Magleby Sogn

Langelands sønder, Magleby sogns kirkebog for perioden 1682-1706

| | |

 "Langelands sønder - Magleby kirkebog Anno 1682-1706.pdf" kirkebogen, og håber, at den vil blive vel modtaget rundt omkring, hos dem der kan få brug for den.

Denne bog forefindes nu i PDF form, og har været ca. 1 år undervejs. Jeg har lavet den i nær samarbedejde med brugerne inde på DIS forum,
bla. Anders B. Christophersen og Jørgen Thue Pedersen m.fl.

Bogen er forsøgt holdt så tæt på originalen som muligt, dog med en lille afvigelse i formatet, da jeg , pga. vanskeligheden i at opsætte


Udgiv indhold