Gudme Herred

Boltinggårds Stiftelse i Ringe

| | | | |

Boltinggårds stiftelseBoltinggårds stiftelse Ringe MuseumRinge MuseumBoltinggårds stiftelse, kaldet "Hospitalet", der oprettedes 1737 af Henrik Bjelke Kaas til Boltinggård, med et hus ved Ringe kirke og plads til 6 fattige, er 1922 nedlagt og erstattet med et legat, bygningen er nedrevet, og grunden købt af kommunen og anvendt til udvidelse af anlægget. Boltinggårds skole i Ringe, det nuværende museum, oprettedes 1704 af Anna Helvig v. d. Kuhla. (Trap 1957).


Ringe - fra landsby til stationsby

| | | | | | | | |

Ringe Vandværk - 100 år for by og egnRinge Vandværk - 100 år for by og egn  Marianne Rasmussen, Gestelevvej i Ringe har formidlet tilladelse til, at jubilæumsskriftet offentliggøres på Fynhistorie

Vand forsyning på landetVand forsyning på landet Vand forsyning på landetVand forsyning på landet


Ringe Museum

| | | | | | |

Ringe MuseumRinge Museum Ringe MuseumRinge MuseumDen gamle organistskole i Ringe fra 1704 har siden 1923 dannet rammen om Ringe Museum. En sandstenstavle i gavlen ud mod kirkepladsen fortæller om bygningens oprindelse: "Denne Skole for Boltinggaards Godses Børn er udi Guds Navn Aar 1704 - blevet oprettet af - Frue Anna Helvig von der Kuhla - ".

I 1920 forlod børnene "den stråtækte" skole ved siden af Ringe kirke. Og 1923 stiftedes Ringe Museum, som efter 30 år fik stillet hele huset til rådighed som museum.


Erik fra Ringe

| | | | |

Statsminister Erik Eriksen (1902-1972)Statsminister Erik Eriksen (1902-1972) Statsminister Erik Eriksen (1902-1972)Statsminister Erik Eriksen (1902-1972)Statsminister Erik Eriksen (1902-1972)

Erik Eriksen, født 1902 i Brangstrup ved Ringe. Overtog 1928 sin fædrenegård. 1927-29 formand for Venstres Ungdom på Midtfyn. 1929-32 formand for Venstres Ungdoms landsorganisation, medlem af folketinget for Venstre fra 1935-1968, da han ikke genopstillede.

1950-65 formand for Venstres landsorganisation, 1953-65 formand for partiets folketingsgruppe. 1945-47 landbrugsminister. 1950-53 statsminister. Underskrev den 5. juni 1953 Danmarks Riges nye grundlov. I 1965 medforfatter til bogen På frihedens grund - Liberale perspektiver.


Mageskifte ml. kronen og Niels Friis til Hesselager 1604

| | |

Niels Friis' marmor mindetavle o. slægten FriisNiels Friis' marmor mindetavle o. slægten Friis Ørbæklunde 1537Ørbæklunde 1537Jeg Niels Bÿldt till Raffnholtt af woben Kiends  meg vtj tette mÿtt obne breff att  haffue wntt oc wdtlagtt
Oc mett tette mÿtt obne breff wnder wdlegher oc antuorren fraa meg oc mÿne arruÿnger, the(?) Och till Erlighe
oc Welbÿrdigh Suendt Henrik Frijsz, mett mÿn kiere datther Margrette Bÿldtzdatther tesse efftherne mÿne
gorde oc goedtz lÿgends vtj Vindingherrett i Ørebeck Soghn Enn gordt kalless Londe som Simon Hanss
nu vtj boer giffuer oc skÿller aarlig aar till landgÿlle fem ørtu byg, ett pund ru, ett pund haffre,


Gislev præstegård

| | | |

Kong Christian IV (1577-1648)Kong Christian IV (1577-1648)


Lundeborg Teglgård

| | | | |

Ved Lundeborg StrandVed Lundeborg Strand Senmiddelalderlig teglovn fundet ved SvendborgSenmiddelalderlig teglovn fundet ved SvendborgLundeborg Teglgård var i første halvdel af 17. århundrede et familieforetagende. Kronen ejede teglgården, som drev det med en forpagter. I 1610 hed forpagteren Rasmus Jensen og efter hans død omkring 1630 fik sønnen Jens Rasmussen teglgården i forpagtning.


Var Hans Jensens søn fra Svindinge slave i Tyrkiet ?

| | | |

 Missiv 19. januar 1639Missiv 19. januar 1639missiv 15. maj 1638missiv 15. maj 1638Missiv 31. juli 1625Missiv 31. juli 1625 Missiv 31. juli 1625 (2)Missiv 31. juli 1625 (2)Om danske fanger i Tyrkiet - 18. april 1623Om danske fanger i Tyrkiet - 18. april 1623 Missiv 18. april 1623Missiv 18. april 1623


Udgiv indhold