Gudme Herred

Bondeuro på Østfyn i 1845

| |

Kilde:Politiforhørsprotokol 1845, Sunds-Gudme herreder, LAO 
  
Lærer Rasmus Sørensen, VenslevLærer Rasmus Sørensen, VenslevAar 1845 den 24 Juli blev paa Herredstinget et Forhør optaget til Oplysning om en af Skolelærer Sørensen conciperet Ansøgning til H.M. Kongen angaaende Landboeforholdene m.m., hvilken Ansøgning skal have circuleret til Underskrift af Landboerne i flere Sogne her under Jurisdictionen ifølge Amtets Skrivelse af 9de d ? der indeholder det Kongelige danske Cancellies Resolution af 3 f. Md.?  


Da Jens Lund på Vejstrup højskole blev ramt af økonomiske sanktioner

| | | |

Venstre i Svendborgkredsen. 
 

Rundskrivelse 1881.
 
  
Vindinge kommunale arkiv. Sager vedr. aftenskole og Rosilde friskole. LAO
Til det ærede Sogneraad for Vindinge Sogn


Breve og skriftlige arbejder fra gårdejer og landstingsmand Christen Hansen, Rosagergård, Vejstrup

| |

Gårdejer Christen Hansen Rosager, VejstrupGårdejer Christen Hansen Rosager, VejstrupGdr. og stifter af friskole 1856 m.v. Christen Hansen Rosager (+1901) - Vejstrup valgmenigheds kirkegårdGdr. og stifter af friskole 1856 m.v. Christen Hansen Rosager (+1901) - Vejstrup valgmenigheds kirkegård| Rosagergårds arkiv, Vejstrup

 

 
Kjøbenhavn d 15de December 1860

Min dyrebare og kjære Kone!
For en Time siden kom jeg fra Møde! Da jeg kom Hjem laae dit Brev til mig paa Bordet. Jeg tager nu strax fat og svarer dig.


Tidligere Lyngbyelev som Jerseyavler - erindringer ved Hans Jensen, Hestehavegård i Gislev

| |

 hansjensengislev  Hans Jensen døde den 15.1. 2014 tæt ved de 96 år. Hans Jensen er et ikon i den internationale jerseyavl, og han har følgelig også fået sit helt eget kapitel i den verdenshistorie, der udkom i 2013: The Dairy Queen.


Kulturarv i Hesselager kirke i fare

| |

I nordre korsarm epitaf med familiebilleder, sat 1668 over præsten Peder Christensen Humble, +1675, og hustruI nordre korsarm epitaf med familiebilleder, sat 1668 over præsten Peder Christensen Humble, +1675, og hustruEpitafium med familiebilleder o. præsten Peder Christensen Humble (foto 1980)Epitafium med familiebilleder o. præsten Peder Christensen Humble (foto 1980)Epitafium o. pastor Peder Christensen Humble m. familie - som det nu henstår i magasinEpitafium o. pastor Peder Christensen Humble m. familie - som det nu henstår i magasinLis Klarskov Jensen: Da jeg besøgte Hesselager kirke for 2 år siden, opdagede jeg at epitaphiet var taget ned og skilt ad og stillet ind i kapellet, hvor det stadig står på en bænk lænet op mod nord-væggen. Desværre har epitaphiet stået sådan i måske 10 år i fugtige omgivelser, og jeg er bange for, at denne kulturarv vil forsvinde, hvis der ikke snart gøres noget.


Emil Hansens frise - Ryslinge Forsamlingshus

| | | | | | | | | | | | |

Udgivelsen sker efter aftale med Karen Bisgaard, Ryslinge

"Forord


Guldfund på Lundeborg Mark 1585

| |

Skuemønt (forside) fra Lundeborg 1585Skuemønt (forside) fra Lundeborg 1585Skuemønt (bagside) fra Lundeborg 1585Skuemønt (bagside) fra Lundeborg 1585I Danske Magazin 17. hæfte (1746) har en af artiklerne overskriften: "En Skue=Penge af Guld med de Frisers og Gyldenstierners Vaaben 1585". - Fundet blev gjort i Frederik III's mønt- og medaljesamling, der var en særlig afdeling af kongens kunstkammer. Redaktionen på Danske Magazin var lidt i vildrede med tydningen af inskriptionen på møntens bagside, LVMDEBORG ell. LVNDEBORG, men lokalkendte "underrettede os om", at "det sidste findes paa Hesselager Gods .. som Niels Friis fordum haver eiet.


Gamle minder fra stavnsbåndets dage

| | | | | | | | | |

Friskolelærer Rasmus Hansen (1825-1883), VejstrupFriskolelærer Rasmus Hansen (1825-1883), VejstrupFolkeminde samleren Rasmus HansenFolkeminde samleren Rasmus HansenFriskolelærer Rasmus Hansen VejstrupFriskolelærer Rasmus Hansen Vejstrup "Gamle Minder eller Træk fra Folkets Liv og Tankesæt fra det syttende og attende Aarhundrede I og II Stavnsbaandets Dage. Gengivne efter mundtlige Fortællinger af Rasmus Hansen, fhv. Friskolelærer i Vejstrup. Odense 1883".


Vejstrup kirke

| | | | | | |

Beskrivelse fra Trap (1957), Svendborg amt, s. 858f.:

Vejstrup kirkeKirken, der ligger på en højning i byens vestlige del, fremtræder nu som en gotisk langhusbygning med et lille tårn og våbenhus mod syd. Ældst fra romansk tid, er skibets østlige del af rå marksten med tilhugne hjørnekvadre; ingen synlig sokkel. Begge oprindelige døre er tilmurede, men kan spores i murene.


Udgiv indhold