Langelands Sønder Herred

Historie om Magleby sogn, Langelands Sønder

| | | | | | | | |

Fynhistorie har modtaget følgende fra Finn Hansen: Den hedder "Familier sat sammen i Magleby sogn 1682-1706" og er egentlig en fortsættelse af arbejdet på Kirkebogen Magleby sogn 1682-1706 og diverse tanker jeg har gjort mig over åre.

Den behandler alle mennesker, som figurer i den ældste kirkebog og hvor det har været muligt, er de sat sammen som familie med børn etc. og med en note i bunden for hver, hvis det har været muligt.


Lindelse sogns kirkebøger 1706-1842

| | | |

Lise Vøhtz er nu nået til 1842 med at renskrive Lindelses kirkebøger.

NB: "Opslags nr., jeg henviser til i højre side af afskrifterne er side nr. til Arkivalier Online". NB: Kaj Jørgensen i Greve har sendt nogle rettelser til fødte 1706-64, fødte 1769-96 og døde 1790-1813, som Lise nu har føjet ind. Da jeg ikke orker at lægge alle filerne om igen, betyder det rent praktisk, at de reviderede filer skal søges nederst på siden.


Slægten Elnegaard

| | | | | | | | | |

Indledning

Karl Marius Rasmussen Elnegaard (K.E.) blev födt den 10. november 1871 og döde, knap 80 aar gammel, den 4. juni 1951. Han var min oldefar, Alfred Möller Voigt’s, faetter. Selv er jeg födt 2 aar efter K.E.’s död.

„Dagbladet“ (förhen: „Sorö Folketidende“) skrev den 10. november 1971 bl.a.:

„Ikke mange mennesker har betydet saa meget for det folkelige liv paa Vest- og Midtsjaelland i dette aarhundredes förste halvdel som K.E.


Langelands sønder, Magleby sogns kirkebog for perioden 1682-1706

| | |

 "Langelands sønder - Magleby kirkebog Anno 1682-1706.pdf" kirkebogen, og håber, at den vil blive vel modtaget rundt omkring, hos dem der kan få brug for den.

Denne bog forefindes nu i PDF form, og har været ca. 1 år undervejs. Jeg har lavet den i nær samarbedejde med brugerne inde på DIS forum,
bla. Anders B. Christophersen og Jørgen Thue Pedersen m.fl.

Bogen er forsøgt holdt så tæt på originalen som muligt, dog med en lille afvigelse i formatet, da jeg , pga. vanskeligheden i at opsætte


Erik Bendixens dagbøger 1953 - 1957 - Dagbog 1957

| | | | |

Dagbog 1957

Dagbogen for 1957 blev ført omtrent som dagbogen for 1956, blot ikke i en spiraldagbog med fortrykte datoer, men i skrivehæfter (ikke kladdehæfter, men hæfter af papir i en finere kvalitet).

Bent og HenrikBent og HenrikAngående vejrdagbogen: TEMPERATURERNE blev målt morgen, middag og aften ved hjælp af et almindeligt termometer, der var anbragt udendørs i skygge.


Erik Bendixens dagbøger 1953 - 1957 - Dagbog 1956

| | | | |

agbog 1956

Dagbogen for 1956 blev ført lidt anderledes end dagbogen for 1955. I stedet for at skrive 2 steder (først hovedpunkter i en spiraldagbog og så uddybende bemærkninger i et løst hæfte), skrev jeg nu alle optegnelser i én bog, en såkaldt spiraldagbog med plads til ret fyldige meddelelser. Jeg skrev med blæk eller kuglepen. Omtale af vejret følger umiddelbart efter omtale af arbejdet, mens aftenens gøremål står til sidst i særskilt afsnit, tilkendegivet således: °°Aften.

Butikken ved BukkensbjergButikken ved BukkensbjergFar ca. 1945Far ca. 1945BiavlBiavlSøster BodilSøster BodilDrivhusene ved NedergårdDrivhusene ved NedergårdDrivhuset på BukkensbjergDrivhuset på Bukkensbjerg


Erik Bendixens dagbøger 1953 - 1957 - Dagbog 1955

| | | | |

Dagbog 1955

Dagbogen for 1955 blev ført i 2 bøger: i en såkaldt ”spiraldagbog” (dagbogsblade med trykte datoer og linier, indbundet og samlet med en spiral) – og i kladdehæfter, en ”bemærkningsdagbog”. Førstnævnte blev skrevet sirligt med pen og blæk, sidstnævnte med blyant. Her er begge bøger samlet til en helhed, og for hver dato er de adskilte ved mellemrum. Tegnet • betyder ”Bemærkninger”.
Luftfoto af NedergårdLuftfoto af NedergårdHuset på BukkensbjergHuset på BukkensbjergStuehuset på NedergårdStuehuset på NedergårdLerbjerg AfholdsforeningLerbjerg AfholdsforeningBedstemors hus i LyngåBedstemors hus i LyngåFra Gunhilds og Gerts bryllupFra Gunhilds og Gerts bryllup


Erik Bendixens dagbøger 1953 - 1957 - Dagbog 1954

| | | | |

Dagbøgerne for 1955, 1956 og 1957 er detaljerede
Dagbog 1954

Luftfoto af NedergårdLuftfoto af NedergårdHuset på BukkensbjergHuset på BukkensbjergStuehuset på NedergårdStuehuset på NedergårdLerbjerg AfholdsforeningLerbjerg AfholdsforeningBedstemors hus i LyngåBedstemors hus i LyngåFra Gunhilds og Gerts bryllupFra Gunhilds og Gerts bryllup


Erik Bendixens dagbøger 1953 - 1957 - Dagbog 1953

| | | |

Dagbøgerne for 1955, 1956 og 1957 er detaljerede
Dagbog 1953

Dagbogen for 1953 blev skrevet med pen og blæk i en lille kalender med fortrykte datoer. Dagbogen er meget kortfattet, der blev ikke skrevet supplerende bemærkninger nogen steder, og der er intet om vejret.


Udgiv indhold