Langeland

Historie om Magleby sogn, Langelands Sønder

| | | | | | | | |

Fynhistorie har modtaget følgende fra Finn Hansen: Den hedder "Familier sat sammen i Magleby sogn 1682-1706" og er egentlig en fortsættelse af arbejdet på Kirkebogen Magleby sogn 1682-1706 og diverse tanker jeg har gjort mig over åre.

Den behandler alle mennesker, som figurer i den ældste kirkebog og hvor det har været muligt, er de sat sammen som familie med børn etc. og med en note i bunden for hver, hvis det har været muligt.


Stensgaard Gods (Langeland) - Skifteprotokol 1723-1754

| | |
Ekstrakter for årene 1776-1829 kan ses på Aurelia Clemons hjemmeside . At hun ikke har ekstrakter af protokollen fra årene 1723-1754 skyldes, at af en eller anden grund er protokollen ikke affotograferet af mormonerne. Af samme grund er der ikke film af protokollen på rigsarkivet.
 
På forhånd tak.
 
Med venlig hilsen
 
Anders B. Christophersen

Langelands Historie (Vilh. Lütken, 1909)

| | | | | | |

Kong Valdemars jordebogKong Valdemars jordebog Middel alderligt vindue på TranekærMiddel alderligt vindue på Tranekær Hertug Erik Langbens seglHertug Erik Langbens segl Bystævnet i SnødeBystævnet i Snøde De gamle kongers private gods på Langeland  

Topografisk Samling på LAO


De gamle kongers private jordegods på Langeland

| | | |

Tranekær ca 1855Tranekær ca 1855 Langeland (01)Langeland (01)

 

 

 

 

 

Langeland (2)Langeland (2) Langeland (3)Langeland (3) Langeland (4)Langeland (4) Langeland (5)Langeland (5)


Lindelse sogns kirkebøger 1706-1842

| | | |

Lise Vøhtz er nu nået til 1842 med at renskrive Lindelses kirkebøger.

NB: "Opslags nr., jeg henviser til i højre side af afskrifterne er side nr. til Arkivalier Online". NB: Kaj Jørgensen i Greve har sendt nogle rettelser til fødte 1706-64, fødte 1769-96 og døde 1790-1813, som Lise nu har føjet ind. Da jeg ikke orker at lægge alle filerne om igen, betyder det rent praktisk, at de reviderede filer skal søges nederst på siden.


Slægten Elnegaard

| | | | | | | | | |

Indledning

Karl Marius Rasmussen Elnegaard (K.E.) blev födt den 10. november 1871 og döde, knap 80 aar gammel, den 4. juni 1951. Han var min oldefar, Alfred Möller Voigt’s, faetter. Selv er jeg födt 2 aar efter K.E.’s död.

„Dagbladet“ (förhen: „Sorö Folketidende“) skrev den 10. november 1971 bl.a.:

„Ikke mange mennesker har betydet saa meget for det folkelige liv paa Vest- og Midtsjaelland i dette aarhundredes förste halvdel som K.E.


Begravelseslister fra langelandske sogne 1718-1720

| |

 Anders B. Christophersen skriver: "Denne gang sender jeg ikke skifteprotokoller, men derimod begravelseslister 1718-1720 for de langelandske sogne, hvor kirkebogen er brændt i løbet af 1800tallet. Det drejer sig om de 3 pastorater (6 sogne)

Longelse og Fuglsbølle

Snøde og Stoense

Tranekær og Tullebølle

Begravelseslisterne er blevet gemt som bilag i forbindelse med skatteudskrivning – idet der var lagt skat på egekister.


Da Christian III befalede at "lade Tranekier Slotts port tiil slaae"

| | | |

  Kong Christian IIIKong Christian IIITranekærTranekærI årene 1553-1560 var Tranekær forenet med Nyborg len, men nytårsaften, (når der står 1559 må det være fordi, brevet er skrevet efter midnat?)  forfattede kong Christian III et brev til lensmanden i Nyborg, Frands Brockenhuus [Registre o.a. lande 1556-58, folio 443 (RA)], der i utvetydige vendinger viser, at majestæten ikke var tilfreds med forholdene på Tranekær.

 

 

 


Udgiv indhold