Humble Sogn

Erik Bendixens dagbøger 1953 - 1957 - Dagbog 1957

| | | | |

Dagbog 1957

Dagbogen for 1957 blev ført omtrent som dagbogen for 1956, blot ikke i en spiraldagbog med fortrykte datoer, men i skrivehæfter (ikke kladdehæfter, men hæfter af papir i en finere kvalitet).

Bent og HenrikBent og HenrikAngående vejrdagbogen: TEMPERATURERNE blev målt morgen, middag og aften ved hjælp af et almindeligt termometer, der var anbragt udendørs i skygge.


Erik Bendixens dagbøger 1953 - 1957 - Dagbog 1956

| | | | |

agbog 1956

Dagbogen for 1956 blev ført lidt anderledes end dagbogen for 1955. I stedet for at skrive 2 steder (først hovedpunkter i en spiraldagbog og så uddybende bemærkninger i et løst hæfte), skrev jeg nu alle optegnelser i én bog, en såkaldt spiraldagbog med plads til ret fyldige meddelelser. Jeg skrev med blæk eller kuglepen. Omtale af vejret følger umiddelbart efter omtale af arbejdet, mens aftenens gøremål står til sidst i særskilt afsnit, tilkendegivet således: °°Aften.

Butikken ved BukkensbjergButikken ved BukkensbjergFar ca. 1945Far ca. 1945BiavlBiavlSøster BodilSøster BodilDrivhusene ved NedergårdDrivhusene ved NedergårdDrivhuset på BukkensbjergDrivhuset på Bukkensbjerg


Erik Bendixens dagbøger 1953 - 1957 - Dagbog 1955

| | | | |

Dagbog 1955

Dagbogen for 1955 blev ført i 2 bøger: i en såkaldt ”spiraldagbog” (dagbogsblade med trykte datoer og linier, indbundet og samlet med en spiral) – og i kladdehæfter, en ”bemærkningsdagbog”. Førstnævnte blev skrevet sirligt med pen og blæk, sidstnævnte med blyant. Her er begge bøger samlet til en helhed, og for hver dato er de adskilte ved mellemrum. Tegnet • betyder ”Bemærkninger”.
Luftfoto af NedergårdLuftfoto af NedergårdHuset på BukkensbjergHuset på BukkensbjergStuehuset på NedergårdStuehuset på NedergårdLerbjerg AfholdsforeningLerbjerg AfholdsforeningBedstemors hus i LyngåBedstemors hus i LyngåFra Gunhilds og Gerts bryllupFra Gunhilds og Gerts bryllup


Erik Bendixens dagbøger 1953 - 1957 - Dagbog 1954

| | | | |

Dagbøgerne for 1955, 1956 og 1957 er detaljerede
Dagbog 1954

Luftfoto af NedergårdLuftfoto af NedergårdHuset på BukkensbjergHuset på BukkensbjergStuehuset på NedergårdStuehuset på NedergårdLerbjerg AfholdsforeningLerbjerg AfholdsforeningBedstemors hus i LyngåBedstemors hus i LyngåFra Gunhilds og Gerts bryllupFra Gunhilds og Gerts bryllup


Erik Bendixens dagbøger 1953 - 1957 - Dagbog 1953

| | | |

Dagbøgerne for 1955, 1956 og 1957 er detaljerede
Dagbog 1953

Dagbogen for 1953 blev skrevet med pen og blæk i en lille kalender med fortrykte datoer. Dagbogen er meget kortfattet, der blev ikke skrevet supplerende bemærkninger nogen steder, og der er intet om vejret.


Erik Bendixens dagbøger 1953 - 1957 - Ordliste 3 – Diverse Emner

| | | | |

Ordliste 3 – Diverse Emner
Alfabetisk

B
Bagenkop Kranse
. Når der var begravelse fra Bagenkop kirke, fik vi ofte en ordre på kranse, idet vi leverede til en dame, der aldrig blev kaldt andet end fru Hansen, Bagenkop.


Erik Bendixens dagbøger 1953 - 1957 - Ordliste 2 - Steder

| | | | | |

Steder Alfabetisk

B
Bi-Jorden
, en lille plet jord tæt ved Humble mejeri over for det sted, hvor vi byggede en butik i 1955. Mens vi boede på Nedergård, var der omkring 12 bistader, nogle af dem blev flyttet til Bukkensbjerg. Vi havde jorden i forpagtning i 15 år efter salg af gården i 1955 og havde have-sager i den.


Erik Bendixens dagbøger 1953 - 1957 - Ordliste 1 - personer

| | | | | |

Ordliste 1 - personer

Af Erik Bendixen

Alfabetisk efter fornavn – i enkelte tilfælde efternavn eller stilling. Personernes alder eller omtrentlige alder er regnet i forhold til dagbøgerne, perioden 1953 – 1957. Parentesen omkring efternavnet tilkendegiver, at fornavnet var det mest brugte.

A


Erik Bendixens dagbøger 1953 - 1957 - Forord

| | | |

Forord til dagbøger 1953 - 1957

af Erik Bendixen

Indledende bemærkninger:

Min familie

som denne dagbog berører: Mor og far, bedstefar (Gudrun og Charlo Rasmussen, William Bendixen). Søskende: Bodil, Gunhild, Erik (mig selv), Børge, Viggo, Gunnar. Se beskrivelser af disse familiemedlemmer i personlisten, hvor jeg også omtaler mig selv.

DagbogsbladDagbogsbladErik BendixenErik BendixenStedet hvor dagbøgerne er ført:
Nedergård og Bukkensbjerg, Humble.
På Nedergård brugtes firmanavnet GARTNERIET NEDERGÅRD hos Charlo.

Ordlister


Humble Skytte- og Forsamlingshus

| | | | |

Forhandlingsprotokollen opbevaredes på tidspunktet for kopieringen hos daværende sognerådsformand ? Jørgensen i Helsned, Humble sogn.


Udgiv indhold