Lindelse Sogn

Lindelse sogns kirkebøger 1706-1842

| | | |

Lise Vøhtz er nu nået til 1842 med at renskrive Lindelses kirkebøger.

NB: "Opslags nr., jeg henviser til i højre side af afskrifterne er side nr. til Arkivalier Online". NB: Kaj Jørgensen i Greve har sendt nogle rettelser til fødte 1706-64, fødte 1769-96 og døde 1790-1813, som Lise nu har føjet ind. Da jeg ikke orker at lægge alle filerne om igen, betyder det rent praktisk, at de reviderede filer skal søges nederst på siden.


Lindelse Præstearkiv Skifteprotokol 1792-1809

| | | |

Opsætning af skifteuddrag

De enkelte skifteuddrag har jeg sat op på følgende måde

a. Først angives protokolnummeret og derefter sidehenvisningerne (fx II-237, 260)
b. Derefter angives den dato, som skiftet optræder med ved den 1. indførsel i skifteprotokollen. Hvis der senere i skiftet optræder en tidligere dato for skifteforretningen - det kan fx være ved en boregistrering - er denne også indført.


Lejermål i Lindelse

| | |

Lindelse Præstegård: Lindelse præstegårdLindelse Præstegård: Lindelse præstegårdDa Lindelse kirke var ny engang 1100-tallet, havde den intet tårn, sakristi eller våbenhus - og skibet havde et fladt træloft. Som de fleste andre såkaldte romanske kirker i vor del af landet fik den så engang i senmiddelalderen udskiftet træloftet med murede hvælvinger og fik efterhånden de nævnte tilbygninger.
Den tunge konstruktion holdt i mange år, men så skete der formentlig det, at murene begyndte at slå revner, og murstenene begyndte at falde ned.


Fanny skubbede til præstens snobberi

| | |

4.oktober 1.søndag efter Mikkelsdag 1885, blev der afholdt konfirmation i Lindelse kirke.


Dømt til et år for tyveri af "trækketøj".

| |

Om formiddagen den 8.december 1842 pløjede de to karle Lars Larsen og Hans Hansen med hver sin plov og hver to heste på sidstnævnte fars mark ved Lindelse. Ved elleve- halvtolv tiden spændte de fra, knyttede hammelreb og tømmer på hestenes rygge, lagde svingler, hamler og trækketøj op på plovene og red hjem. Hjemme var der havre til hestene, grød og flæsk til plovkarlene og et velfortjent hvil til dem alle.


Udgiv indhold