorden
, en lille plet jord tæt ved Humble mejeri over for det sted, hvor vi byggede en butik i 1955. Mens vi boede på Nedergård, var der omkring 12 bistader, nogle af dem blev flyttet til Bukkensbjerg. Vi havde jorden i forpagtning i 15 år efter salg af gården i 1955 og havde have-sager i den.


Erik Bendixens dagbøger 1953 - 1957 - Ordliste 1 - personer

| | | | | |

Ordliste 1 - personer

Af Erik Bendixen

Alfabetisk efter fornavn – i enkelte tilfælde efternavn eller stilling. Personernes alder eller omtrentlige alder er regnet i forhold til dagbøgerne, perioden 1953 – 1957. Parentesen omkring efternavnet tilkendegiver, at fornavnet var det mest brugte.

A


Erik Bendixens dagbøger 1953 - 1957 - Forord

| | | |

Forord til dagbøger 1953 - 1957

af Erik Bendixen

Indledende bemærkninger:

Min familie

som denne dagbog berører: Mor og far, bedstefar (Gudrun og Charlo Rasmussen, William Bendixen). Søskende: Bodil, Gunhild, Erik (mig selv), Børge, Viggo, Gunnar. Se beskrivelser af disse familiemedlemmer i personlisten, hvor jeg også omtaler mig selv.

DagbogsbladDagbogsbladErik BendixenErik BendixenStedet hvor dagbøgerne er ført:
Nedergård og Bukkensbjerg, Humble.
På Nedergård brugtes firmanavnet GARTNERIET NEDERGÅRD hos Charlo.

Ordlister


Humble Skytte- og Forsamlingshus

| | | | |

Forhandlingsprotokollen opbevaredes på tidspunktet for kopieringen hos daværende sognerådsformand ? Jørgensen i Helsned, Humble sogn.


Humble Afholdsforenings historie (II)

| | |
(fortsættelse af Charlo Rasmussen - William Bendixens svigersøn)

Og hermed lidt om hvad der siden er sket [efter skildringen af Humble Afholdsforenings historie af William Bendixen]:


Humble Afholdsforenings historie (indtil 1950) af William Bendixen

| | | |
Humble Afholdsforenings historie (indtil 1950) Og i tilknytning dertil nogle personlige erindringer.

William Bendixen var sjælen i foretagendet (Humble Afholds- og Højskolehjem) i mange år. 


Skoven på Bukkensbjerg af Erik Bendixen

| | | | |

Skoven-på-Bukkensbjerg-tegningSkoven-på-Bukkensbjerg-tegningSignaturforklaring
------ Gangstier
++++ Skel mod naboområder
A: SKOVHUSET. rødt træhus til beboelse: ca 75 meter fra landevejen
B: BAGHUS, sort træhus til brænde og redskaber + WC
C: 3 ege pa udsigtshøj
D: NABOHUS, beboelse mod øst
E: NABOHUS, beboelse mod vest
F: MINDESTEN
G: HVIDMALET DOBBELT LAGE
H: SOLIDT TRADHEGN også mod øst, selv om det ikke er tegnet
I: LANDEVEJENHUMBLE-RISTINGE
J: NABOHAVER
K: NABOMARKER
L: NABOSKOV
M: FRUGTTRÆER


Harnbjerg gennem tiden af Valdemar Bendixen

| | | |

Når "Harnbjerg gennem Tiden" fremkommer, så er det fordi, at en del af dem, som besøger vandrehjemmet Harnborg, gerne ønsker et synligt minde og lidt oplysninger om stedet, de gæstede. Måske også én og anden af beboerne kan være interesseret i en sådan stump lokalhistorie. Det er ikke noget videnskabeligt værk med forudgående kildestudier, men bare en jævn mand, der fortæller for venner og bekendte.

Valdemar BendixenValdemar BendixenHumble i december 1934.
Valdemar Bendixen.

Solen stander i sydvest,
mens fra øst en venlig blæst
stryger over landet .


Barndommens Gade af Frode Bendixen

| | | |
Forord af Erik Bendixen

(Frode Bendixen og Erik Bendixens mor Gudrun var fætre og kusiner):


Udgiv indhold