Gudme Herred

Hesselager Kirke

| |

Den store klokke, m. afstøbning af pilgrimstegn, er 1490 el. 1496 støbt for abbed Christiern i Øm Kloster (Trap, 1957); Fra Hans Nyholm. Registrant: Kirkeklokker i Danmark", Hikuin. 1996. Reg. nr. 1069, støbeår: 1490 Støber: Johannes Petri. Tom.: 900 mm. Før 1561 i Øm Kloster. Den mindste klokke er støbt 1791 af Daniel Conrad Herbst


Brudager Kirke

| |

"Af kirkens 2 klokker er den mindre indskriftsløs, fra 1400t". (Trap, 1957).;  Fra Hans Nyholm. Registrant: Kirkeklokker i Danmark", Hikuin. 1996. Reg. nr. 275, støbeår: 14. årh. Støber: Magister Gherard. Tom.: 590 mm. Den større klokke støbt 1641 af Lauritz Jensen.


Langå kirke

| |

Mindre klokke fra 13. århundrede, "slank og indskriftsløs". Fra Hans Nyholm. Registrant: Kirkeklokker i Danmark", Hikuin. 1996. Reg. nr. 1882, støbeår: 13. årh. og -sted: anonym. Tom.: 720 mm. Den større klokke i Langå Kirke er omstøbt 1838.


Friskolelærer Ludvig Jørgensen Gammelgaard

| | |

STAMKORT HENVISNINGER 
 
Reg. nr: 05446 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)
 
"Gammelgaard, Ludvig Jørgensen, 1847-1903, friskolelærer, hustru Christine Bertine Gammelgaard, født Hansen, 1856-1939"
 
 


Ringe lokalhistoriske Arkiv har fået ny hjemmeside

| |

Ringe lokalarkiv i Algade 40, RingeRinge lokalarkiv i Algade 40, Ringe Arkivleder Jacob Bang Jensen og andre fynske arkivfolk på sightseeing på Svendborg Sund med Viking 1979Arkivleder Jacob Bang Jensen og andre fynske arkivfolk på sightseeing på Svendborg Sund med Viking 1979Embedsmændene i Fåborg-Midtfyn kommune har uden varsel lukket hjemmesiden til Ringe lokalhistoriske Arkiv. Så arkivet har derfor måttet reetablere hjemmesiden på en ny webadresse www.ringelokalarkiv.dk


Breve fra rigsdagsmedlem Hans Christensen, Vejstrup 1848-1849

| | | | |

Bonde og politiker Hans Christensen (+1868)Bonde og politiker Hans Christensen (+1868) Mindesten for bonde og politiker Hans Christensen i GudbjerglundMindesten for bonde og politiker Hans Christensen i GudbjerglundHans Christensen , Kohavegården, Vejstrup  var en dygtig og agtet landmand, der ivrigt tog del i arbejdet for at skaffe bønderne bedre kår; 1835 var han stænderdeputeret i Roskilde og 1848 medlem af den grundlovgivende rigsforsamling.   I "Fremragende danske Bønder" af D.E. Rugaard findes et Stykke om Hans Christensen, og der staar bl.a. følgende.....


Breve fra rigsdagsmedlem Hans Christensen, Vejstrup 1848-1849

| | | | | |

Bonde og politiker Hans Christensen (+1868)Bonde og politiker Hans Christensen (+1868) Palæet i Roskilde hvor Øernes stænderforsamling holdt deres møderPalæet i Roskilde hvor Øernes stænderforsamling holdt deres møderBonde og politiker Hans Christensen og hustruBonde og politiker Hans Christensen og hustru Den grundlovgivende forsamling 1848-49Den grundlovgivende forsamling 1848-49 Bonde og politiker Hans Christensen's grav i VejstrupBonde og politiker Hans Christensen's grav i Vejstrup Mindesten for bonde og politiker Hans Christensen i GudbjerglundMindesten for bonde og politiker Hans Christensen i Gudbjerglund


Brændeskov Brugsforening

| | |

   Love for
   BRÆNDESKOV BRUGSFORENING 
 
       § 1.
Undertegnede Beboere i Brændeskov og nærmeste Omegn ere sammentraadte for at danne en Brugsforening med det Formaal, at skaffe sig bedste Varer til billigste Priser.

       § 2.
Foreningens Udsælger er ansvarlig for Foreningens lovlige Førelse og bør i paakommende Tilfælde afholde alle de Bøder og Tab, som Foreningen faar som en Følge af ulovlig Handel og Kredit.

       § 3.
Udsælgeren er opsigelig med ½ Aars Opsigelse.


Oure og Vejstrup Brugsforening

| | |

År 1884 den 25 september blev i sagen:
Oure og Vejstrup med Omegns Forbrugsforening ved dens formand ktr. husmand Erik Rasmussen af Brudager afsagt sålydende


Gislev og Omegns Husholdningsforening

| | |
 

VEDTÆGTER for
HUSHOLDNINGSFORENINGEN
i GISLEV OG OMEGN 1874
 
      § 1.
Foreningens Formaal er ved Bidrag af Medlemmerne at danne et Fond, for at sætte dem i Stand til et fordelagtigere Indkjøb af Livsfornødenheder.


Udgiv indhold