Langelands Nørre Herred

Da Christian III befalede at "lade Tranekier Slotts port tiil slaae"

| | | |

  Kong Christian IIIKong Christian IIITranekærTranekærI årene 1553-1560 var Tranekær forenet med Nyborg len, men nytårsaften, (når der står 1559 må det være fordi, brevet er skrevet efter midnat?)  forfattede kong Christian III et brev til lensmanden i Nyborg, Frands Brockenhuus [Registre o.a. lande 1556-58, folio 443 (RA)], der i utvetydige vendinger viser, at majestæten ikke var tilfreds med forholdene på Tranekær.

 

 

 


Rudkøbing Byfogeds Arkiv Skifteprotokol I-V 1624-1797 + Skifter udenfor Skifteprotokol 1667-1822

| |

Den indeholder:

Rudkøbing Byfogeds Arkiv Skifteprotokol  Bind I  1624-1646

Rudkøbing Byfogeds Arkiv Skifteprotokol  Bind II 1673-1693

Rudkøbing Byfogeds Arkiv Skifteprotokol  Bind III 1694-1710

Rudkøbing Byfogeds Arkiv Skifteprotokol  Bind IV  1710-1727

Rudkøbing Byfogeds Arkiv Skifteprotokol  Bind V 1747-1797

Rudkøbing Byfogeds Arkiv Skifter udenfor Skifteprotokol 1667-1822


Politikeren I.A. Hansen's barndom og ungdom i Rudkøbing

| | | | |

Folketingsmand I.A. Hansens barndom og ungdom i Rudkøbing 
Jens Andersen Hansen

"Mit Livs Historie og Gjerning" fra "Almuevennen" 1873. Ordret afskrift af tandlæge Kiilsgaard, Rudkøbing byhistoriske Arkiv.

Politikeren I.A. HansenPolitikeren I.A. Hansen  I.A. Hansen, Foto Rudkøbing byhistoriske Arkiv

1. Halvaar: Nr. 11. Side 165.


Snøde-Stoense Præstearkiv Skifteprotokol 1801-1818

| | |

No 1 side 9 24.3.1801
Anne Marie Nielsdatter i Lille Snøde
Enkemand gårdmand Anders Christensen
Fælles børn
Christen Andersen 16 år
Peder Andersen 3 år
Niels Andersen 1 år
Johanne Marie Andersdatter 11 år
Inger Andersdatter 5 år
Antaget tilsynsværge gårdmand Marcus Hansen af Lille Snøde

No 2 side 14, 23 26.10.1801
Gårdmand Jesper Knudsen i Tressebølle
Enke Giertrud Andersdatter
Fælles børn
Anders Jespersen 26 år, myndig, tjener gårdmand Hans Nielsen i Snøde
Knud Jespersen 23 år hjemme


Bøstrup Præstearkiv Skiftesager 1731-1790

| | |

No 1
10.1.1731 Registrering
Maren Jørgensdatter døde for 3 uger før sidste jul i Svallebølle vejrmølle
Enkemand Rasmus Michelsen Møller
Fælles børn
Anders Rasmussen ca 40 år i Ditmarsken
Michel Rasmussen 38 år i København
Povel Rasmussen 33 år farer til skibs fra København
Hans Rasmussen 30 år på stedet
Jørgen Rasmussen 38 år farer på Vestindien
Anne Rasmusdatter er død hun efterlader 1 dreng og 1 pige i København
Mette Rasmusdatter 27 år tjener Birkedommeren i Lejbølle


Bøstrup Præstearkiv Skifteprotokol 1792-1817

| | | |

No1 side 1 5.12.1792
Præstegårdens kusk Christen Clausen [i Bøstrup]
Arvinger
Mor Catharina Maria Jacobsdatter
Halvbror Christian Rasmussen næsten 25 år tjener Jacob Erich i Lejbølle
Halvbror Jacob Hansen 16 år tjener Rasmus Basse i Skattebølle
Moderens lavværge Rasmus Kroemand af Hougaardene (underskrift Rasmus Pedersen)

No 2 side 3 18.12.1798
Sidsel Jensdatter i Bøstrup Kirkestræde
Enkemand indsidder Lars Mathiesen
Fælles søn
Mathias Larsen 4½ år


Bonden gik over stregen

| |

19-årige Kirsten Pedersdatter fra Lille Snøde arbejdede i sommeren 1846 for gårdmand Peder Jørgensen på den ene af de to Gundersgårde i Lejbølle i Bøstrup kommune. Hun var fæstet som tjenestepige frem til 1.november.

En arbejdsulykke
Under arbejdet skete der en grim arbejdsulykke. Karlen kom til med stor kraft at stikke en fork i Kirstens ene fod. Den kvæstede pige blev båret ind i bryggerset. Blodet flød i en grad, så vandet i den spand, hvormed man søgte at afvaske såret, snart blev farvet helt dybrødt.


Udgiv indhold