Rudkøbing Sogn

Rudkøbing Byfogeds Arkiv Skifteprotokol I-V 1624-1797 + Skifter udenfor Skifteprotokol 1667-1822

| |

Den indeholder:

Rudkøbing Byfogeds Arkiv Skifteprotokol  Bind I  1624-1646

Rudkøbing Byfogeds Arkiv Skifteprotokol  Bind II 1673-1693

Rudkøbing Byfogeds Arkiv Skifteprotokol  Bind III 1694-1710

Rudkøbing Byfogeds Arkiv Skifteprotokol  Bind IV  1710-1727

Rudkøbing Byfogeds Arkiv Skifteprotokol  Bind V 1747-1797

Rudkøbing Byfogeds Arkiv Skifter udenfor Skifteprotokol 1667-1822


Politikeren I.A. Hansen's barndom og ungdom i Rudkøbing

| | | | |

Folketingsmand I.A. Hansens barndom og ungdom i Rudkøbing 
Jens Andersen Hansen

"Mit Livs Historie og Gjerning" fra "Almuevennen" 1873. Ordret afskrift af tandlæge Kiilsgaard, Rudkøbing byhistoriske Arkiv.

Politikeren I.A. HansenPolitikeren I.A. Hansen  I.A. Hansen, Foto Rudkøbing byhistoriske Arkiv

1. Halvaar: Nr. 11. Side 165.


Udgiv indhold